Hasselt, Zwartewaterland (vereniging)

Februari 2019
Met de gemeente Zwartewaterland is overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond en diverse voorbereidende werkzaamheden. Zo zal de gemeente de sloop van de gebouwen verzorgen en nadat gesaneerd is de grond bouwrijp aan ons overdragen. Dit zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2020 zover zijn en dan kan daarna met de bouw een aanvang worden gemaakt. Ondertussen gaat de gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure brengen en kunnen wij met de toekomstige bewoners de plannen verder uitwerken. In maart is de oprichtingsvergadering voor de gemeentelijke vereniging Knarrenhof Zwartewaterland. Voor meer informatie klik hier of hier.

November 2018
Er komt schot in de zaak! De afgelopen maanden zijn we veel in gesprek geweest met de gemeente. Dat heeft sinds kort geresulteerd in een concrete grondaanbieding door de gemeente! Hierdoor kunnen we concreter zijn over de kosten van de woningen van de Hof van Hasselt. Op eigen initiatief, in afstemming met ons, is een klein aantal betrokkenen bij de burgemeester en wethouder op bezoek geweest. Deze actieve betrokkenheid van bewoners (in overleg met ons) zien we graag. Het helpt in het versnellen van het proces en uiteindelijk gaat het om hun eigen toekomstige woonomgeving.

De geraamde woningprijzen liggen wat hoger dan we verwacht en gehoopt hadden. Dat heeft twee oorzaken. De grondprijs onder de woningen is hoger uitgevallen en de bouwkosten zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Zoals eerder aangekondigd is dit het moment voor ons om ook een lokale vereniging op te richten. Mensen die graag in deze hof zouden willen wonen worden lid van deze vereniging. Wordt vervolgd!

Ouder nieuws
In april 2018 is er een goed bezochte bijeenkomst geweest in Zwartewaterland over een hof in Hasselt. Op dit moment zijn we met de gemeente en andere grondeigenaren in gesprek. Dit verloopt positief; we komen steeds een stukje verder en het project wordt concreter. Wilt u ook wonen in de hof van Hasselt? Schrijf u hier in