×
search

Gorinchem

Juni 2022
De initiatiefgroep is nog steeds in afwachting van de besluitvorming van de gemeente over de potentiële locatie. De initiatiefgroep blijft dit op de voet volgen in de hoop dat daar in dit jaar besluitvorming over komt. Als er een kans is op een locatie zal er hierover een informatie avond plaats vinden. Zodra er nieuws is dan delen we dat met u via deze webpagina.

December 2021
De kerngroep Gorinchem en Molenlanden heeft een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over de voortgang. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

December 2020
De kerngroep Gorinchem en Molenlanden bestaat uit:

 • Joop Vermeulen
 • Gerard Groot
 • Inie Paulus
 • Daan van Delden
 • Petra Rombout

Een korte update aan het einde van dit jaar. Ondanks dat jullie weinig van ons horen, zijn we wel actief.

Waarom een kerngroep Gorinchem én Molenlanden?
In de afgelopen periode zijn er in de gemeente Molenlanden locaties in zicht gekomen voor een mogelijke Knarrenhof. De kerngroep Gorinchem kreeg dit in beeld en daardoor zijn er ook contacten gelegd met betrokkenen in die gemeente.

Wij hopen dat er binnen onafzienbare tijd een eerste Knarrenhof in de Molenlanden wordt gerealiseerd. Inmiddels komen wij tot het inzicht dat dit soort processen jaren kunnen duren. Kortom, geduld is geboden.

Waarom aanmelden bij de stichting Knarrenhof®?
Als er een Knarrenhof gerealiseerd gaat worden onder regie van de stichting Knarrenhof®, worden personen geïnformeerd, die zich ingeschreven hebben bij de stichting Knarrenhof®.

Nieuws uit Gorinchem
Afgelopen jaar is er veel gebeurd, maar er is zeker nog geen groen licht. We zijn nu een jaar in gesprek met de gemeente over een locatie aan de Lange Slagenstraat, daar waar nu nog de oude MAVO school staat.
Naar aanleiding van contacten met een aantal gemeenteraadsleden volgde in juli dit artikel.

In diezelfde periode besteedde Gorkum TV ook aandacht aan onze missie.

In de gemeenteraad is op 9-7-2020 een motie over Knarrenhof ingediend die unaniem is aangenomen. Eén van de punten was dat er dit jaar meer duidelijk moet komen over een Knarrenhof in Gorinchem.

En tenslotte een artikel in Rivierenland.

Landelijke ontwikkelingen
In Nederland zijn inmiddels verschillende Knarrenhof-projecten in ontwikkeling en is/ wordt er dit jaar gestart met nieuwbouw. Een overzicht van de plaatsen waar een Knarrenhof wordt ontwikkeld en voor uw vragen en inschrijving kunt u terecht op de website Knarrenhof®.

Het starten van een project is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte bouwlocatie. Daar waar in het land Knarrenhofprojecten tot stand komen, is er altijd sprake van medewerking van de gemeente, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van grond, meedenken voor geschikte locatie, een vast contactpersoon voor overleg, het meedenken bij het doorlopen van procedures tot feitelijk vastleggen van een % woningen voor senioren c.q. woongemeenschappen in woonvisies en structuurplannen.

Mei 2020
De kerngroep Knarrenhof Gorinchem & Molenlande bestaat op dit moment uit Petra Rombout, Joop Vermeulen en Daan van Delden. Even een berichtje van ons in deze bizarre corona periode. Wij zijn op dit moment nog steeds actief ondanks dat jullie weinig van ons horen. Nu is er geen nieuws maar toch even een update en een vraag.

 • Wij noemen ons sinds kort de Kerngroep Knarrenhof Gorinchem & Molenlanden omdat er mensen zijn uit onze achterban die ook interesse hebben voor Molenlanden.
 • Opgemerkt, als ik een locatie aanduid met ‘elders’ dan doe ik dat omdat het strategisch beter is om verschillende redenen om de locatie nog niet te noemen.

Over Gorinchem

 • Vanaf mei 2018 zijn we in gesprek met de gemeente;
 • Ik poog nog steeds kartrekker voor Gorkum te zijn;
 • Eerder kregen we de locatie Stalkaarsen aangeboden maar dat bleek te klein;
 • Op dit moment zijn we in gesprek over een goed gelegen grote locatie. We hopen rond de zomervakantie duidelijkheid te krijgen.

Waarom Knarrenhof?
Het duurt nog even, maar al over 17 jaar is 51% van alle huishoudens 60+. Dit gaat een enorme druk op de zorg opleveren. Daarnaast vindt de overheid het nodig dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun hun eigen huis blijven wonen. Er is dan wel passende woonruimte nodig en een stevig sociaal netwerk. Een burgerinitiatief is een particulier initiatief en wij zetten ons sinds mei 2018 in voor de realisatie van een woonhof binnen de gemeente Gorinchem en de Molenlanden op basis van het concept van de stichting Knarrenhof. Voor het initiatief is veel belangstelling. Doel is de bouw van een woonhof (grondgebonden en/of appartementen) van ca. vijfentwintig woningen met een gemeenschappelijke hoftuin en hofhuis. In het woonhof wordt onafhankelijk gewoond en kan men op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen dankzij een zelfredzame sociale omgeving dichtbij huis (“noaberschap”). De ontwikkeling van dergelijke woonvormen wordt toegejuicht door de landelijke politiek.

Landelijke ontwikkelingen
In het land zijn inmiddels verschillende “Knarrenhof” projecten in ontwikkeling en is/wordt dit jaar gestart met nieuwbouw. Stichting Knarrenhof heeft recent hierover een nieuwsbrief geschreven, klik hier om deze te lezen.

Ontwikkelingen binnen de gemeenten
Het starten van een project is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte bouwlocatie. Daar waar in het land Knarrenhof projecten tot stand komen is er altijd sprake van veel medewerking van de gemeente, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van grond, meedenken voor geschikte locatie, een vast contactpersoon voor overleg, het meedenken bij het doorlopen van procedures tot feitelijk vastleggen van een % woningen voor senioren c.q. woongemeenschappen in woonvisies en structuurplannen.

Wij hebben verschillende gesprekken gevoerd met en zonder ondersteuning van de stichting Knarrenhof maar helaas zonder resultaat tot nu toe. Wij blijven proberen de politiek te overtuigen dat er in onze gemeente(n) ook grote behoefte is aan dergelijke projecten. Mocht iemand gemeenteraadsleden in zijn kennissenkring hebben dan vernemen wij dat graag om te overleggen ‘wat wijs is’ in deze.