×
search

Garmerwolde (vereniging)

Knarrenhof Garmerwolde is ook actief op Facebook – klik op het icoontje

Najaar 2022: Helaas heeft deze gemeente aangegeven niet meer met Knarrnehof te willen praten. De ambtelijke top had dat al eerder gemeld met een brede gliimlach (‘’heel vreemd we moeten duizenden woningen bouwen hier bouwen in en om de stad groningen maar nergens, helemaal nergens is plaats voor jullie”) als de vorige wethouder gaven dat aan. Zeer teleurstellend is dat na de verkiezingen in de zomer van 2022 ook het nieuwe college en de nieuwe wethouder Wonen aangaven neit met ons te willen praten, en dat terwijl de nieuwe wethouder Wonen vlak voordat hij wethouder werd in een persoonlijk gesprek aangaf een fan te zijn van ons concept, maar eenmaal wethouder geworden trok hij zijn steun weer in.  Aangegeven wordt dat samenwerken met ons als onwerkbaar wordt ervaren. Dat is wel gek dan dat in zoveel gemeenten het tegendeel bewezen wordt. De vorige wethouder heeft het zelfs zo bont gemaakt dat hij ooit in een intern stuk aangaf seniorenhuisvesting ZO belangrijk te vinden, dat ze daarom haar burgers wil beschermen tegen de Stichting Knarrenhof. Nou moe?  Hoe krijg je het verzonnen, en waarom denkt de rest van Nederland en ook consumentenorganisaties daar anders over? Waarom waren onze ruim 500 deelnemers in Groningen daar het totaal niet mee eens? De gemeente gaf hen aan deze mensen alleen te willen helpen als ze Knarrnehof zouden laten vallen. Onze besturen waren zo geschokt en teleurgesteld dat ze zijn gestopt, ze weigerden ons te laten vallen ook al hebben wij aangegeven dat niet tegen te houden als ze dan wel hun woondroom konden realiseren. Maar beide besturen hadden na jarenlange ervaring met deze gemeente geen enkele vertrouwen meer met het ambtelijk apparaat waar zij contact mee hadden. Helaas heeft de eigenzinnigheid van deze gemeente dus voor ons een hele negatieve bijsmaak. Onze analyse is dat de ambtelijke top die daar al jaren de scepter zwaait geen behoefte heeft aan een organisatie die voor haar eigen burgers opkomt De twee Knarrenhofverenigingen in de gemeente die respectievelijk 10jr en 7,5jr onverrichterzake bezig zijn geweest hebben we daarom ook bij de notaris weer ontbonden. Als enige gemeente in Nederland achten wij het kansloos om daar nog iets te proberen.

April 2021
Op dringend verzoek van de gemeente Groningen heeft de Stichting sinds januari 2020 geen contact met de grondeigenaar meer opgenomen waarmee ze een exclusieve reserveringsovereenkomst had voor de grond. Tot onze grote verbazing en schrik heeft de eigenaar deze overeenkomst ontbonden ‘omdat er geen voorgang was in de afgelopen periode…’. Het kan zijn dat de gemeente de grond gaat verwerven van de boer. Gelukkig heeft de gemeente wel aan de vereniging Garmerheerd aangegeven dat zij mogen kiezen wie hen gaat helpen met het project, ook al worden door de gemeente de concurrenten van Knarrenhof® aan de vereniging aanbevolen. De vereniging blijft gelukkig vierkant achter ons staan. We hebben de gemeente gevraagd om informatie, maar die geeft aan ons geen informatie verschuldigd te zijn. Wij snappen niet waar we dat aan verdiend hebben, maar we blijven klaar staan voor onze vereniging ter plekke. Zolang zij maar in vrijheid mogen kiezen wie hen helpt, net zoals de gemeente Groningen in haar coalitieakkoord ook heeft vastgelegd houden we hoop. Maar daarom niet meer paars (exclusieve overeenkomst met de boer) maar blauw. En we hopen dat de gemeente haar woord houdt.

Oktober 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief.

Maart 2020
Dinsdag 14 januari was er een vergadering met de ambtenaren van de gemeente Groningen en Stichting Knarrenhof over het project. Daaruit kwam het volgende naar voren.

Wat betreft de verplaatsing van de boerderij waren er wat problemen rondom de stikstofuitstoot en PFAS. Dit heeft dit traject wat vertraagd, maar inmiddels heeft de gemeente Groningen het bestemmingsplan voor het verplaatsen van de boerderij in procedure gebracht. U kunt het bestemmingsplan inzien door hier te klikken. Voordat de hele procedure is afgerond zullen we nog wel enkele maanden verder zijn.

Als bovenstaande rond is dan zijn we er nog niet, de planning en voortgang van een en ander duurt veel langer dan dat we zouden wensen. Wij willen natuurlijk heel graag dat we met de bouw van de Garmerheerd kunnen starten en gelukkig geeft de gemeente Groningen nog steeds aan dat ze zeer positief zijn over ons plan en zeggen dan ook: “jullie project moet doorgaan”!
En dat geeft ons weer moed om verder te gaan, wij zijn heel content met deze uitlating.

Ten aanzien van sociale huur kunnen we melden dat daarvoor nog steeds naar mogelijkheden wordt gezocht. Er blijft kans op de sociale huur in de Garmerheerd al blijft dit een lastig verhaal. Sociale koop zou ook een optie zijn en dit wordt ook onderzocht.

De termijn waar binnen een en ander gaat gebeuren durven we nu helaas nog niet te noemen. We blijven bezich achter de schermen, om druk te zetten richting gemeente Groningen om de procedures etc. daar waar kan te versnellen. We zijn alleen afhankelijk van meerdere partijen en eerst moet de verplaatsing van de boerderij rond zijn.

Voor komende najaar plannen we uiteraard weer een bijeenkomst van de aspirant-bewoners en daarover volgt later in het jaar een uitnodiging.

Maart 2019
Per 1 januari 2019 is Garmerwolde onderdeel van de gemeente Groningen. De gemeente Ten Boer is samen met de gemeente Haren opgegaan in de gemeente Groningen. Er is voor de nieuwe gemeente ook een nieuw college opgericht. Dit college is middels een brief en een Knarrenhofboek (opnieuw) op de hoogte gebracht van ons initiatief in Garmerwolde en de stand van zaken van dit initiatief en elders. Dat bij Garmerwolde de meningen en voorkeuren van de aspirant-bewoners niet heel erg gehoord zijn is daarbij ook aangegeven. Het huidig coalitieakkoord spreekt JUIST om beter te luisteren naar burgers. Dus wij zijn en blijven hoopvol en positief.

Met de gemeente Groningen zijn wij momenteel druk in gesprek over hoe het definitieve ontwerp van Garmerheerd er uit komt te zien. Uitgangspunt is hierbij dat wij het model dat uit de enquête naar voren is gekomen (zoveel mogelijk) gehandhaafd blijft. Dit heeft onder meer als consequentie dat als een boerensloot in het buitengebied niet verlegd mag worden (!), het plan wat krapper wordt en niet iedereen meer voor de deur kan parkeren. De deelnemers berusten daar in, en over 20 jaar als de gemiddelde bewoner 80 is zien we wel hoe de mobiliteit optimaal ingericht kan worden.

Januari 2018
In Garmerwolde hebben we een positief geluid van de gedeputeerde van de provincie gekregen. We mogen onze plannen voor het meer-generatie-project Garmerheerd verder uitwerken om de procedures op te starten die nodig zijn opdat we hier ooit met elkaar kunnen wonen.

We gaan uit van een plan met 19 woningen, we hebben momenteel 55 geïnteresseerde huishoudens. We proberen nadrukkelijk tot een mix van koop en huur te komen, maar we kunnen het doorgaan van huur nog niet garanderen. Wel doen we daarvoor onze uiterste best!!

Onze ervaring is dat er altijd toch mensen afvallen, dus het is beslist niet zo dat nummer 20, 30 of 40 op de lijst kansloos is. Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina Inschrijven.

Ouder nieuws
De gemeenten Ten Boer en Groningen zijn bestuurlijk erg enthousiast over het meergeneratiehof in Garmerwolde. We hebben enkele tientallen geinteresseerden in de leeftijd van 23 tot 83 jaar. We wachten nu zelf nog op toestemming van provincie ten aanzien van procedures.
Op dinsdagavond 28 november was er een informatieavond waar we de vereniging die we gaan oprichten hebben aangekondigd. Ook zijn de eerste schetsen gepresenteerd.
Lees een artikel over Garmerwolde

Of luister naar een radioprogramma van Rtv Noord. Op 40.15 min begint Peter Prak over Knarrenhof.

27 juni 2017

We hadden op 26 juni een goed bezochte avond in Dorpshuis de Leeuw met ruim 50 geïnteresseerden, aspirant-bewoners, kopers en huurders. Al met al redenen genoeg om door te gaan met ons woonplan voor Garmerwolde.

De Garmerheerd wordt een meer-generatie-hof met bewoners van alle leeftijden; we hebben aspirant-bewoners vanaf 25 jaar en gezinnen met kinderen naast de groep van 45+. Jong en oud mixen hier met eigen privacy en eigen voorzieningen. Wij zijn daar heel blij mee omdat onze insteek ook is het vergroten van de leefbaarheid van Garmerwolde (basisschool, verenigingsleven bv. voetbalclub GEO, theatergroepen, koor, popschool en doorstroming op de woningmarkt).

Het is duidelijk, er is voldoende animo om samen met de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen door te gaan met de planontwikkeling.

Aandacht voor initiatief Knarrenhof op RTV Noord en in het Dagblad van het Noorden 

Terwijl we in Groningen al jarenlang zoeken naar een geschikte locatie (niet te klein, geen afwijkende buren etc), kwamen Joke, Hetty, Pia en Douwe als initiatiefnemers ongeveer een jaar geleden bij ons. Ze waren gecharmeerd van ons concept en onze aanpak, maar wilden het liefst een meer-generatie-hof. Of dat kon? Of ik (Peter) eens kon komen praten? In het dorpshuis van Garmerwolde zaten we samen, en vanaf toen ging het hard.

Natuurlijk kan een meer-generatie-hof. Een plek waar jonger en ouder mixen, is  toekomstbestendiger dan een project met alleen 45plussers. Bij ons bent u de baas, wij organiseren het alleen. Inmiddels hebben we de eerste bijeenkomst al gehad, er kwamen ruim 40 mensen uit Garmerwolde en Thesinge. Als locatie is een mooie plek aan de Dorpsweg gevonden. De gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen (als de plannen doorgaan wordt Ten Boer per 1-1-2019 gemeente Groningen) zijn positief. Ook de Vereniging Groninger Dorpen en het Programma Gezond Wonen zijn positief. We mikken op een mix van koop en huur.