Doetinchem

Update december 2017

In Doetinchem is de gemeente akkoord met een voorstel van Site Woondiensten, waarbij we ca. 15 woningen kunnen gaan doen in Doetinchem. Begin januari gaan we met Site en de gemeente om tafel zitten om afspraken te maken over planning, aanpassing bestemmingsplan, informeren van omwonenden etc. Dat betekent ook dat we in Doetinchem behoefte krijgen aan een lokale trekker/enkele initiatiefnemers die enthousiast zijn over ons concept en met ons dit willen oppakken. Mocht u zich hier, samen met ons voor inzetten als k(n)artrekker, mail dit dan naar manon@knarrenhof.nl

Ouder nieuws

Inmiddels hebben we meerdere malen contact gehad met de wethouder in Doetinchem en met de woningcorporatie Site Woondiensten. Beide organsiaties staan positef ten opzichte van Knarrenhof! Er lijkt nu een concrete locatie uit te komen. We hebben daar al een eerste verkenning voor gemaakt. Op een plek waarvan wij het erg goed vinden passen kan helaas maar 1 klein hofje van 16 woningen, maar je moet ergens beginnen.

Wat de locatie is kunnen we op de website nog niet zeggen, eerst moeten we zekerder weten dat het mag. Zodra dit zekerder is zullen we u op de hoogte brengen.

Ook gaven 2 deelnemers (dhr S. en mw G.) nog een tip over een locatie. Dank daarvoor! Uiteraard kijken we daarnaar en hebben daar ook al overleg met de gemeente over. Juist uw tips brengen ons verder, als u de ogen en oren bent van uw eigen woondroom komen we het snelst verder. Wordt vervolgd!

Update juni 2017

Op verzoek van een groep die zich bezig houdt met ouderenhuisvesting is eind april een presentatie gehouden over een mogelijk Knarrenhof in Doetinchem. Er waren ruim 90 bezoekers in de zaal. Gezamenlijk met wethouder Ingrid Lambregts is aangegeven welke mogelijkheden er gemeentelijk zijn, en welke mogelijkheden Knarrenhof kan bieden.

Gelijk na de bijeenkomst was er al prettig contact met een manager van de plaatselijke woningbouwcorporatie over eventuele samenwerking. Er hebben zich ook al meerdere mensen voor Doetinchem ingeschreven (zie de CONTACT pagina), ook is de wethouder erg enthousiast over het concept en de aanpak. Wellicht wordt Doetinchem wel vervolgd! Als veel mensen uit Doetinchem zich aanmelden en er staan een paar vrijwilliges/trekkers op dan gaat het net zoals overal.

Dan gaat het los.