Gennep

Juli 2019
In de gemeente Gennep is een actieve initiatiefgroep hard aan het werk om Hof van Gennep te realiseren. Het Hof van Gennep is een burgerinitiatief met als doel een woonhof in Gennep te realiseren. Een woonhof waar burenhulp en actieve betrokkenheid belangrijke elementen zijn. We willen levensloopbestendig en duurzaam bouwen.

De (kar)trekkergroep van dit project bestaat uit 5 inwoners uit de gemeente Gennep. Wij zijn betrokken bij de maatschappij, willen zorg dragen voor elkaar en onze woonomgeving, ontspanning vinden en actief bezig zijn voor stad en dorp.

De gemeente Gennep heeft de intentie uitgesproken actieve ondersteuning te bieden bij de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van het project. We streven ernaar om een woningcorporatie te laten participeren. Daardoor komen er naast koopwoningen misschien ook huurwoningen in de sociale sector.

Uitgangspunten:

  • We willen een woningmix realiseren in het sociale, middel dure en duurdere segment, waarbij sterke schouders de zwaarste lasten dragen.
  • De bewoners nemen het heft in eigen hand, zijn betrokken bij het ontwerp en de organisatie.
  • De woningen zijn duurzaam gebouwd en verwarmd.
  • De woningen zijn zorg voorbereid.
  • Onderdeel van het concept is een gezamenlijk hofhuis en tuin.

Er is een locatie gevonden en er zijn positieve gesprekken met de gemeente gevoerd. Het is een schitterende locatie in het centrum van Gennep met alle voorzieningen op zeer korte afstand. De gemeente heeft de locatie gereserveerd voor een Hof. De reserveringstijd is nodig de haalbaarheid van een Hof te onderzoeken en aan te tonen. De komende maanden gaan we hiermee aan de slag.

Na de vakantieperiode wordt er een enquête onder de belangstellenden gehouden om inzicht te krijgen in de wensen, zodat we die al mee kunnen nemen in de planvorming. Daarna gaan we verder in overleg met gemeente. We verwachten dan in september/oktober een informatieavond voor de belangstellenden te kunnen organiseren. Staat u ingeschreven bij de gemeente Gennep, dan wordt u automatisch voor deze avond uitgenodigd. Staat u niet ingeschreven hou dan goed onze Facebookpagina in de gaten of schrijf u in door hier te klikken.

Onlangs verscheen er al een artikel in de Gelderlander (klik hier) en een rapportage in Gennep News (klik hier). Bent u geïnteresseerd en enthousiast geworden voor de Hof van Gennep, meldt u zich dan aan. Dit kost eenmalig €15,-. Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Inschrijven’.