Grave

April 2021
De plannen van de herinrichting van de voormalige Generaal Bons Kazerne worden steeds concreter. Naar alle waarschijnlijkheid zal een gebouw (G) op het terrein (een Rijksmonument) worden omgebouwd tot Knarrenhof-concept. Inmiddels is er een verkavelingsstudie uitgevoerd en zijn de eerste schetsen gemaakt. Gebouw (E2) wordt mogelijk door de Steenvlinder (zelfbouw) samen met de Knarrenhof opgepakt. Besluitvorming omtrent de toewijzing van BOEi vindt eind april/begin mei plaats.
De komende periode moet duidelijk worden of de plannen kunnen worden omgezet in acties. Zodra er nieuws is dat zullen wij dat met u delen via deze webpagina.

Wilt u wonen in een Knarrenhof-concept in Grave? Schrijf u dan in via deze website.