Etten-Leur

Januari 2020
Na gesprekken met de gemeente Etten-Leur is gebleken dat er op dit moment geen vooruitzichten zijn op het bebouwen van een stuk grond. Er zijn natuurlijk wel percelen die voor ons geschikt zouden zijn, maar de gemeente geeft die nog niet vrij. Dat betekent dus wachten op goed bericht, maar ook aan het wachten kan nog geen tijd gebonden worden. Wij vonden toch dat U ingelicht moest worden over de stand van zaken.

Tot zover met vriendelijke groet,

De initiatiegroep Etten-Leur

Juli 2019
Met het oog op het voortschrijden van onze leeftijd en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, raakten wij geïnteresseerd in het idee van een Knarrenhof. Vooral het idee ‘leuk, veilig en zelfstandig wonen in een hof met gelijkgestemden’ en het omzien naar elkaar sprak ons erg aan. Met het Aahof in Zwolle als voorbeeld zijn wij ons met veel enthousiasme gaan inzetten om ook in Etten-Leur een Knarrenhof te realiseren. Voordat we echte stappen gingen ondernemen hebben we ons eerst georiënteerd op mogelijk geschikte locaties. Sinds begin 2018 hebben wij gesprekken gehad bij de gemeente met de wethouder, de beleidsadviseur, een stedenbouwkundige en met Alwel de wooncorporatie. Bij de laatste gesprekken op 25 maart 2019 was Sophieke Klaver, procesregelaar bij Knarrenhof, hierbij aanwezig om alle ins en outs over dit project uiteen te zetten. We hebben onze voorkeuren betreffende locaties aangegeven, waarbij de gemeente op een positieve manier met ons meedacht. Samen met Alwel gaan zij zich hierover buigen. Ook hebben wij contact met enkele particuliere grondeigenaren, maar tot nu toe heeft dat tot niets geleid.

Het is nu geduldig wachten op een toezegging. We hebben goede hoop dat er voor het einde van het jaar iets bekend gaat worden, maar we kunnen niets garanderen. Mochten er echte ontwikkelingen zijn of wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd dan ontvangen de ingeschreven deelnemers een bericht via de mail. Voor geïnteresseerden die niet ingeschreven (willen) staan is het zaak om onze Facebookpagina goed in de gaten te houden voor de datum voor een eventuele informatiebijeenkomst. We hopen u snel positieve berichten te kunnen melden.

De K(n)artrekkers van Etten-Leur,

Addy, Marlies, Wim, Linda en Hans