Haarlem

Update december 2017

Veel mensen zijn nieuwsgierig wat er gebeurt in Haarlem rondom een Knarrenhof. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. In april is er met twee lokale leden, een gesprek geweest met wethouder Langeacker en Botter over de kansen voor Knarrenhof Haarlem. De wethouders zijn enthousiast over het concept en willen meedenken voor het vinden van een locatie. Ze zijn enthousiast over het zorgvoorbereid wonen, het sociale concept (nabuurschap), de duurzame component, het feit dat we woonruimte in het midden dure segment willen aanbieden, mixen van inkomenscategorien en het door Knarrnehof blijvend betrokken blijven bij het project.

De gemeente wil graag de midden dure woonruimte behouden voor de lange termijn. Woningprijzen stijgen erg hard.

Het vinden van een locatie in Haarlem is helaas niet eenvoudig.
– In het centrum zijn weinig locaties beschikbaar,
– Locaties zijn te klein voor het concept Knarrenhof van minimaal 16 wooneenheden (zoals bv de Bakenessergracht, waar maar een achttal wooneenheden gesitueerd kunnen worden)
– Locaties zijn complex waardoor een ontwikkelaar wordt gezocht die het risico van ontwikkelen voor het hele terrein op zich wil nemen (zoals bv . het gebouwencomplex De Fietsznfabriek) – vaak zijn duurdere appartementen het resulaat
– Locaties zijn niet erg gewild omdat het midden in Schalkwijk is of aan een drukke straat

De projectleiders van alle deelgebieden in Haarlem zijn in ieder geval op de hoogte en mocht zich een interessante locatie voordoen dan zal men in ieder geval ook aan Knarrenhof denken.

De gemeente Haarlem geeft ook aan dat verkoop van locaties nooit 1 op 1 kan. De raad heeft B&W opdracht gegeven locaties altijd via een tender in de markt te zetten. Standaard tenders zijn voor een Knarrenhof (collectieve zelfbouwers) moeilijk om aan mee te doen. Wij kunnen nooit de hoogste prijs bieden en willen in het algemeen niet de ontwikkeling van een groot perceel op ons nemen. We zijn sociale ontwikkelaars voor het midden dure segment woningbouw ofwel we kunnen niet te veel risico nemen.

Eén van de suggesties van de gemeente is meedoen met de locaties voor zelfbouw. De organisatie RBIJ Haarlem http://rbijhaarlem.nl/rbijhaarlem.nl/zelfbouw/ is een groep die zelfbouw wil versnellen in Haarlem door het organiseren van events en door het opbouwen van de zelfbouw community: De Zelfbouwzwerm Haarlem. Hier kunnen zelfbouwers, deskundigen en geïnteresseerden kennis halen en brengen over locaties en het proces dat bij zelfbouw hoort. Een aantal knarren is in oktober naar een event Collectieve zelfbouw geweest en Sophieke Klaver (projectleider West voor de Stichting Knarrenhof) is het gesprek aangegaan met Rogier Tan en Yvonne Haneman van RBIJ om te onderzoeken hoe wij op specifieke locaties (collectieve) zelfbouw kunnen stimuleren.

Nu is er een locatie in Haarlem, Zwemmerslaan 2-4 in zuid/west Schalkwijk, die als zelfbouw locatie is toegewezen. Het is geen plek in het centrum, het ligt zelfs ver van het centrum, maar mogelijk zijn er knarren jong en oud die toch in deze locatie geïnteresseerd zijn. Als voorbeeld voor deze locatie heb ik bv het project www.Geworteldwonen.nl in Rijswijk voor ogen. De doelgroep is hier anders, maar de wens om samen met de bewoners dit gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, sociaal, groen ecologisch gebied past ook bij veel Knarrenleden. Het plan is om samen met RBIJ Haarlem een traject in te gaan om zelf een voorstel te doen aan de gemeente hoe deze locatie voor (collectieve) zelfbouwers ontwikkeld kan worden. Het is een bijzondere plek die vraagt om een unieke ontwikkeling: burgerplanvorming.

Burgerplanvorming betekent plan- en beleidsvorming waarbij burgers zelf het voortouw nemen om een ruimtelijk ordeningsvraagstuk op te pakken. Samen met de gemeente en andere stakeholders gaan we op zoek naar een integrale oplossing. Doordat wij zelf het initiatief nemen wordt gewerkt vanuit draagvlak en komen innovatieve oplossingen met een meerwaarde voor iedereen. Het is een uitdagend, nieuw werkveld en het past bovendien in de geest van de toekomstige nieuwe Omgevingswet. De gemeente staat open om hieraan mee te werken.

Locatie Zwemmerslaan wordt dan een pilot voor de gemeente en wie weet volgen er meer locaties, waar de gemeente meer grootschalige stedelijke herinrichtingsvraagstukken moet oppakken waar burgerplanvorming ook een rol kan spelen.

Naast deze ontwikkelingen gaan wij ook het gesprek aan met woningcorporaties in Haarlem of samenwerking mogelijk is. In de Slachthuisbuurt zijn diverse ontwikkelingen gaande waar sociale woonruimte omgevormd gaat worden in een mix van woningtypes. Een Knarrenhof zou ook goed in deze omgeving kunnen passen. De buurt is in opkomst, dichterbij de stad en in een meer stedelijke omgeving. Het zal wel een Knarrenhof met meer bouwlagen worden, het is tenslotte in het centrum.

Wat kunnen jullie doen?

Wij zoeken mensen die mee willen doen met het project Zwemmerslaan. Wie wil als trekker meedenken, meepraten om een inrichtingsplan te bedenken voor deze locatie. Als je interesse hebt mail dit dan naar sophieke@knarrenhof.nl

Daarnaast blijft het belangrijk om de politiek te overtuigen van de noodzaak om ruimte voor experimenten van een burgerinitiatief toe te staan. Geef ons Knarrenleden de kans om op een locatie een voorstel uit te werken voor een Knarrenhof in samenwerking met de gemeente en/of een corporatie. In het plan nemen we dan de beleidsuitgangspunten van het college mee en zijn we transparant over de kosten en baten. Een gemeente krijgt daar veel voor terug: een Knarrenhof zorgt voor een sterkere buurt, kwaliteit in een wijk en de omgeving omdat de bewoners samenwerken, betrokken zijn en actief willen zijn ofwel tevreden burgers zijn. Burgers die gelukkig/tevreden zijn vragen minder steun en zorg. De maatschappelijke baten zijn voor een gemeente is groot.

Voor dit traject heb ik, Sophieke, jullie nodig. Praat met raadsleden over wie jullie zijn, wat jullie willen en hoe moeilijk het is om het in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omstreken een Knarrenhof te realiseren. De verkiezingen komen eraan. Het zou mooi zijn als het volgende college de realisatie van een Knarrenhof in elke wijk als beleidsuitgangspunt opneemt in het coalitieprogramma. Heb je hulp nodig bel of mail gerust: Sophieke Klaver 06-23355665 of sophieke@knarrenhof.nl.

 

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.