Deventer

November 2018
“Er zijn weer enkele maanden verstreken en helaas valt er weinig nieuws te melden, er zit nog nauwelijks beweging in de zaak. Maar er wordt nog steeds gewerkt aan het verwerven van een geschikte locatie. Zoals beloofd laten we van ons horen zodra daar aanleiding toe is. -De initiatiefgroep”

Augustus 2018
Opnieuw is de initiatiefgroep bij elkaar geweest om de stand van zaken te bespreken. Al lijkt het erop dat er aan de realisatie van een Deventer Knarrenhof niets gebeurt, de waarheid is anders. Samen met de landelijke organisatie wordt overlegd met grondeigenaren en gemeente over het verwerven van één of meerdere bouwlocaties. Dat valt niet mee, bouwlocaties zijn schaars! Zo’n locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen ten aanzien van de ligging ect. en dan moet het ook nog financieel haalbaar zijn, immers, sociale aspecten spelen bij een Knarrenhofproject een niet onbelangrijke rol.

Er zijn nu vier geschikte locaties in beeld waar verder op gefocust wordt. Je zou sneller willen maar helaas, in deze fase ben je sterk afhankelijk van andere partijen. De initiatiefgroep houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten Zodra voor een locatie groen ligt komt zullen alle belangstellenden worden uitgenodigd voor overleg. Ondertussen wordt door de initiatiefgroep nagedacht over allerlei aspecten die verder bij de realisering van een project aan de orde zullen komen. We realiseren ons dat er nogal wat tijd is verlopen tussen de laatste update en deze, we hopen u weer wat frequenter op de hoogte te houden op deze site.

Mei 2018
Er wordt op dit moment druk overlegd met de gemeente en verschillende marktpartijen over een geschikte en haalbare locatie. We begrijpen dat u erg nieuwsgierig bent naar de voortgang en  zouden u graag hierover meer willen informeren maar dat is nu niet verstandig omdat dit een negatieve uitwerking zal kunnen hebben op de onderhandelingen met partijen.

Enkele leden van onze groep zijn op 5 april jl. op uitnodiging in Zwolle geweest ter gelegenheid van het op die dag officieel geopende eerste gerealiseerde Knarrenhof project van Nederland, een project van 48 woningen, verdeeld over twee hofjes met een gezamenlijk Hofhuys. Hoewel de tuin nog moet worden aangelegd ziet het complex er nu al prachtig uit. De fraaie variatie in de gevels zorgt voor een warme uitstraling. Verschillende bewoners hadden hun huis opengesteld voor bezichtiging en zijn zeer enthousiast over het bereikte resultaat.

Niet onbelangrijk is te vermelden dat bij de officiële opening van het project die ochtend  o.a. de wethouder van wonen van Deventer, dhr. Jan Jaap Kolkman heeft gesproken over het belang van dergelijke woonprojecten om de zorg voor ouderen  in de toekomst beheersbaar te houden. Het kan niet anders dan dat we mogen rekenen op de volle medewerking van het gemeentebestuur van Deventer bij de realisering van ons project.

Inmiddels is de belangstelling voor een Deventer Knarrenhof toegenomen tot 185 huishoudens, zo’n 300 mensen. De initiatiefgroep en de landelijke organisatie blijven zich inzetten om beweging in het proces te houden.  Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn zullen we u op de hoogte stellen.

Ouder nieuws
Gisteren heeft de initiatiefgroep tezamen met Gert Santema, vertegenwoordiger van de landelijke organisatie, de stand van zaken doorgenomen. Hoewel er vorderingen worden gemaakt zijn er nog geen concrete resultaten te melden, sommige zaken hebben nu eenmaal tijd nodig. 
Op 13 december 2017 hadden we een volle zaal in Deventer! De zaal in het Stadhuis heeft 100 stoelen en die waren allemaal bezet. Zie de foto hieronder. Wethouder Kolkman is deze avond begonnen. Hij is zeer positief en enthousiast over ons concept. Tijdens deze avond is er toegelicht wat het concept inhoudt en wat allemaal mogelijk is. De initiatiefgroep gaat nu, samen met ons, alle mogelijke locaties bekijken. Het initiatief voor Knarrenhof in Deventer is veel in het nieuws geweest. Zie via de volgende link een artikel in de Deventer Post: https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/277035/ouderwets-burenfatsoen-in-de-knarrenhof-

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven