Gouda (vereniging io)

Update juni 2018
We zijn druk bezig met de plannen in Gouda. Er heeft op 9 mei een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Deze keer werd de bijeenkomst op de locatie zelf in de Jenaplanschool, Het Vlot, gehouden. De architect van Inbo, Eerde Schippers, heeft het liggende plan toegelicht. Aansluitend daarop is er een enquete uitgezet onder alle ingeschrevenen en zijn we met de Welstand van de gemeente Gouda in gesprek. De resultaten van de enquete worden gebruikt om de plannen aan te passen en een nieuw plan te kunnen maken.

Binnenkort komt er per mail een aangepaste enquete met aangepast plan naar alle ingeschrevenen. Hierna worden er persoonlijke gesprekken gevoerd, op basis van inschrijfdatum komen geïnteresseerden op gesprek.

Ouder nieuws
Er is GOED nieuws uit Gouda. 
Op 15 maart hebben we samen met wethouder Rogier Tetteroo, en in aanwezigheid van de trekkersgroep Gouda, het grondcontract getekend voor een Knarrenhof Gouda. Het eerste contact met de wethouder dateerde van november 2014…. Maar in de tussentijd is veel gebeurd, is ook nog het College gevallen en weer teruggekomen en kwam er een aanbesteding en die hebben we gewonnen. Nu is er eindelijk zekerheid in Gouda! Het betreft 24 woningen in de Goudse Hof. Helaas is er geen mogelijkheid voor sociale huur. Naast koop (vanaf ca € 200.000) proberen we ook vrije sector huur te realiseren. Op zijn vroegst zou de start bouw al in 2019 mogelijk zijn!

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.

Op 15 augustus stond er een artikel in de krant over ‘Goudse ouderen’. Zie het hieronder bij de afbeeldingen.