Hardenberg (vereniging)

Februari 2019

Definitieve GO voor Hof van Hardenberg. Sinds 2013 is Stichting Knarrenhof in Hardenberg bezig, de materie is taai, de bouwkosten stijgen hard, maar de aanhouder wint.

Er is nu een getekend grondcontract met de gemeente, een goedgekeurd ontwerp bij de welstand, overeenstemming over de bouwkosten met Trebbe Bouw, en de bestemmingsplanherziening wordt ingezet.

7 van de 15 woningen zijn onder optie, meerdere nieuwe kandidaten hebben zich gemeld. Er zijn nog een paar vrij…..

December 2018
Het heeft een lange aanloop gekend maar Hardenberg komt nu los! Het heeft wel geholpen dat de aspirant-bewoners een brief aan de wethouder hebben geschreven met het verzoek om tot een versnelling te komen. Nu eind 2018 zijn we bijna helemaal rond t.b.v. het grondcontract, de Omgevingsvergunning/Bouwvergunning is al ingediend, het ontwerp is goedgekeurd door de Welstand en volgend jaar in de zomer begint naar verwachting de start bouw. Er zijn nog een aantal woningen vrij. Voor de zelfde prijs van een rijwoning in de nieuwbouwwijk Marslanden koopt u hier een levensloopbestendige woning van 7m20 breed (!) met zeer grote zolder van 100m2. Er is een gemeenschappelijke hobbyruimte, een gemeenschappelijke tuin en het allerbelangrijkste, in de Hof van Hardenberg helpen de mensen elkaar. Ouderwets burgerfatsoen met privacy. Hier kunt u maximaal lang zelfstandig blijven wonen. Informatie is op te vragen bij info@knarrenhof.nl