×
search

Haarlemmermeer

April 2023

In Haarlemmermeer is een initiatief genomen om een Knarrenhof te realiseren. In Haarlemmermeer is nog geen Knarrenhof, en bestaan ook vrijwel geen andere vormen van gezamenlijk wonen.

In de afgelopen tijd is gebleken dat hier een grote behoefte aan is. Een groot deel daarvan, en dat was ook voor ons verrassend, bestaat uit mensen tussen de 50 en 60 jaar. Veel van deze mensen wonen nu in een huis dat te groot voor ze is geworden. Momenteel wordt in Haarlemmermeer veel gebouwd, ook voor senioren, om een doorstroming op gang te brengen. Maar de behoefte aan woonvormen waarin meer betrokkenheid bij elkaar (naboarschap) blijkt groot te zijn. Op een oproepje op een lokale Facebookpagina kwamen zoveel reacties, dat de initiatiefgroep Gezamenlijk Wonen Haarlemmermeer werd opgericht. Deze groep richt zich nu in eerste instantie op het realiseren van het eerste Knarrenhof Haarlemmermeer.

De afgelopen tijd zijn wij al flink aan het lobbyen en netwerken geweest. We hebben gesprekken gehad met diverse politieke partijen die enthousiast zijn over onze plannen. Omdat de bedoeling is dat er ook deels sociale huurwoningen komen, zijn er ook al contacten met Ymere gelegd. Als eerste concrete stap is een verzoek om een locatie beschikbaar te stellen is neergelegd bij het Ondernemersplein.

De trekkersgroep voor Haarlemmermeer bestaat op dit moment uit 3 personen, waarvan 2 met politieke roots, die een groot netwerk hebben. Niettemin zouden wij dit trekkersgroepje graag uitbreiden, liefst met iemand met een netwerk binnen ambtelijke kant van Haarlemmermeer.

Ambtenarenmolens draaien langzaam, maar gestaag, en zeker met alle nieuwbouwplannen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Cruquius hopen we toch dat er ergens een plekje voor ons beschikbaar wordt gesteld. Niet alleen in ons belang, maar ook in het belang van al die jongeren die maar al te graag de eengezinswoningen willen betrekken die wij ‘oudjes’ achterlaten.