Drechterland

Informatie-avond Knarrenhof Hoogkarspel
In september 2018 is in Hoogkarspel een trekkersgroep opgestart. Deze groep van zes mensen zoekt naar een goede locatie om een Knarrenhof te realiseren. Deze woonvorm zal bestaan uit levensloopbestendige woningen met een mix van koop, sociale- en vrije sector huur.
De meest ideale locatie moet dicht bij station en winkelcentrum liggen. Zo’n plek te vinden is niet eenvoudig. Als er al iets beschikbaar is, zijn er planologische bezwaren of projectontwikkelaars die het plan in de weg zitten. Maar de trekkersgroep gaf niet op. En nu begint het er naar uit ziet dat er toch een kans ligt. Er zullen nog heel wat hobbels moeten worden genomen, maar de gemeentepolitiek steunt ons en ook de Woningstichting en de Stichting Knarrenhof zijn positief.

Na onze eerste oproep meldden zich meer dan 100 belangstellenden. Voor hen, maar ook voor iedereen die meer wil weten over het concept Knarrenhof, komt er een informatieavond.
Op deze avond zal Sophieke Klaver van de Stichting Knarrenhof alles vertellen over het realiseren van- en wonen in een Knarrenhof.
Dick Visser van Woningstichting Het Grootslag kan vragen beantwoorden over de huurmogelijkheden. Zowel sociaal als vrije sector.
Dirk te Grotenhuis en Yvonne Roos vertegenwoordigen het college en Marja Raven zal aanwezig zijn als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Datum : dinsdag 12 november 2019
Plaats : Gemeentehuis Drechterland (raadszaal)
Tijd : 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur.)

Mei 2019
In september 2018 is in Hoogkarspel door 6 mensen een trekkersgroep (zie foto) opgestart. Wij zijn op zoek naar een goede locatie, om een Knarrenhof te realiseren. Dit hof zal bestaan uit gelijkvloerse appartementen en woningen met een mix van koop, sociale- en vrije sector huur en niet te ver van het station en het winkelcentrum.

Zo’n locatie is in Hoogkarspel lastig te vinden en als er al iets is dan zijn er of claims, juridische bezwaren, of projectontwikkelaars, die de realisatie van ons plan tot nu toe in de weg staan. Maar we blijven zoeken en voelen ons gesteund door de woningstichting, die ook enthousiast meedenkt, ook de gemeente staat positief tegenover ons plan.

Via een bericht in de krant over ons project hebben we ongeveer 120 reacties gehad; dat maakt duidelijk, dat er in Hoogkarspel grote behoefte is aan deze woonvorm.

Afbeelding: Trekkersgroep (van links naar rechts) Greet Hekelaar, Trees Seijs, Piet Ooteman, Wim de Boone en Dilly Koetsier