Door wie?

Locksley Collective

Knarrenhof is een concept van Locksley Collective (www.locksleycollective.nl). Dit is het bedrijf van Peter Prak, een bevlogen projectmensch die mooie en goede dingen wil maken. Waarom? ”Omdat mijn ouders me zo hebben opgevoed en ik anderen en dus ook mezelf recht in de spiegel wil kunnen aankijken”. En wat is mooi? Mooi is voor een ieder anders. Een goede vakman zorgt dan ook dat hij erachter komt wat zijn doelgroep mooi vindt. ”Collective” staat voor de groep, Robin of ”Locksley” (ook bekend als Robin Hood). Hij was zonder de mensen van Sherwood Forest immers ook maar een ordinaire pijltjes-schieter. We werken liever samen MET mensen dan voor mensen. We hebben een afkeer van graaiers, de insteek is realisatie tegen kostprijs. Meer dan kostprijs verdienen mag alleen als ook de afnemers daar gelijk in delen, in meer kwaliteit of een lagere koopprijs. Peter heeft 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van plannen en visies (o.a. TNO), woonwijken (o.a. Amersfoort Vathorst, Stadshagen Zwolle, Leeuwarden Zuidlanden, Meerstad Groningen) en woningbouwprojecten (o.a. buurtschappen, buitenplaatsen, goedkope vrijstaande woningen). Hij heeft gewerkt voor ontwikkelaars, beleggers en diverse ontwikkelbedrijven. Maar bovenal was hij jarenlang gedetacheerd bij diverse overheden (gemeenten, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat) om de publieke zaak te dienen. Maatschappelijk verantwoord is geen loze kreet. Peter verzamelt partijen om zich heen die beschikken over vakmanschap, eerlijkheid (geen graaiers en praatjesmakers) en maatschappelijke bevlogenheid. Hij heeft een goede architect gezocht waarmee hij dit concept verder heeft ontwikkeld.

INBO architecten

Eerde Schippers is partner/directeur van INBO-architecten. Dit bureau heeft landelijk bijna 200 medewerkers, verspreid over 5 kantoren. Eerde was BNA architect van het jaar 2006 als architect van het prachtige Belvedère museum in Heerenveen. Maar dat was niet de reden om met hem in zee te gaan. Wat wel de reden is, is dat Eerde heel veel ervaring heeft in het ontwerpen van villa’s, goedkope woningen, maar ook met zorgcomplexen. Juist die combinatie is voor Knarrenhof van belang. Een slim doordachte en praktische kwaliteit. Bovenal is Eerde voor een architect van zijn statuur een buitengewoon aardig en bescheiden mens gebleven. Hij is – ondanks zijn naam – wars van ster-allures die sommige ontwerpers eigen is. Zijn vrouw Lies is verpleegkundige en roept hem vaak ter verantwoording als er in de vele gebouwen waar zij werkt weer een onlogisch of onpraktische oplossing is gekozen. Eerde is een zorgzaam persoon en zorgzaam architect zonder kapsones.

Nel Sangers was jarenlang directeur bij overheden. Bij diverse gemeenten deed ze dit, maar later werd ze 1 van de landelijke directeuren van Dienst Landelijk Gebied, kwartiermaker van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en erna jarenlang lid van de 2-koppige directie van StaatsBosBeheer Nederland. Nel heeft een grote drive voor en belangstelling in eerlijke en pure dingen. Zo doet ze ontwikkelingshulpprojecten met koken op zon in Senegal. Nel zat in het kwaliteitsteam Vathorst waar Peter jarenlang voorzitter van was. Toen Nel en Peter elkaar in 2014 weer tegenkwamen was de klik er snel weer en vroeg Nel of ze mee mocht doen met Knarrenhof. Want dit concept combineert in haar ogen perfect een integrale holistische aanpak van mens in al haar sociale aspecten met haar omgeving met aspecten als wonen, groen en duurzaamheid. Nel is een nuchtere professional die zich verdiept in alle vraagstukken en altijd met een praktische oplossing komt.

Liedeke Reitsma is een ex psychiatrisch verpleegkundige die het grootste deel van haar leven haar eigen boontjes heeft moeten doppen. Ze is een bevlogen en warm mens die niet anders doet en probeert dan anderen te helpen. Zij was ooit de aanstichtster van dit idee door Peter te bellen met de vraag; waarom doet de gemeente Zwolle niets voor ouderen met een smalle beurs? Liedeke paart een grote mensenkennis en nog groter hart aan een groot actionistische inborst. De rode tomaat is altijd onder handbereik. Omdat zij ‘beslist-geen’ bestuurder is hebben we haar als bestuurder gekozen in de Stichitng Knarrenhof Nederland. Opdat wij gewoon en praktisch en met beide beentjes op de grond blijven.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft ons in Zwolle/ het begin van de Knarrenhof-beweging erg geholpen. We hebben meerdere CPO-subsidies mogen ontvangen en een subsidie Sociale Kwaliteit. Met regelmaat komen we ook samen met de provincie om hetzij nieuwe ontwikkelingen door te nemen, of om een verhaal over ons concept te doen.

Hieronder de initiatiefnemers en oprichters van Knarrenhof. Zij vormen ook het bestuur van de Stichting Knarrenhof Nederland.