Emmen

Augustus 2021
Klik HIER voor een artikel over Knarrenhof Emmen in Dagblad van het Noorden 11-08-21.

April 2021
Ook al gaat het niet zo snel als we soms wel zouden willen, er zijn wel weer belangrijke stappen gezet. Zo is de verkaveling inmiddels in overleg met de gemeente en Welstand akkoord bevonden, en heeft ook wethouder Jisse Otter zijn goedkeuring en waardering voor het project uitgesproken. Er is een doorkijk naar het achterliggende gebied, en in het midden zijn 2 statige woningen bedacht die reageren op de woningen aan de overzijde van de Meerstraat. In maart is dit plan aan de geïnteresseerde deelnemers gepresenteerd. Er hebben zich nu al 147 huishoudens ingeschreven. Als de voortgang voorspoedig gaat, houdt Knarrenhof wethouder Otter graag aan zijn toezegging dat er dan wel meer hofjes in Emmen kunnen komen. er is immers interesse genoeg.

Deze goedgekeurde hoofdopzet is vertrekpunt voor de bestemmingsplanherziening die eerstdaags opgestart wordt. Ook heeft woningbouwcorporatie Lefier nu definitief groen licht gegeven, ze doen mee EN de corporatie spant zich ook maximaal in om ook de huurders in het anders-dan-anders ontwikkeltraject van Knarrenhof mee te laten doen. Dat betekent dat in een zeer vroeg stadium niet alleen kopers, maar ook huurders mogen meebeslissen over meerdere aspecten van de hof. Te denken valt aan de inrichting van de tuin, het Hofhuys, de architectuur etc. Ook is er een BouwTeamPartner gesignaleerd. Deze moet de laatste bouwkostenramingen nog doorgeven en een aantal contractuele stappen zetten voordat we met de naam naar buiten kunnen, maar dan kan de ontwikkeling beginnen. Om nog eind 2021 te kunnen bouwen zal wel heel ambitieus zijn. Maar we gaan het wel proberen.

September 2020
Momenteel worden stappen gezet om te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure. Dit bestemmingsplan zal worden opgesteld op basis van het vertoonde schetsontwerp op de (online) presentatie van juni dit jaar. Het definitieve ontwerp maken wij samen met de belangstellenden. Zodra het weer kan willen wij weer een fysieke informatieavond organiseren waarin wij toelichten hoe dit in zijn werk gaat. We zullen vervolgens ook de eerste mensen uitnodigen voor een gesprek voor de beschikbare woningen. Dit gebeurt op volgorde van inschrijven en we zullen de bouwnummers dan aan deze mensen toewijzen. Wij hopen en verwachten in 2021 te kunnen starten met de bouw.

April 2020
Zie ook het artikel van rtv Drenthe door hier te klikken.

Plannen voor Emmens Knarrenhof een stap verder
Sinds mei 2019 onderzoeken de gemeente Emmen, Lefier en Knarrenhof de mogelijkheid voor een Knarrenhof® in Emmen. Deze gesprekken zijn constructief en positief verlopen. Inmiddels hebben de partijen financieel overeenstemming bereikt over de grond. Directie en bestuur van Lefier en het college en de gemeenteraad van Emmen moeten nog een definitief besluit nemen.

Grondverkoop
Het  Knarrenhof moet op de plek komen waar nu de Meerstraatflats staan. Deze flats worden op dit moment gesloopt. De grond is deels van Lefier en deels van de gemeente Emmen. Zij hebben een principe overeenkomst gesloten voor de verkoop van de gronden aan Knarrenhof. Er moet nog wel een definitief besluit worden genomen door beide partijen.

Plan verder uitgewerkt
Het plan is om 24 woningen te bouwen. Twintig zijn bedoeld voor senioren en vier voor starters. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Later dit jaar volgt een presentatie aan omwonenden en andere belangstellenden.

Sociale huurwoningen
Lefier wil zeven sociale huurwoningen in Knarrenhof Emmen afnemen om te verhuren. Hiervoor moeten enkele randvoorwaarden verder worden uitgewerkt. Ook moet het financieel haalbaar zijn, voordat er eind dit jaar een definitief besluit wordt genomen.

Knarrenhof®
Knarrenhof is een concept waarbij bewoners actief naar elkaar omkijken en elkaar helpen. De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de leefbaarheid van het project; ‘naoberschap’ staat hier centraal. Er staan al 2 hofjes in Zwolle. Momenteel zijn er 18.500 inschrijvingen voor dit concept in 316 gemeenten.

Op 6 juni 2019 is er een informatieavond geweest over Knarrenhof Emmen, die bezocht is door meer dan 100 geïnteresseerden. In Emmen is volop belangstelling voor het concept. Inmiddels hebben zich al 123 huishoudens zich als geïnteresseerde aangemeld bij Knarrenhof.

Belangstellenden

November 2019
Het duurt helaas langer dan afhankelijk gedacht, maar we hebben inmiddels overeenstemming met de gemeente over de verkaveling. Dit heeft wat discussie gekost, maar het is een mooie stap in de juiste richting!

Momenteel zijn we met de gemeente in onderhandeling over de grondprijs. Wij hebben al veel eerder een prijs genoemd, maar moeten wachten op de reactie van de gemeente.

We hopen dat we dit jaar overeenstemming kunnen bereiken over de grond. Verder had ook woningcorporatie Lefier gedacht eerder te kunnen besluiten over het wel of niet meedoen aan het project. Helaas is ook daar wat vertraging.

Dit bepaalt namelijk of wij ook sociale huurwoningen kunnen aanbieden of niet. Daarmee zijn wij voor de planning en de voortgang afhankelijk van twee andere partijen.

We hopen dat er binnenkort een besluit/reactie komt, zodat we met u verder kunnen met de plannen. Dan zijn we ook benieuwd naar uw woonwensen en zullen de eerste gesprekken gevoerd gaan worden.

Klik hier voor een leuk artikel van RTV Drenthe.

Maart 2019
In Emmen zijn we op een zeer positieve manier in gesprek met de gemeente Emmen en de woningbouwvereniging. De gemeente heeft een locatie gereserveerd voor Knarrenhof. We hopen binnenkort een informatieavond te houden. Klik hier voor de uitnodiging van de informatieavond en klik hier voor meer informatie over de overeenkomt die is getekend met Lefier.