×
search

Hilversum

Augustus 2022
Samen met de lokale K(n)artrekkers in Hilversum blijven we zoeken naar een geschikte locatie voor Knarrenhof. Momenteel hebben we twee potentiële locaties op het oog, maar de ervaring leert dat het lang duurt voordat er concreet nieuws is. De lokale trekkers gaan weer inspreken bij de gemeenteraad, in de hoop dat er nieuwe actie vanuit de gemeente volgt. We houden hoop! Zodra er nieuws is dan delen we dat met u via deze webpagina.

September 2021
Sinds 2018 is er een lokale K(n)artrekkersgroep in Hilversum actief. Er wordt samengewerkt met trekkers uit Gooise Meren en Wijdemeren. In het mooie Hilversum is het Knarrenhof-gedachtengoed echt populair. Helaas blijkt het vinden van locaties lastiger. De mogelijkheden worden verkend om op het Circusterrein (Diependaalselaan) en in buurtschap Crailo Knarrenhof te realiseren. De woningcorporatie Gooi en Omstreken is ook enthousiast om mee te doen met een realisatie van Knarrenhof.

In de gesprekken met politieke partijen ontmoeten we zonder uitzondering positieve reacties. Ieder is ervan overtuigd dat in deze tijd van woningtekorten het bouwen van passende seniorenhuisvesting een noodzaak is. Men ziet het belang in van het Knarrenhof concept. Men is ervan overtuigd dat het naar elkaar omzien en samen optrekken een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn heeft en dat het eenzaamheid onder de steeds grote wordende groep van senioren kan voorkomen.

In de samenwerking met Gooise Meren en Wijdemeren, worden ook de locaties Emmaschool in Bussum en de Dennenlaan in Loosdrecht onder de aandacht van politieke partijen gebracht.

Wij zitten niet vast aan een specifieke doelgroep, naast een Hof voor senioren is ook een “meergeneratiehof” een mogelijkheid. Daarin kiezen jongeren en ouderen er samen voor om te wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omzien. Wij denken namelijk dat hier in Hilversum ook genoeg jongere mensen enthousiast van worden.

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Knarrenhof Hilversum. Zodra er nieuws is dan plaatsen we dat op deze pagina. Spreekt het Knarrenhof concept u ook zo aan? En wilt u wonen in Knarrenhof in Hilversum? Schrijf u dan via deze link.

Namens de initiatiefgroep, Nanette Bakker en Ans Vermeulen