Heemskerk

November 2019
De grootste partij in Heemskerk is Heemskerk Lokaal. Deze partij organiseert 3 bijeenkomsten over wonen in Heemskerk. Gisteravond was de tweede waarbij Sophieke Klaver uitgenodigd was om een presentatie over het concept Knarrenhof te geven. Er waren ca 30 gegadigden voor een woning in het Heemskerkhof aanwezig en twee wethouders. De avond was georganiseerd door Heemskerk Lokaal, waardoor Stichting Knarrenhof geen uitnodiging kon sturen naar iedereen.

De presentatie van Sophieke ging er in als koek. Het andere thema van deze avond was duurzaamheid. Er waren voor beide onderwerpen ook jongeren aanwezig. Deze stelden de vraag of de inschrijvers voor een woning in het hof het prima zouden vinden als er ook jongeren zouden komen wonen. Het antwoord van de aanwezige knarren was een volmondig ja.

Het ziet er naar uit dat er ruimte voor dit initiatief gaat komen. We hebben nog geen concreet zicht op een locatie maar gaan binnenkort wel weer om de tafel met de gemeente om te bespreken waar er mogelijkheden zijn. Dat wordt dan het derde gesprek.

We hebben inmiddels ook contact gelegd met lokale woningbouwverenigingen en zelfs een lokale bouwonderneming met grondposities.

Als je al de berichtgeving over wonen, ouderenzorg en seniorenwoningen leest dan is de tijd rijp voor het maken van concrete stappen.

We houden goede hoop en jullie op de hoogte.

Mei 2019
Heemskerk is een fijn dorp om in te wonen, alles dichtbij. Duinen, zee, strand, vliegveld, Amsterdam, Haarlem en faciliteiten genoeg. Heemskerk heeft net als heel Nederland te maken met toenemende vergrijzing en afnemende mogelijkheden voor verzorgd wonen als je wat ouder wordt. Het concept Knarrenhof staat als een huis en was aanleiding om een actie te starten om ook in Heemskerk een Knarrenhof te realiseren. Gestart in oktober 2018 en na een artikel in het Noord-Hollands Dagblad (lees hier) liep het aantal mensen dat zich aanmeldde storm. Bij de landelijke stichting hebben zich inmiddels meer dan 125 gegadigden ingeschreven voor een wooneenheid in Heemskerk. Als iedereen meedoet is dat genoeg voor wel 5 knarrenhoven. Heemskerk is bovengemiddeld dicht bebouwd en er zijn binnen de bebouwde kom weinig mogelijkheden om op redelijke termijn te kunnen starten.

We hebben als initiatiefgroep inmiddels tweemaal gesproken met de twee wethouders van Heemskerk voor wonen en ruimtelijke ordening. Vanuit de regering en de gemeente is er alle medewerking. Voor de provincie is dat nog even afwachten, omdat de coalitie nog gevormd moet worden. Duidelijk is dat er medewerking gevraagd wordt en ook wel geboden wordt om dit soort initiatieven vooruit te helpen. De provincie Noord-Holland heeft inmiddels een versnellingsambtenaar aangesteld om de stroop uit de diverse procedures te halen. We hopen dat dat helpt voor het realiseren van een Knarrenhof.

Met bijna 40.000 inwoners in Heemskerk zijn er 20.000 al ouder dan 45 en 8000 ouder dan 65. Dat is een behoorlijke doelgroep. De gemeente is in overleg met de provincie Noord-Holland om de bruikbaarheid van een aantal locaties af te stemmen. We verwachten daar over niet al te lange tijd iets over te horen. Deze fase kan nog de nodige tijd en moeite kosten maar we hebben goede hoop! Met een bruikbare locatie kunnen we los!

Initiatiefgroep voor Heemskerk bestaat voorlopig uit: Ellen van der Ende, Jan van der Fluit en Jos van Hout

Volg ons ook op Facebook, klik hier voor de Facebookpagina.