×
search

Gouda-1 Het Groene Hof

Februari 2024

“Gluren bij de Buren” in Het Groene Hof in Gouda.

Afgelopen zondag 4 februari vond het jaarlijkse culturele evenement “Gluren bij de Buren” plaats. In 24 gemeentes in Nederland veranderden de huiskamers in buurttheaters. Dit jaar deed ook Het Groene Hof in Gouda mee. We wilden zo bijdragen aan het contact met de buurtbewoners en geïnteresseerden de gelegenheid geven, te zien hoe ons Hof er van binnen uitziet.

“Gluren bij de buren, dat kan uren duren”. Benieuwd? Wil je meer lezen, klik dan hier.

Voorjaar 2023

De Groene Hof is opgeleverd eind 2021 en de loop van 2022 is de Groene Hof helemaal bewoond! Het is prachtig geworden en er is veel belangstelling vanuit het land om meer te zien en leren van een gestapeld Knarrenhof in de Randstad; ontworpen voor ontmoeting.

November 2021
De bouw vordert gestaag! Inmiddels is Het Groene Hof ook zichtbaar op Google Maps. Op onderstaande afbeelding ziet u twee luchtfoto’s van de Hof in Gouda.
April 2021
De bouw gaat zeer voorspoedig, alle woningen zijn verkocht en getransporteerd. We verwachten dat de woningen eind 2021/begin 2022 kunnen worden opgeleverd.

November 2020
Klik hier voor het artikel in de Gouda.

Oktober 2020
Start bouw op 26 oktober: Bouwrijp maken t.b.v. bronboringen voor het bodemwarmte systeem. Voorjaar 2021 kunnen de 24 bewoners van Het Groene Hof hun woning betrekken.

Augustus 2020
De laatste 11 woningen zijn vergeven. We zijn verheugd dat we verder gaan met de ontwikkeling van Het Groene hof met deze groep aspirant bewoners. Mocht u zich nu nog willen inschrijven dan komt u op de belangstellendenlijst voor de gemeente Gouda. Dus als er in de toekomst een woning vrij komt of voor een mogelijke tweede locatie in Gouda.
Planning start bouw van Het Groene Hof is oktober /november 2020.

Juli 2020
Op dit moment is de enquête voor de toewijzing van de laatste 11 woningen verstuurd. De persoonlijke gesprekken gaan starten! Heeft u nog niets gehoord én staat u ingeschreven voor de gemeente Gouda terwijl u wel interesse heeft in een woning? Stuur een mail naar info@knarrenhof.nl Op dit moment wijzen we de woningen toe aan de mensen die staan ingeschreven voor de gemeente Gouda. Alleen koopwoningen zijn mogelijk.

Juni 2020
De vereniging Knarrenhof Gouda is opgericht. Deze zal zich inzetten voor het huidige Groene Hof maar ook zich hard maken voor nieuwe locaties binnen Gouda. Alle ingeschrevenen voor de gemeente Gouda hebben bericht ontvangen om lid te worden.

In het voorjaar zijn diverse gesprekken geweest met de welstand. Deze is inmiddels akkoord met het ontwerp. Vanwege de COVID situatie is de eerder aangekondigde informatieavond in het voorjaar niet doorgegaan. Het toewijzen van woningen heeft daarom vertraging opgelopen.

In Gouda zijn 13 van de 24 woningen vergeven, er zijn nog 11 vrije woningen te vergeven. Woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd.  De eerst volgende stap is dat we eind juli de vernieuwde enquête toesturen aan alle mensen die staat ingeschreven. Mocht u nog interesse hebben in een woning in het Groene hof in Gouda, dan vragen wij u deze in te vullen. Daarbij worden uiteraard ook de stukken (plattegronden, tekeningen, prijzen etc) toegestuurd. Alle woningtypen zijn momenteel nog beschikbaar. Onze ervaring is wel dat de kleinere woningen meer in trek zijn dan de grotere woningen.

Planning start bouw is oktober / november 2020.

Maart 2020
Deze maand vinden er weer gesprekken met de welstandcommissie van de gemeente Gouda plaats. Hier een foto van het meest recente ontwerp.

Februari 2020
Het bestemmingsplan is definitief vastgesteld. De route richting het Definitief Ontwerp gaat ingezet worden. De verwachting is dat in april/mei er weer gesprekken gaan plaatsvinden voor de nog beschikbare woningen.

December 2019
De voorbereidingsplannen verlopen spoedig. In december is het bestemmingsplan voor de Oosthoef in de gemeenteraad goedgekeurd. De ter inzage legging gaat nu starten. Inmiddels is ook de vereniging Knarrenhof Gouda opgericht. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst is dat gevierd!

Op de foto het bestuur:
Voorzitter Tom van Oort
Penningmeester: Adri Vink
Secretaris: Wilmie Copal
Lid (communicatie) Janna Bruil
Lid algemeen: Marian Helmer

In Gouda wordt gewerkt aan een prachtige hof in een groene omgeving, dichtbij het winkelcentrum ‘Bloemendaal’! Er is nog ruimte voor mensen die hier graag willen wonen en samen met ons het plan verder willen uitwerken.

Wat houdt het project in?
– 24 appartementen, levensloopbestendig en onderhoudsarm.
– wonen met gelijkgestemde mensen die naar hun buren omkijken.
– een concept dat o.a. wordt aanbevolen door Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en NCRV de Monitor.
– naast een balkon een gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte die jullie samen mogen gebruiken voor wat de groep graag wil.

December 2018 – update
In Gouda zijn we goed op weg met de ontwikkeling van Knarrenhof aan de Oosthoef. Eind november is er een bewonersavond geweest om de buurt en andere geïnteresseerden te informeren over de plannen. Ook was dit weer een goed moment om als aspirant bewoners elkaar te ontmoeten want 70% van de woningen is inmiddels vergeven. De grond voor het nieuwe hof is daarnaast onder contract en de gemeente is momenteel de oude school aan het slopen.

Veel ontwikkelingen dus! Nu zetten we stappen t.a.v. bestemmingsplanwijziging etc. Daarna gaan we weer starten met het voeren van gesprekken en het toewijzen van de laatste woningen. (Foto: Rinus Lasschuyt Fotografie)

Augustus 2018
Op dit moment hebben we met de eerste geïnteresseerden gesprekken gevoerd. En jawel, de eerste woningen zijn definitief toegezegd. Maar er zijn nog diverse woningen beschikbaar! Dus dit is uw kans om uw eigen buren te kiezen. Heeft u vrienden, collega’s, kennissen of plaatsgenoten die ook interesse hebben om aan de Oosthoef te wonen, wijs hen op dit project! We maken levensloopbestendige woningen, en er komt een gemeenschappelijke ruimte en tuin. Er is ruimte voor nieuwe geïnteresseerden, en mocht u zich nu inschrijven maakt u zeker kans op een woning.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Inschrijven‘.

Juli 2018
Deze en komende weken voeren we gesprekken met geïnteresseerden voor de Hof in Gouda. Die gesprekken worden gepland met de mensen die onze woonwensen-enquete hebben ingevuld. Er ligt nu een schets/tekening van de Hof ter bespreking. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u de enquête nog invullen. Wel ingeschreven maar geen enquête in de mail ontvangen of gemist? Geef dit dan door aan manon@knarrenhof.nl.

Juni 2018
We zijn druk bezig met de plannen in Gouda. Er heeft op 9 mei een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Deze keer op de locatie zelf in de Jenaplanschool, Het Vlot. De architect van Inbo, Eerde Schippers, heeft het voorliggende plan toegelicht. Aansluitend daarop hebben we een enquete uitgezet onder alle ingeschrevenen; ook zijn we  in gesprekmet de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit (welstand) van de gemeente Gouda.

De resultaten van de enquete gebruiken we om de plannen aan te passen. Binnenkort krijgen alle ingeschrevenen per mail een nieuwe enquete met aangepast plan. Hierna voeren we persoonlijke gesprekken, op volgorde van inschrijfdatum.

Tekenen grondcontract
Op 15 maart hebben we samen met wethouder Rogier Tetteroo, en in aanwezigheid van de trekkersgroep Gouda, het grondcontract getekend voor een Knarrenhof Gouda. Het eerste contact met de wethouder dateerde van november 2014. Maar in de tussentijd is veel gebeurd; het College is gevallen en weer teruggekomen, er kwam een aanbesteding en die hebben we gewonnen. Nu is er eindelijk zekerheid in Gouda. Het betreft 24 woningen in de Goudse Hof. Helaas is er geen mogelijkheid voor sociale huur. Naast koop (vanaf ca € 200.000) proberen we ook vrije sector huur te realiseren. Op zijn vroegst is start van de bouw al in 2019 mogelijk.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.

Op 15 augustus stond er een artikel in de krant over ‘Goudse ouderen’. Zie het hieronder bij de afbeeldingen.