×
search

Eigenzinnig

Knarrenhof is eigenzinnig omdat ze niet gaat wachten of andere met oplossingen komen. Daarom sprongen wij al in 2012 in het grote gat van seniorenhuisvesting waarbij wel geluisterd wordt naar de aspirant-bewoners. Ook hebben we jarenlang aan de ministeries van BZK en VWS gevraagd om de relatie tussen woonvorm en zorgvraag te onderzoeken. Onze stelling: als mensen in een sociaal actieve omgeving wonen met activiteiten, noaberschap en een sociaal netwerk dat de zorgvraag zich dan later, minder, en andersoortig zal gaan manifesteren. In verband met de zeer forse en langdurige vergrijzing (tot 2070 zijn de 60+ers de dominante bevolkingsgroep) en een nog forser tekort aan zorgpersoneel in de toekomst is een transitie nodig van een curatief stelsel; naar een preventief systeem. Omdat initiatief van de overheid hierin te lang ging duren heeft Knarrenhof in 2018 zelf het initiatief genomen tot het samenstellen van een Netwerk Vitaliteit. Inmiddels is dit netwerk uitgegroeid tot een grote groep universiteiten, academische ziekenhuizen, zorgverzekeraars, gemeenten, onderzoeks-, ouderen-, zorg- en branche-organisaties, aanbieders van geclusterd wonen en banken. De Wetenschappelijke coördinatie van dit onderzoek wordt gedaan door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Knarrenhof is de Maatschappelijk Opdrachtgever.