Gouda (vereniging io)

In Gouda wordt gewerkt aan een prachtige hof in een groene omgeving, dichtbij het winkelcentrum ‘Bloemendaal’! Er is nog ruimte voor mensen die hier graag willen wonen en samen met ons het plan verder willen uitwerken.

Wat houdt het project in?
– 24 appartementen, levensloopbestendig en onderhoudsarm.
– wonen met gelijkgestemde mensen die naar hun buren omkijken.
– een concept dat o.a. wordt aanbevolen door Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en NCRV de Monitor.
– naast een balkon een gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte die jullie samen mogen gebruiken voor wat de groep graag wil.

December 2018 – update
In Gouda zijn we goed op weg met de ontwikkeling van Knarrenhof aan de Oosthoef. Eind november is er een bewonersavond geweest om de buurt en andere geïnteresseerden te informeren over de plannen. Ook was dit weer een goed moment om als aspirant bewoners elkaar te ontmoeten want 70% van de woningen is inmiddels vergeven. De grond voor het nieuwe hof is daarnaast onder contract en de gemeente is momenteel de oude school aan het slopen.

Veel ontwikkelingen dus! Nu zetten we stappen t.a.v. bestemmingsplanwijziging etc. Daarna gaan we weer starten met het voeren van gesprekken en het toewijzen van de laatste woningen. (Foto: Rinus Lasschuyt Fotografie)

Augustus 2018
Op dit moment hebben we met de eerste geïnteresseerden gesprekken gevoerd. En jawel, de eerste woningen zijn definitief toegezegd. Maar er zijn nog diverse woningen beschikbaar! Dus dit is uw kans om uw eigen buren te kiezen. Heeft u vrienden, collega’s, kennissen of plaatsgenoten die ook interesse hebben om aan de Oosthoef te wonen, wijs hen op dit project! We maken levensloopbestendige woningen, en er komt een gemeenschappelijke ruimte en tuin. Er is ruimte voor nieuwe geïnteresseerden, en mocht u zich nu inschrijven maakt u zeker kans op een woning.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Inschrijven‘.

Juli 2018
Deze en komende weken voeren we gesprekken met geïnteresseerden voor de Hof in Gouda. Die gesprekken worden gepland met de mensen die onze woonwensen-enquete hebben ingevuld. Er ligt nu een schets/tekening van de Hof ter bespreking. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u de enquête nog invullen. Wel ingeschreven maar geen enquête in de mail ontvangen of gemist? Geef dit dan door aan manon@knarrenhof.nl.

Juni 2018
We zijn druk bezig met de plannen in Gouda. Er heeft op 9 mei een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Deze keer op de locatie zelf in de Jenaplanschool, Het Vlot. De architect van Inbo, Eerde Schippers, heeft het voorliggende plan toegelicht. Aansluitend daarop hebben we een enquete uitgezet onder alle ingeschrevenen; ook zijn we  in gesprekmet de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit (welstand) van de gemeente Gouda.

De resultaten van de enquete gebruiken we om de plannen aan te passen. Binnenkort krijgen alle ingeschrevenen per mail een nieuwe enquete met aangepast plan. Hierna voeren we persoonlijke gesprekken, op volgorde van inschrijfdatum.

Tekenen grondcontract
Op 15 maart hebben we samen met wethouder Rogier Tetteroo, en in aanwezigheid van de trekkersgroep Gouda, het grondcontract getekend voor een Knarrenhof Gouda. Het eerste contact met de wethouder dateerde van november 2014. Maar in de tussentijd is veel gebeurd; het College is gevallen en weer teruggekomen, er kwam een aanbesteding en die hebben we gewonnen. Nu is er eindelijk zekerheid in Gouda. Het betreft 24 woningen in de Goudse Hof. Helaas is er geen mogelijkheid voor sociale huur. Naast koop (vanaf ca € 200.000) proberen we ook vrije sector huur te realiseren. Op zijn vroegst is start van de bouw al in 2019 mogelijk.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.

Op 15 augustus stond er een artikel in de krant over ‘Goudse ouderen’. Zie het hieronder bij de afbeeldingen.