Harderwijk

Oktober 2020
Zoals u weet zijn wij in de gemeente Harderwijk druk bezig om een locatie voor Knarrenhof onder contract te krijgen. Er zijn inmiddels al 132 belangstellende huishoudens. De Harderwijker Courant kopte op 13 oktober met “Komst Knarrenhof nog niet zeker”, klik hier voor het artikel. Dit klopt, want zeker is het pas op het moment dat er een definitieve omgevingsvergunning is. Zover zijn we nog lang niet. Dan hadden wij het uiteraard allang aan u gemeld.

Echter is het zo dat wij positief in gesprek zijn met de gemeente over de locatie Stadswerven in het Waterfront. Afgesproken is dat de stedenbouwkundige van de gemeente zijn ideeën voor de locatie waar een hof staat ingetekend verduidelijkt. Als dit past binnen de principes van Knarrenhof zullen wij gaan onderhandelen over de grondprijs. Als we daar uitkomen dan hebben we de belangrijkste hordes genomen en lijkt het dat we een locatie hebben gevonden.

Dit is dus inderdaad nog niet zeker en daarom richten wij ons op meerdere locaties in Harderwijk. Ook op andere plekken voeren wij gesprekken. Deze locaties vindt u in de enquête horende bij dit bericht. Mocht u ook nog interessante locaties weten stuur deze dan naar locaties@knarrenhof.nl en dan gaan wij daar achteraan.

Daarnaast zouden wij op de werkconferentie/ informatieavond Noordwest-Veluwe op 25 maart een presentatie geven aan u als belangstellende. Vanwege Corona kon dit toen niet doorgaan. Momenteel is de situatie helaas nog steeds zo dat we een dergelijke avond niet kunnen organiseren. Wij houden u op de hoogte via deze webpagina en bij echt belangrijke zaken mailen wij u persoonlijk. Daarnaast heeft ook de lokale initiatiefgroep een eigen Facebookpagina, klik hier voor die pagina.

Augustus 2020
Wat jammer dat de info avond niet door kon gaan. Ook nu durven nog geen info avond te organiseren. Zo gauw het kan wordt u geïnformeerd via de stichting. Maar we zitten niet stil. Komende weken zorgt de stichting dat er een verkavelingsplan bij de gemeente Harderwijk ligt, waarin een Knarrenhof ingetekend staat in Waterfront lll. De hele raad en college heeft zich deze zomer achter dit initiatief gesteld om dit te onderzoeken, dus zal men dit voorstel met bijbehorende maatregelen in de Raad gaan bespreken. Daar zullen echter stappen gezet moeten worden wat betreft de grondprijs.

Ook bij een particuliere locatie ligt een verkavelingsplan. We hopen dat daar snel een reactie opkomt. Verder zijn we benaderd door bewoners van een bepaald stadsdeel die graag een Knarrenhof met laagbouw in hun wijk zien en geen hoogbouw.

Verder staat de woningbouwstichting Uwoon  klaar om in te stappen zo gauw er een locatie is om te bouwen. Heel fijn.

De initiatiefgroep gaat naar een informatieavond op 7 september over een nieuw te starten woongebied rondom het station in Harderwijk, de Weiburg. Ook daar zou juist heel goed een Knarrenhof in passen.

We zien dus mogelijkheden! En dat geeft energie. Want er zijn inmiddels vele inschrijvingen bijgekomen de laatste maanden. Daarmee staat de teller op 127 huishoudens. Dat schept verplichtingen om alle mogelijkheden te onderzoeken.

April 2020
Helaas, maar volkomen begrijpelijk kon de informatieavond op 25 maart niet doorgaan wegens Corona. Echter is er wel ander positief nieuws. Op advies van onze trekkers zijn we met een grondeigenaar gaan praten die erg enthousiast is. We zijn nu met de stappen naar contractvorming bezig. Als dat goed gaat en de gemeente blijft net zo positief dan kunnen we ook daar – als Corona het land verlaten heeft – eind juni een informatieavond organiseren

Maart 2020
Op woensdag 25 maart aanstaande organiseert de Werkgroep Wonen van de PvdA NW-Veluwe een werkconferentie met als titel “Samen Wonen – Samen leven”. Knarrenhof zal ook aanwezig zijn op deze avond om een presentatie te geven en wij willen u daarvoor uitnodigen. Klikt u hier voor de uitnodiging: https://knarrenhof.nl/wp-content/uploads/2020/03/Programma-Werkconferentie-Wonen-25-maart-2020.pdf .

Wij hopen op een grote opkomst om onze/jullie woonwensen en de bijhorende urgentie politiek onder de aandacht te brengen. In alle gemeenten in de regio Noordwest-Veluwe staan er al mensen bij ons als belangstellende geregistreerd. We hebben alleen nog nergens een locatie gevonden om te kunnen bouwen voor Knarrenhof. Wel praten we met verschillende partijen over mogelijke locaties in met name de gemeente Harderwijk. Ook hier kunnen wij op deze avond het één en ander over vertellen.

Graag zien we wel dat u zich van te voren aanmeld voor deze avond, zodat wij een inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn. Aanmelden kan via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/7ZD69JB .

Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond en als u dus mensen in uw omgeving kent die mogelijk geïnteresseerd zijn, nodig hen dan ook vooral uit. Iedereen die ingeschreven staat in de gemeenten Harderwijk, Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Ermelo en/of Putten krijgen ook een persoonlijke uitnodiging via de mail.

Wij zien u graag op woensdag 25 maart aanstaande!

December 2019
Sinds maart 2019 is er een trekkersgroep om een Knarrenhof in Harderwijk op te zetten. Dit uiteraard in nauw overleg met Stichting de Knarrenhof. Zo is er een presentatie geweest bij de Commissie Ruimte in het voorjaar 2019 en een artikel in de plaatselijke krant. Er zijn nu 54 potentiële Knarren die zich hebben ingeschreven voor Harderwijk. Inmiddels hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met ambtenaren en met een andere projectontwikkelaar. Twee mogelijke locaties werden door andere projectontwikkelaars weggekaapt. Ook een mogelijk interactie tussen een ontwikkelaar en de Knarrenhof is daardoor vervallen. Wel heeft Peter Prak een presentatie gehouden voor een projectgroep die verantwoordelijk is voor nieuwbouw in een bepaalde wijk in Harderwijk.

De inspanningen hebben tot nu toe nog geen concrete locatie opgeleverd. Het Knarrenhof concept wordt wel omarmd en er zijn gesprekken over een locatie. Zolang deze niet zeker is kunnen we daar (uiteraard) nog niets over zeggen.
We hadden in eerste aanleg gedacht aan Waterfront, waarin ook ruimte was voor een ‘Begijnenhofje’, maar dat zit er niet in. De grond zal daar te duur blijven.

Toch hebben we goede hoop op voortgang. Woningtekort voor oudere jongeren en oudere senioren zijn schaars, ook in Harderwijk. De winst die in het woonconcept opgesloten zit, moet nog wat meer tot het bewustzijn doordringen. Dus, houdt deze pagina in de gaten en wellicht ook het plaatselijke nieuws. Wilt u zich actief inzetten voor een hof in deze gemeente? Laat dit dan weten en wij brengen u in contact met de lokale initiatiefnemers.

Juli 2019
In de gemeente Harderwijk zijn wij en een aantal enthousiaste mensen al een poos bezig met de zoektocht naar een geschikte locatie voor Knarrenhof. Ook zijn wij in gesprek met de gemeente. Tot op heden is een locatie nog niet gevonden. Hebt u een geschikte locatie in de gemeente Harderwijk op het oog, stuur dan een mail naar locaties@knarrenhof.nl. Bent u geïnteresseerd en wilt ook zich inschrijven, klik dan hier. Wilt u zich actief inzetten voor een hof in deze gemeente? Stuur dan een mail naar info@knarrenhof.nl en wij brengen u in contact met de lokale initiatiefnemers.