×
search

Ede

Ook in de gemeente Ede is een enthousiaste initiatiefgroep bezig om een Knarrenhof te kunnen realiseren.

Hieronder leest u over de vorderingen van de initiatiefgroep tot nu toe.  Zodra er meer nieuws is dan zullen wij dit met u delen via deze webpagina.

Bent u geïnteresseerd in een woning in een toekomstige Knarrenhof in gemeente Ede? Of kent u mensen die wellicht geïnteresseerd zijn? Inschrijven kan door de button “Inschrijven” op de startpagina van deze website aan te klikken.

Augustus 2023

Op 10 augustus is ons artikel in Ede Stad geplaatst. En op 17 augustus is er een stuk over ons in De Gelderlander geplaatst.

Het aantal ingeschrevenen in Ede loopt nu snel op tot boven de 200!

Juli 2023

We hebben overleg gehad met Jeroen, onze groepsondersteuner vanuit stichting Knarrenhof. Ook hij is enthousiast over de mogelijkheden in Ede en informeert zijn collega die projectmaker is. Deze probeert in augustus contact met de beleidsadviseur wonen van gemeente Ede te leggen.

Juni 2023

Na de hoopvolle eerste contacten met de gemeente hebben we een persbericht voor de lokale media opgesteld om meer bekendheid aan ons initiatief te geven. Het is in elk geval al in één lokaal weekblad geplaatst. En we hebben deze Ede-pagina voor de website van Knarrenhof.nl in het leven geroepen.
Ook hebben we nogmaals met Peter Prak contact gehad over de voortgang van ons initiatief tot nu toe.
De initiatiefgroep hoopt dat stichting Knarrenhof de aangemelde locatie ook kansrijk vindt, en hierover contact met de gemeente Ede gaat opnemen. Wij zijn er in elk geval heel enthousiast over!

Mei 2023

We hebben een heel goed gesprek gehad met de beleidsadviseur Wonen van de gemeente Ede. Hij benadrukte nog eens dat de gemeente het grote belang inziet van kleinschalig levensloopbestendig bouwen, maar ook dat de gemeente veel bouwopgaven voor allerlei doelgroepen heeft. En de regelgeving is ingewikkeld en kent de nodige voorwaarden waar men rekening mee moet houden.

We hebben met elkaar de verschillende locaties doorgenomen die we als initiatiefgroep hadden aangedragen. Een aantal daarvan konden we helaas wegstrepen als ‘niet kansrijk’. Een paar andere bieden misschien mogelijkheden.
Maar één locatie in het bijzonder sprong er echt uit. De gemeente is hier eigenaar van, en men had de locatie zelf ook al op het oog om hier iets misschien iets met kleinschalig wonen te gaan doen.
De beleidsadviseur wil zich er hard voor maken om hier een Knarrenhof gerealiseerd te krijgen. Het is een mooie locatie op een goede plek, dus onze hoop is er op gericht dat hier misschien wel eens goede kansen zouden kunnen liggen! We hebben de locatie daarom ook bij Stichting Knarrenhof aangemeld als mogelijk kansrijke locatie.

In de Woonvisie 2030 van de gemeente Ede staan ook nog andere locaties waar later misschien mogelijkheden zijn. De gemeente Ede heeft in de Woondeal met minister De Jonge een bouwopgave van maar liefst 11.000 nieuwe woningen afgesproken. Daarvan kunnen toch wel 25 woningen in de vorm van een Knarrenhof worden gegoten?!

Februari 2023

We hebben een aantal mogelijke locaties in Ede en Bennekom geïnventariseerd en deze doorgegeven aan de beleidsadviseur Wonen van de gemeente Ede. We wachten nog op een reactie.

December 2022

Op uitnodiging van de gemeenteraadsfractie GemeenteBelangen heeft Knarrenhof-directeur Peter Prak voor de raadscommissie een uitgebreide presentatie gegeven over het Knarrenhof-concept. De raadsfracties waren erg geïnteresseerd en de publieke tribune zat flink vol met belangstellende inwoners.  De Woonvisie 2030 van de gemeente Ede vindt het ook belangrijk dat er kleinschalige levensloopbestendige woonprojecten met ‘oog voor elkaar’ worden gerealiseerd.

Meteen na de presentatie hebben wij, 4 enthousiaste belangstellenden,  een initiatiefgroep gevormd om de mogelijkheden voor een Knarrenhof in Ede of Bennekom verder te gaan onderzoeken.

In steeds meer gemeenten wordt nagedacht over Knarrenhof. Ook in de gemeente Ede. Stichting Knarrenhof is door de gemeenteraad van Ede gevraagd een presentatie te verzorgen tijdens een raadsvergadering. Op donderdag 8 december 2022 van 16:00-17:00u zal Peter Prak een presentatie geven over het Knarrenhof-concept aan de raadsleden.

Alle belangstellenden voor Knarrenhof in de gemeente Ede zijn van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Door jullie aanwezigheid kunnen we samen de grote vraag voor Knarrenhof in de gemeente Ede ondersteunen.
Wij hopen dat jullie met grote aantallen naar het Stadhuis in Ede komen. Wilt u uw aanwezigheid aan ons doorgeven via onderstaande enquête? Alvast dank!

Klik HIER om uw aanwezigheid aan ons door te geven.

Datum: 8 december 2022
Tijdstip: 16:00-17:00u
Locatie: gemeentehuis Ede
Adres: Bergstraat 4, 6711 DD Ede

Graag tot ziens!