×
search

Haarlem

December 2021
De Haarlemse Knarren hebben een update geschreven om u te informeren over de voortgang in Haarlem. Klik HIER om het bericht te lezen.

Maart 2021 – Ons doel? Een 24ste hofje in Haarlem!
Corona
2020 gaat de boeken in als het coronajaar, maar toch hebben we zoveel mogelijk contacten gelegd en onderhouden bij de gemeente Haarlem en verschillende randgemeentes, de wooncorporaties en de provincie.
Reële opties zijn nog altijd meedoen met de locaties voor zelfbouw, zoals in Haarlem de Zwemmerslaan 2-4 in Schalkwijk Zuid-West of aanhaken bij woningcorporaties en/of lokale ontwikkelaars in Haarlem.

Publiciteit
Ook hebben we aardig wat publiciteit gehad, zoals een artikel over onze trekkersgroep in het Haarlems Dagblad en de Haarlemse Hofjeskrant. Klik hier voor het artikel.
Het aantal Haarlemse leden van de stichting Knarrenhof is intussen gegroeid naar 550! Daar kan de Haarlemse politiek toch niet meer omheen zou je zeggen.

Vitaal Wonen
Zo organiseerde de stichting Hofje Codde en Van Beresteyn (in het pré-corona tijdperk!) in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem het symposium ‘Vrij in verbondenheid’ met een aantal break-out sessies met als thema ‘Woongemeenschap in relatie tot de omgeving’. Tegelijk was er een expositie ‘Vitaal wonen’ over nieuwe woonvormen voor senioren en de ‘Vitaal Wonen Markt’ waar vragers en aanbieders van seniorenhuisvesting, zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties, met elkaar in contact konden komen.
Ook de gemeente Haarlem was daarbij aanwezig.

2021 Woonvisie Haarlem
In Haarlem is gelukkig veel aandacht voor nieuwe initiatieven op het gebied van woonvormen voor ouderen. Dit blijkt uit de Woonvisie en uitvoeringsagenda Haarlem 2021-2025.
De komende jaren wordt een passender en gevarieerder woningaanbod gerealiseerd.
Men ziet nu in dat ouderen niet snel geneigd zijn te verhuizen – wellicht ook omdat het aanbod niet aantrekkelijk genoeg is. Dit had veel woningaanpassingen vanuit de Wmo-maatwerkvoorzieningen tot gevolg, een niet geringe kostenpost.
Met kwalitatief goede woningen, betere voorzieningen en een goede inrichting van de openbare ruimte (toegankelijk, bereikbaar en veilig) wil de gemeente de doorstroming stimuleren naar een levensloopbestendige woning.
De Haarlemse trekkersgroep heeft daarop gereageerd met een zienswijze.
Ook voor Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid hebben we een zienswijze ingediend.

Hoe nu verder?
Wij blijven actief zoeken naar mogelijke nieuwe plekken, niet alleen binnen de gemeente Haarlem, maar ook in de omliggende gemeenten. Daarbij zullen we de contacten met de politiek blijven onderhouden. En ook op provinciaal niveau willen we in gesprek gaan.
Op landelijk niveau hebben we het tij mee, er is veel aandacht voor de problemen op de woningmarkt. En hopelijk komt er in het nieuwe kabinet weer een ministerie van Wonen.
Het blijft een kwestie van lange adem.

Doe mee!
Ben je een Haarlemmer of kom je uit de omgeving en spreekt dit je aan? Doe dan met ons mee! Ga naar ‘Inschrijven’ en meld je aan. Misschien heb je zelfs nieuwe ideeën of contacten die ons verder kunnen helpen.
Voor meer informatie zie: https://knarrenhof.nl/hoe/ of neemt u contact op via  info@Knarrenhof.nl.

Oktober 2020
Klik hier voor het artikel dat onlangs verscheen in het Haarlems Dagblad. Op onderstaande afbeelding staan onze trekkers Elly Peijs-Stoppelman en Loesje Buijn.

Maart 2019
Trekkersgroep Haarlem
In Haarlem en omsteken is er veel animo voor het concept Knarrenhof, de groep telt al meer dan 300 leden! Vorig jaar is in samenwerking met Stichting Knarrenhof, een ‘trekkersgroep’ geformeerd van een aantal leden van de Haarlemse belangtellenden. Deze groep komt regelmatig bij elkaar. De partijen waarmee de groep in gesprek wil gaan zijn de gemeente Haarlem, de wooncorporaties en de provincie. Beschikbare locaties zijn geïnventariseerd en verschillende taken zijn verdeeld. Daarmee is de groep aan de slag gegaan.

Zelfbouw
Er is contact gezocht met Haarlemse zelfbouwers om te onderzoeken hoe collectieve zelfbouw gestimuleerd en versneld kan worden. Daarnaast zijn wethouders van de gemeente Haarlem zijn zonder uitzondering enthousiast, maar een geschikte locatie vinden is niet eenvoudig. De projectleiders van alle deelgebieden in Haarlem zijn ook op de hoogte van onze plannen en mocht zich een interessante locatie voordoen, dan zal de gemeente zeker aan Knarrenhof denken.

Locaties
De gemeenteraad heeft het college van B&W opdracht gegeven locaties altijd via een tender in de markt te zetten. Daarbij is de Stichting Knarrenhof (collectieve zelfbouwers) een ondergeschikte partij. Knarrenhof kan niet te veel risico nemen en nooit de hoogste prijs bieden voor de grond. Reële opties zijn daarom meedoen met de locaties voor zelfbouw of woningcorporaties in Haarlem. In Haarlem is de Zwemmerslaan 2-4 in Schalkwijk Zuid West als zelfbouwlocatie toegewezen. Het ligt buiten het centrum, maar mogelijk zijn er knarren (jong en oud) die toch in deze locatie geïnteresseerd zijn.

Woningcorporaties
In de Slachthuisbuurt wordt sociale woonruimte omgevormd tot een mix van woningtypes. Aanhaken bij woningcorporaties is een optie, Knarrenhof zou goed in deze omgeving kunnen passen. De buurt is in opkomst, ligt dichter bij de stad en in een meer stedelijke omgeving.

Wat nu?
Wij blijven actief zoeken naar mogelijke nieuwe plekken. Daarbij zullen we de contacten met de politiek blijven onderhouden en zo mogelijk uitbouwen. Het is een kwestie van volhouden, praten met raadsleden over wie wij zijn, wat wij willen en hoe moeilijk het is om in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omstreken Knarrenhof te realiseren.

Ben je een Haarlemmer of kom je uit de omgeving en spreekt dit je aan? Doe dan met ons mee! Ga naar ‘Inschrijven’ en meld je aan. Misschien heb je zelfs nieuwe ideeën of contacten die ons verder kunnen helpen.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.