×
search

Etten-Leur

Maart 2023

In de vorige nieuwsbrief van november 2022 is melding gemaakt dat het 2e plan voor de herinrichting van de locatie Wipakker door de gemeenteraad is teruggestuurd naar de tekentafel met de mededeling dat een herziend plan voor 1 december 2022 wordt ingebracht, onder vermelding dat er ruimhartiger moet worden omgegaan met de financiën. De locatie Wipakker is een binnenstedelijke locatie, waar verschillende groepen gebruik van maken. De raad is positief dat hier woningbouw mag komen. De gemeente is samen met omwonenden aan de slag gegaan voor een woningplan. Dit plan is voorgelegd aan de raad. In het plan zaten helaas een aantal onduidelijkheden over een nieuwe plek voor gebruikers van de locatie Wipakker. De raad heeft het plan teruggestuurd naar het college met het verzoek eerst helderheid te krijgen over een nieuwe plek voor deze gebruikers. Ook zij willen zekerheid. Dit vergt onderzoek en kost tijd. De projectleider bij de gemeente geeft aan dat de woningbouwplannen stilliggen in afwachting van dit onderzoek.

De verwachting is dat dit jaar nog geen beslissing zal worden genomen met betrekking tot het plan Wipakker. Het is afwachten wat het college van B&W en de gemeenteraad hierover gaan beslissen. Ontwikkelen van nieuwbouwlocaties moet zorgvuldig plaatsvinden en kost nu eenmaal tijd. Zeker bij locaties die zo mooi in het centrum liggen als de locatie Wipakker. Dit betekent geduld hebben en zeker nog geen groen licht voor Knarrenhof. Het college en de raad staan echter achter het idee om Knarrenhof te realiseren in de gemeente Etten-Leur, dus we blijven doorgaan!

November 2022
De K(n)artrekkers hebben weer een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over Knarrenhof Etten-Leur. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

Augustus 2022
De K(n)artrekkers hebben weer een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over Knarrenhof Etten-Leur. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

Februari 2022
De K(n)artrekkers hebben weer een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over Knarrenhof Etten-Leur. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

Oktober 2021
De K(n)artrekkers hebben weer een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over Knarrenhof Etten-Leur. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

Juli 2021
Het K(n)artrekkersteam heeft een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over Knarrenhof Etten-Leur. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

December 2020
Het is alweer de laatste maand van het jaar en tijd voor een nieuwe update. Deze week hebben we opnieuw een gesprek gevoerd met Peter de Leeuw (stedenbouwkundige) en contact gehad met Sophieke Klaver (projectregelaar Knarrenhof) over de locatie waar wij op inzetten; een uitstekende plek in het centrum gelegen met alle voorzieningen binnen bereik. Tot twee keer toe was er een online bijeenkomst gepland voor omwonende die om verschillende redenen weer werden geannuleerd. In het gesprek met Peter werd duidelijk dat er nog aardig wat hindernissen genomen moeten worden. Er gaat gewerkt worden met een nieuwe omgevingswet/routekaart, wat bestaat uit kaders en stappenplannen en een betere afstemming tussen partijen. Dit proceskader wordt nu opgesteld en wordt in jan/febr. voorgedragen aan de raad.

Vervolgens wordt er (hopelijk live) de bijeenkomst met omwonende en de betrokken partijen gehouden. Met wat hier uit voort komt worden verdere plannen uitgewerkt. De beslissing of op die locatie een hof gebouwd mag worden ligt uiteindelijk bij de Raad en B&W. We doen er alles aan om dit te kunnen  verwezenlijken.

Volgens Sophieke moet er voor dit project nog veel doorgerekend, getekend en getaxeerd worden. In de loop van het komende jaar zullen de afspraken meer definitief worden. Daarna volgt nog een heel traject van ontwerpen, bestemmingsplan wijzigen, inspraakprocedures, contractvorming en tenslotte de bouw. Dat daar een periode voor staat van 3 jaar vanaf nu is heel reëel. Voor een andere locatie zou dit niet anders zijn. Dus we gaan ervoor!!

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021!

Met vriendelijke groet van de initiatiefgroep: Hans, Kees, Addy en Marlies.

Juli 2020
Onze initiatiefgroep heeft versterking gekregen. Kees is bij ons aangehaakt en heeft met zijn enthousiasme en doortastendheid het vuurtje flink weten op te porren!

Wat locaties betreft kunnen we nog niets concreets melden. Het is zelfs zo dat de onderhandelingen van de eerst zo veelbelovende locatie op niets is uitgelopen. Op zich zijn we er niet heel erg treurig om, aangezien er door een te kleine oppervlakte alleen een appartementen-hof gebouwd zou kunnen worden en dat was voor ons geen optie.

Er zijn gelukkig wel weer andere positieve ontwikkelingen. Met de gemeente en Knarrenhof zijn we in gesprek over een mooie locatie, gelegen op loopafstand van het centrum. De gemeente staat gelukkig heel positief tegenover het idee van een Knarrenhof in Etten-Leur. We doen natuurlijk enorm ons best om iedereen enthousiast te krijgen! Zo hebben wij o.a een brief gestuurd naar de Burgemeester, B&W, de gemeenteraad en alle politieke partijen met de vraag of ze dit initiatief willen ondersteunen en natuurlijk flink gepromoot welke voordelen dit voor de gemeente zou hebben. Voor ons gevoel is dat aardig gelukt, gezien de fijne reacties. Het laatste gesprek was op 9 juli j.l. met de wethouder G. de Weert (wonen, grond en gebouwen) en Stedenbouwkundige P. de Leeuw.

Het wordt wat ons betreft nu zo ongeveer wel tijd voor echte onderhandelingen, dus hebben we onze projectregelaar ook een beetje aangespoord.

Toch blijft het een project van lange adem. Als het allemaal door zou gaan kan er op zijn vroegst pas over drie jaar gebouwd worden. Ons geduld wordt dus danig op de proef gesteld en het blijft allemaal nog spannend.

Uiteraard blijven we ons uiterste best doen om bij de juiste personen in beeld te blijven en hopen we in het najaar meer te kunnen vertellen over de stand van zake en om welke locatie het gaat!

Beste mensen, blijf gezond en voor iedereen een goede zomer en vakantie!

Met vriendelijke groet van de K(n)artrekkers Etten-Leur,

Hans, Kees, Addy, Marlies.

April 2020
We zijn momentele in een grondonderhandelingstraject op een locatie die door de trekkers is aangedragen. Er zijn zelfs tekeningen gemaakt en bij de gemeente ingediend, maar er is nog niets definitiefs wat we kunnen prijsgeven. Er is namelijk een andere partij die ook interesse heeft in dezelfde locatie, wat maakt dat het er om spant hoe het gaat uitpakken. Als dit goed gaat zullen we met de gemeente dingen verder uitwerken, ze zijn immers tot en met de wethouder positief over Knarrenhof. Als dat ook allemaal goed gaat kunnen we – als Corona het land verlaten heeft – eind juni een informatie-avond houden. Spannend! Onderhand houden wij onze ogen en oren open voor andere mogelijkheden voor het geval dat dit om wat voor reden dan ook niet door zou gaan. Ook met de gemeente houden we daarover contact. Helaas hebben twee Kartrekkers de kar verlaten, dus trekken we nu met z`n drieën. We blijven optimistisch en hopen dat we binnen afzienbare tijd met positieve berichten naar buiten kunnen treden.

Februari 2020
Tot ons groot genoegen kunnen wij u berichten dat er enige beweging gaande is bij onze zoektocht naar een locatie voor een Knarrenhof Etten-Leur. Het toeval deed zich voor dat we op het spoor kwamen van een particulier stuk grond dat in de verkoop kwam. Wij hebben informatie ingewonnen bij zowel de verkoper als bij de gemeente en hebben met de verzamelde gegevens Stichting Knarrenhof benaderd. Onlangs kwam Peter Prak, (voorman) helemaal uit Groningen om de locatie te bekijken en in gesprek te gaan met de verkopende partij en tegelijk een kennismaking met ons. De uitkomst was dat er tot 1 maart de tijd is gegeven om allerlei zaken uit te zoeken, zoals een bestemmingsplan bij de gemeente, welke mogelijkheden er zijn, wie gaat het financieren, etc. Helaas moeten we de locatie nog even geheimhouden i.v.m. eventuele kapers (projectontwikkelaars) op de kust. Als al deze zaken positief uitpakken dan zal er een bijeenkomst worden gepland.

Mocht u zich nog niet ingeschreven hebben dan kan dat door hier te klikken. Wie het hoogst op de lijst staat krijgt de eerste keus!
Ook willen wij u vragen om a.u.b. mensen in uw omgeving enthousiast te maken voor dit mooie project, want hoe meer mensen hoe beter.

We houden de spanning er nog even in, maar hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen.

Januari 2020
Na gesprekken met de gemeente Etten-Leur is gebleken dat er op dit moment geen vooruitzichten zijn op het bebouwen van een stuk grond. Er zijn natuurlijk wel percelen die voor ons geschikt zouden zijn, maar de gemeente geeft die nog niet vrij. Dat betekent dus wachten op goed bericht, maar ook aan het wachten kan nog geen tijd gebonden worden. Wij vonden toch dat U ingelicht moest worden over de stand van zaken.

Tot zover met vriendelijke groet,

De initiatiegroep Etten-Leur

Juli 2019
Met het oog op het voortschrijden van onze leeftijd en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, raakten wij geïnteresseerd in het idee van een Knarrenhof. Vooral het idee ‘leuk, veilig en zelfstandig wonen in een hof met gelijkgestemden’ en het omzien naar elkaar sprak ons erg aan. Met het Aahof in Zwolle als voorbeeld zijn wij ons met veel enthousiasme gaan inzetten om ook in Etten-Leur een Knarrenhof te realiseren. Voordat we echte stappen gingen ondernemen hebben we ons eerst georiënteerd op mogelijk geschikte locaties. Sinds begin 2018 hebben wij gesprekken gehad bij de gemeente met de wethouder, de beleidsadviseur, een stedenbouwkundige en met Alwel de wooncorporatie. Bij de laatste gesprekken op 25 maart 2019 was Sophieke Klaver, procesregelaar bij Knarrenhof, hierbij aanwezig om alle ins en outs over dit project uiteen te zetten. We hebben onze voorkeuren betreffende locaties aangegeven, waarbij de gemeente op een positieve manier met ons meedacht. Samen met Alwel gaan zij zich hierover buigen. Ook hebben wij contact met enkele particuliere grondeigenaren, maar tot nu toe heeft dat tot niets geleid.

Het is nu geduldig wachten op een toezegging. We hebben goede hoop dat er voor het einde van het jaar iets bekend gaat worden, maar we kunnen niets garanderen. Mochten er echte ontwikkelingen zijn of wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd dan ontvangen de ingeschreven deelnemers een bericht via de mail. Voor geïnteresseerden die niet ingeschreven (willen) staan is het zaak om onze Facebookpagina goed in de gaten te houden voor de datum voor een eventuele informatiebijeenkomst. We hopen u snel positieve berichten te kunnen melden.

De K(n)artrekkers van Etten-Leur,

Addy, Marlies, Wim, Linda en Hans