Garmerwolde (vereniging)

Knarrenhof Garmerwolde is ook actief op Facebook – klik op het icoontje

Maart 2020
Dinsdag 14 januari was er een vergadering met de ambtenaren van de gemeente Groningen en Stichting Knarrenhof over het project. Daaruit kwam het volgende naar voren.

Wat betreft de verplaatsing van de boerderij waren er wat problemen rondom de stikstofuitstoot en PFAS. Dit heeft dit traject wat vertraagd, maar inmiddels heeft de gemeente Groningen het bestemmingsplan voor het verplaatsen van de boerderij in procedure gebracht. U kunt het bestemmingsplan inzien door hier te klikken. Voordat de hele procedure is afgerond zullen we nog wel enkele maanden verder zijn.

Als bovenstaande rond is dan zijn we er nog niet, de planning en voortgang van een en ander duurt veel langer dan dat we zouden wensen. Wij willen natuurlijk heel graag dat we met de bouw van de Garmerheerd kunnen starten en gelukkig geeft de gemeente Groningen nog steeds aan dat ze zeer positief zijn over ons plan en zeggen dan ook: “jullie project moet doorgaan”!
En dat geeft ons weer moed om verder te gaan, wij zijn heel content met deze uitlating.

Ten aanzien van sociale huur kunnen we melden dat daarvoor nog steeds naar mogelijkheden wordt gezocht. Er blijft kans op de sociale huur in de Garmerheerd al blijft dit een lastig verhaal. Sociale koop zou ook een optie zijn en dit wordt ook onderzocht.

De termijn waar binnen een en ander gaat gebeuren durven we nu helaas nog niet te noemen. We blijven bezich achter de schermen, om druk te zetten richting gemeente Groningen om de procedures etc. daar waar kan te versnellen. We zijn alleen afhankelijk van meerdere partijen en eerst moet de verplaatsing van de boerderij rond zijn.

Voor komende najaar plannen we uiteraard weer een bijeenkomst van de aspirant-bewoners en daarover volgt later in het jaar een uitnodiging.

Maart 2019
Per 1 januari 2019 is Garmerwolde onderdeel van de gemeente Groningen. De gemeente Ten Boer is samen met de gemeente Haren opgegaan in de gemeente Groningen. Er is voor de nieuwe gemeente ook een nieuw college opgericht. Dit college is middels een brief en een Knarrenhofboek (opnieuw) op de hoogte gebracht van ons initiatief in Garmerwolde en de stand van zaken van dit initiatief en elders. Dat bij Garmerwolde de meningen en voorkeuren van de aspirant-bewoners niet heel erg gehoord zijn is daarbij ook aangegeven. Het huidig coalitieakkoord spreekt JUIST om beter te luisteren naar burgers. Dus wij zijn en blijven hoopvol en positief.

Met de gemeente Groningen zijn wij momenteel druk in gesprek over hoe het definitieve ontwerp van Garmerheerd er uit komt te zien. Uitgangspunt is hierbij dat wij het model dat uit de enquête naar voren is gekomen (zoveel mogelijk) gehandhaafd blijft. Dit heeft onder meer als consequentie dat als een boerensloot in het buitengebied niet verlegd mag worden (!), het plan wat krapper wordt en niet iedereen meer voor de deur kan parkeren. De deelnemers berusten daar in, en over 20 jaar als de gemiddelde bewoner 80 is zien we wel hoe de mobiliteit optimaal ingericht kan worden.

Januari 2018
In Garmerwolde hebben we een positief geluid van de gedeputeerde van de provincie gekregen. We mogen onze plannen voor het meer-generatie-project Garmerheerd verder uitwerken om de procedures op te starten die nodig zijn opdat we hier ooit met elkaar kunnen wonen.

We gaan uit van een plan met 19 woningen, we hebben momenteel 55 geïnteresseerde huishoudens. We proberen nadrukkelijk tot een mix van koop en huur te komen, maar we kunnen het doorgaan van huur nog niet garanderen. Wel doen we daarvoor onze uiterste best!!

Onze ervaring is dat er altijd toch mensen afvallen, dus het is beslist niet zo dat nummer 20, 30 of 40 op de lijst kansloos is. Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina Inschrijven.

Ouder nieuws
De gemeenten Ten Boer en Groningen zijn bestuurlijk erg enthousiast over het meergeneratiehof in Garmerwolde. We hebben enkele tientallen geinteresseerden in de leeftijd van 23 tot 83 jaar. We wachten nu zelf nog op toestemming van provincie ten aanzien van procedures.
Op dinsdagavond 28 november was er een informatieavond waar we de vereniging die we gaan oprichten hebben aangekondigd. Ook zijn de eerste schetsen gepresenteerd.
Lees een artikel over Garmerwolde

Of luister naar een radioprogramma van Rtv Noord. Op 40.15 min begint Peter Prak over Knarrenhof.

27 juni 2017

We hadden op 26 juni een goed bezochte avond in Dorpshuis de Leeuw met ruim 50 geïnteresseerden, aspirant-bewoners, kopers en huurders. Al met al redenen genoeg om door te gaan met ons woonplan voor Garmerwolde.

De Garmerheerd wordt een meer-generatie-hof met bewoners van alle leeftijden; we hebben aspirant-bewoners vanaf 25 jaar en gezinnen met kinderen naast de groep van 45+. Jong en oud mixen hier met eigen privacy en eigen voorzieningen. Wij zijn daar heel blij mee omdat onze insteek ook is het vergroten van de leefbaarheid van Garmerwolde (basisschool, verenigingsleven bv. voetbalclub GEO, theatergroepen, koor, popschool en doorstroming op de woningmarkt).

Het is duidelijk, er is voldoende animo om samen met de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen door te gaan met de planontwikkeling.

Aandacht voor initiatief Knarrenhof op RTV Noord en in het Dagblad van het Noorden 

Terwijl we in Groningen al jarenlang zoeken naar een geschikte locatie (niet te klein, geen afwijkende buren etc), kwamen Joke, Hetty, Pia en Douwe als initiatiefnemers ongeveer een jaar geleden bij ons. Ze waren gecharmeerd van ons concept en onze aanpak, maar wilden het liefst een meer-generatie-hof. Of dat kon? Of ik (Peter) eens kon komen praten? In het dorpshuis van Garmerwolde zaten we samen, en vanaf toen ging het hard.

Natuurlijk kan een meer-generatie-hof. Een plek waar jonger en ouder mixen, is  toekomstbestendiger dan een project met alleen 45plussers. Bij ons bent u de baas, wij organiseren het alleen. Inmiddels hebben we de eerste bijeenkomst al gehad, er kwamen ruim 40 mensen uit Garmerwolde en Thesinge. Als locatie is een mooie plek aan de Dorpsweg gevonden. De gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen (als de plannen doorgaan wordt Ten Boer per 1-1-2019 gemeente Groningen) zijn positief. Ook de Vereniging Groninger Dorpen en het Programma Gezond Wonen zijn positief. We mikken op een mix van koop en huur.