Hardenberg (vereniging)

Augustus 2020
De bouw van ons derde hof is hard gegaan. Op 18 maart is de bouw begonnen en 3,5 maand later werd de eerste woning al opgeleverd! Dit is ons kleinste hof met 15 grondgebonden koopwoningen. Zoals een van de bewoners aangaf; “tja het is klein, maar nu al zo leuk met elkaar! Iedereen kent elkaar, maakt een praatje en we kijken allemaal uit naar het gebruik van het Hofhuys.”

Op 9 juli is de eerste woning opgeleverd, en nu, net na de bouwvak worden de laatste 8 woningen opgeleverd. Door corona hebben we helaas het Start Bouw – feestje moeten annuleren. Maar dit gaan we, als het weer kan, zeker inhalen.

Klik hier voor het persbericht dat gepubliceerd is bij oplevering van de eerste woning aan Jan en Diny.

Maart 2020
In maart is de bouw van de Hof van Hardenberg begonnen.

Februari 2020
We gaan bijna bouwen! In maart start de bouw. Alle woningen zijn verkocht en er wordt enorm uitgekeken naar de oplevering van het Hof. Deze Hof van 15 woningen is het kleinste hof met een ESCO. Een EnergieServiceCooperatie waarin de aanschaf en het onderhoud van o.a. de warmtepomp is geregeld.

November 2019
In Hardenberg wordt er hard gewerkt aan de Hof van Hardenberg, aan de J.C.J. van Speykstraat. Hier komt een hof met 15 levensloopbestendige woningen, met gezamenlijke schuur en binnentuin. Op dit moment zijn alle 15 woningen onder optie! De bouwer voert deze maand verkoopgesprekken met de toekomstige bewoners en start bouw wordt in maart 2020 verwacht.
Bent u ook geïnteresseerd in een woning in deze hof? Als u zich inschrijft bij Knarrenhof komt u op de wachtlijst voor deze hof en zullen we u benaderen als er een woning vrij komt. Inschrijven kan via de inschrijfpagina op onze website.

Ouder nieuws:
Definitieve GO voor Hof van Hardenberg. Sinds 2013 is Stichting Knarrenhof in Hardenberg bezig, de materie is taai, de bouwkosten stijgen hard, maar de aanhouder wint. Er is nu een getekend grondcontract met de gemeente, een goedgekeurd ontwerp bij de welstand, overeenstemming over de bouwkosten met Trebbe Bouw, en de bestemmingsplanherziening wordt ingezet.


Het heeft een lange aanloop gekend maar Hardenberg komt nu los! Het heeft wel geholpen dat de aspirant-bewoners een brief aan de wethouder hebben geschreven met het verzoek om tot een versnelling te komen. Nu eind 2018 zijn we bijna helemaal rond t.b.v. het grondcontract, de Omgevingsvergunning/Bouwvergunning is al ingediend, het ontwerp is goedgekeurd door de Welstand en volgend jaar in de zomer begint naar verwachting de start bouw. Er zijn nog een aantal woningen vrij. Voor de zelfde prijs van een rijwoning in de nieuwbouwwijk Marslanden koopt u hier een levensloopbestendige woning van 7m20 breed (!) met zeer grote zolder van 100m2. Er is een gemeenschappelijke hobbyruimte, een gemeenschappelijke tuin en het allerbelangrijkste, in de Hof van Hardenberg helpen de mensen elkaar. Ouderwets burgerfatsoen met privacy. Hier kunt u maximaal lang zelfstandig blijven wonen.