FAQ (Veelgestelde Vragen)

Hieronder een aantal veel gestelde vragen. En vooral: de antwoorden

1. Zit je met een inschrijving bij jullie ergens aan vast? Nee hoor, beslist niet. U krijgt in ons systeem een nummer op de wachtlijst (per gemeente) naar keuze, en af en toe komen we met een nieuwsupdate. Uitschrijven kan altijd.

2. Ik heb me ingeschreven en betaald, wat gebeurt er nu? Wij gaan uw gegevens verwerken, maar daar kan enige tijd overheen gaan, want we zijn een kleine vrijwilligersorganisatie. Als u zich inschrijft voor een gemeente waar al veel actie gaande is, zult u door de betreffende vereniging (i.o.) op de hoogte worden gebracht. Het kan enige tijd duren voordat u bericht krijgt. Daar waar het initiatief in de beginfase staat zijn wij afhankelijk van uw hulp. Wilt u ons helpen door de kar mee te trekken? Dan kunt u dit laten weten door te mailen naar info@knarrenhof.nl. U kunt dan eventueel startadviezen krijgen voor het creëren van een eigen initiatiefgroep voor Knarrenhof Nederland. Wij stemmen dat samen met u af. Uiteindelijk kunnen we pas een deuk in een pakje boter slaan met uw energie en inbreng. Een inschrijving betekent echter niet dat er altijd een project zal volgen in uw gemeente van voorkeur. Dit hangt natuurlijk van meerdere factoren af. Pas als er een vereniging (i.o.) is waarvan u lid bent geworden, en er ook een project in de gemeente van voorkeur is waarvoor alle lichten op groen staan, dan kunt u in aanmerking komen voor een woning doordat u een plaats op deze wachtlijst heeft verkregen.

3. Jullie zijn een vrij kleine club, kunnen jullie het succes wel aan? We bestaan momenteel uit slechts 12 professionals, maar meer dan 50 vrijwilligers helpen ons in het hele land. En onze doelgroep heeft veel woon-, werk- en levenservaring en meestal een groot netwerk, dus dat zet flink wat zoden aan de dijk. Sinds enige tijd hebben we financiële steun van een investeerder waardoor we mensen kunnen aannemen. De kern in onze aanpak is dat we pas ergens beginnen als er geïnteresseerden zijn die onze hulp inroepen, en die zelf een groot deel van het werk willen doen. We helpen mensen zich te organiseren en richten, maar wij borduren alleen voort op aanwezige energie. In onze filosofie heeft iets pas kans van slagen als groepen mensen zich er zelf met veel energie voor inzetten. Wij helpen deze energie te richten en te leiden. En vele handen maken licht werk. Mensen die naast de telefoon wachten tot wij alles regelen komen bedrogen uit. Wij doen pas iets als u zich zelf ook inzet. Het activeren en betrekken van deelnemers zit in al ons dagelijks handelen. Dat neemt overigens niet weg dat soms mensen meerdere dagen of zelfs weken moeten wachten tot we mails kunnen beantwoorden. Maar daardoor kunnen we ook tegen zulke extreem lage kosten werken.

4. Ik weet een locatie of wil er een aanbieden. Naar wie/welk adres doe ik dat? Dit kunt u sturen aan info@knarrenhof.nl. Uw mail wordt dan doorgestuurd aan mensen die dit oppakken. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en er veel wordt aangeboden, kan het wel even duren voor u antwoord krijgt.

5. Ik wil mijn hulp aanbieden aan uw organisatie. Hoe doe ik dat? Dit kunt u mailen naar info@knarrenhof.nl. Het helpt ons als u aangeeft op welk specifiek gebied u ons kunt helpen.

6. Soms zie ik een vraag of iemand k(n)artrekker wil worden voor een project. Wat betekent het om een trekker te zijn? Een trekkersgroep is namens de deelnemende knarren een aanspreekpunt/persoon voor de gemeente, de raad, (bewonersraad) woningcorporatie, ontwikkelaar, Stichting Knarrenhof, media. In een trekkersgroep bespreken we de kansen in de gemeente, bereiden we eventueel een enquête voor als er een locatiekans is, wordt de communicatie met de deelnemers verzorgd via een nieuwsbrief, een bijeenkomst, en met informatie op de Knarrenhof-website en worden er af en toe activiteiten georganiseerd om elkaar beter te leren kennen.

7. Is het alleen voor 70-plussers? Dat is zeer zeker NIET het geval. Inmiddels zijn we ook betrokken bij hofjes voor ouders van gehandicapte kinderen, vrienden-hofjes, meer-generatie-hofjes, maar ook hofjes met meer zorg. Wat u wilt: wij zijn slechts uw gereedschap.

8. Is Knarrenhof een commune? Nee, dat is het beslist niet. Privacy is van wezenlijk belang, wel heeft men hier oog voor de medemens en buur.

9. Is het alleen koop in Knarrenhof? Nee, zeer zeker niet. We proberen altijd ook huur te realiseren. In Zwolle is dat ook in de sociale sector gelukt. Of we werken met een corporatie of belegger. Alleen dan kunnen het unieke eigen programma en toelatingssysteem van Knarrenhof gegarandeerd worden. Investeerders in deze GROTE en hard groeiende markt zijn welkom.

10. Is er vrije sector of sociale huur mogelijk? Daar doen we elke keer, op elke plek ons best voor. Als er voldoende interesse is moet dat mogelijk zijn.

11. Wie is de baas bij Knarrenhof? In onze processen doen we het samen met u als geïnteresseerde en de grondeigenaar. De baas is wat ons betreft de grootste meerderheid. Waar wij wel de baas in zijn, is in kijken wat technisch en financieel haalbaar is. Een voordeur op de Dam en een achtertuin op de Veluwe voor maximaal € 120.000 willen we allemaal, maar is niet realistisch. Wij helpen woonwensen te vertalen naar wat haalbaar is. Zie ons maar als uw taxichauffeur. Als u weet waar u ongeveer naartoe wilt dan brengen wij u, maar wij houden het stuur stevig vast terwijl we naar uw instructies luisteren. En als u niet weet waar u naartoe wil dan helpen we u om uw route te bepalen.

12. Waarom duurt het soms allemaal zo lang? Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk. 1/ Ruimtelijke processen gaan langzaam. Voordat een gemeente een bestemmingsplan wil herzien, moet er al veel zekerheid zijn. Dat kost tijd. 2/ Maar ook zo’n planologische procedure kost veel tijd. Minimaal 6 maanden en dat is al zonder 1 bezwaar of tegenslag. Met bezwaar kan het zo 3 jaar duren … 3/ Zeker zoveel tijd kost het om aantrekkelijke maar nog wel betaalbare locaties te vinden. Iedereen zoekt deze namelijk en een eigenaar wil doorgaans vooral een zo hoog mogelijke prijs verkopen. 4/ Het laatste antwoord is dat we grotendeels een vrijwilligersorganisatie zijn. We hebben dus niet veel geld en batterijen vol mensen die mailings, nieuwsbrieven of telefoontjes kunnen doen. Heb dus alstublieft wat geduld met ons, of nog beter, HELP ons!

13. Wie doet welk gebied in Nederland? Peter doet als Regiomanager Noord en Oost en wordt hij daarin ondersteund door de Junior Regelaar Manon Overdijk. Projectmanager Rutger doet Zwartewaterland/Hasselt. Nel doet als Regiomanager Midden en Zuid en West en wordt daarin geholpen door Projectregelaar Sophieke (West).

14. U stelt dat u gesteund wordt of bent geweest door consumenten-organisaties. Wat betekent dat? Dit betekent niets meer en ook niets minder dan dat we van dergelijke partijen positieve aandacht hebben ontvangen. Bijvoorbeeld door artikelen in het huisblad van Vereniging Eigen Huis of RADAR-Magazine, of dat NCRV-de Monitor positieve aandacht aan ons heeft besteed op zijn website. Dat is uiteraard anders dan ‘formele’ steun met documenten ondertekend door directies. Juridisch gezien hebben deze partijen positieve aandacht aan ons besteed en kun je zeggen dat ze op dat moment met ons sympathiseerden. Bij de Consumentenbond ging het zelfs zo ver dat zij ons in hun Geld/Zorggids hebben opgenomen als een positief voorbeeld. Dat wil echter niet zeggen dat we officieel gesteund worden of een een samenwerkingsverband hebben. Zo waarschuwt de jurist van Vereniging Eigen Huis ons dat we niet hun logo mogen voeren! En dat doen we natuurlijk ook niet, wel zeggen we dat die organisatie positieve aandacht aan ons heeft besteed en dat individuele medewerkers daar erg enthousiast over ons zijn.