Gorinchem

Mei 2019
Na de Brandpunt tv-uitzending over Knarrenhof – voorjaar 2018 – is een aantal geïnteresseerden opgestaan, die in Gorinchem in een Knarrenhof willen wonen. De woonvorm en de vrijblijvende wijze om elkaars vaardigheden en gezelschap te delen en mede daardoor zelfstandig te kunnen blijven leven en wonen, spreekt zeer aan.

KKG
In oktober 2018 werd de Kerngroep Knarrenhof Gorinchem, als burgerinitiatief gelanceerd. Zes gedreven deelnemers namen hier zitting in. We zijn inmiddels betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe woonvisie van de gemeente Gorinchem.

Stichting Knarrenhof Nederland
We maakten ook kennis met procesregelaar Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof Nederland en spraken met wethouders van de gemeente Gorinchem en met bestuurders van de woningcorporatie Poort6. Na positieve reacties van gemeente en Poort6, verschenen er artikelen in de plaatselijke en regionale kranten. Het gepubliceerde initiatief, resulteerde in ± 110 geïnteresseerden. Deze groep bestrijkt de leeftijdscategorie van 50 tot 80 jaar.

De mix van leeftijd en achtergrond kan leiden tot één of meer dynamische woongroepen. De meerderheid opteert voor kopen en er zijn ook geïnteresseerden die willen huren. Beide vormen zullen onderzocht worden, alle mogelijkheden blijven open qua hofjesvorm en combinatie van bewoners.

Locatie(s) in Gorinchem
Najaar 2018 werd ons een eerste locatie aangeboden. Die locatie bleek te klein en er was weinig interesse. Inmiddels zijn er initiatieven ontplooid door KKG om locaties te vinden waar de plannen/wensen gerealiseerd kunnen worden.

Hebt u interesse om te wonen in een Knarrenhof in Gorinchem, schrijf u dan in door hier te klikken.