Deventer

Mei 2019
Ook al valt er op dit moment niets concreets te melden, we willen u toch doorgeven dat de onderhandelingen met de grondeigenaar waarover we u eerder berichtten positief lijken te verlopen. Ondertussen wordt er ook met de gemeente Deventer overlegd. Zodra er meer te melden valt hoort u van ons.

Maart 2019
Even een berichtje over de ontwikkelingen van de laatste twee maanden. Er valt enige vordering te melden in het overleg met een grondeigenaar van één van de locaties die op dit moment in beeld zijn. Beide partijen buigen zich over de voorwaarden waarover ze het nog eens moeten worden. Hopelijk zal dit leiden tot een positief resultaat. Daarna zal de Gemeente zich er nog over moeten uitspreken. De laatste maanden zijn er zowel door de landelijke organisatie als door de initiatiefgroep contacten met het gemeentebestuur geweest om de urgentie van een Deventer Knarrenhof opnieuw onder de aandacht te brengen. De gemeente zegt toe haar best te doen en mee te denken bij het vinden van een geschikte locatie en waar mogelijk hun medewerking te verlenen. U bent door de Landelijke organisatie benaderd om mee te werken aan een enquête. Van de 235 verstuurde enquêteformulieren zijn er 121 st. terugontvangen. Jammer dat het er niet wat meer waren maar een respons van ruim 50 % mag als representatief worden aangemerkt. Hartelijk dank voor uw medewerking. Het resultaat van de enquête geeft meer duidelijkheid in de wensen voor het Deventer project. Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het maken van opmerkingen en het doen van suggesties. Hieraan zal nadrukkelijk aandacht aan worden geschonken en waar mogelijk bij de planvorming worden meegenomen om een zo aantrekkelijk mogelijk wooncomplex te realiseren Het strekt te ver om de uitslag van de enquête in dit bericht te vermelden. Zodra er een locatie beschikbaar komt zullen alle geïnteresseerden per email worden uitgenodigd en zal ook de uitslag worden besproken.

We houden u weer op de hoogte. De initiatiefgroep

Januari 2019
Beste belangstellenden voor het Deventer Knarrenhofproject, De initiatiefgroep wenst u allen een voorspoedig en gezond Nieuwjaar. Hopelijk gaat het dit jaar lukken een geschikte locatie te verkrijgen en kunnen we verder met de realisering van onze woonwensen. Hoewel het overleg en onderhandelen met zowel de gemeente als met grondeigenaren bezig is valt er op dit moment helaas nog geen zekerheid over een locatie te melden. Mocht u een geschikte locatie weten waarvan u denkt dat deze bij ons nog niet bekend is, laat het ons dan s.v.p. weten. U kunt daarmee bij de Landelijke organisatie  als bij de initiatiefgroep terecht. Het mailadres van de landelijk organisatie is locaties@knarrenhof.nl en het emailadres van de initiatiefgroep is hofindeventer@gmail.com. Let op! Via dit mailadres kunt u zich niet inschrijven, wilt u zich inschrijven? Klik dan hier.

November 2018
“Er zijn weer enkele maanden verstreken en helaas valt er weinig nieuws te melden, er zit nog nauwelijks beweging in de zaak. Maar er wordt nog steeds gewerkt aan het verwerven van een geschikte locatie. Zoals beloofd laten we van ons horen zodra daar aanleiding toe is. -De initiatiefgroep”

Augustus 2018
Opnieuw is de initiatiefgroep bij elkaar geweest om de stand van zaken te bespreken. Al lijkt het erop dat er aan de realisatie van een Deventer Knarrenhof niets gebeurt, de waarheid is anders. Samen met de landelijke organisatie wordt overlegd met grondeigenaren en gemeente over het verwerven van één of meerdere bouwlocaties. Dat valt niet mee, bouwlocaties zijn schaars! Zo’n locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen ten aanzien van de ligging ect. en dan moet het ook nog financieel haalbaar zijn, immers, sociale aspecten spelen bij een Knarrenhofproject een niet onbelangrijke rol.

Er zijn nu vier geschikte locaties in beeld waar verder op gefocust wordt. Je zou sneller willen maar helaas, in deze fase ben je sterk afhankelijk van andere partijen. De initiatiefgroep houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten Zodra voor een locatie groen ligt komt zullen alle belangstellenden worden uitgenodigd voor overleg. Ondertussen wordt door de initiatiefgroep nagedacht over allerlei aspecten die verder bij de realisering van een project aan de orde zullen komen. We realiseren ons dat er nogal wat tijd is verlopen tussen de laatste update en deze, we hopen u weer wat frequenter op de hoogte te houden op deze site.

Mei 2018
Er wordt op dit moment druk overlegd met de gemeente en verschillende marktpartijen over een geschikte en haalbare locatie. We begrijpen dat u erg nieuwsgierig bent naar de voortgang en  zouden u graag hierover meer willen informeren maar dat is nu niet verstandig omdat dit een negatieve uitwerking zal kunnen hebben op de onderhandelingen met partijen.

Enkele leden van onze groep zijn op 5 april jl. op uitnodiging in Zwolle geweest ter gelegenheid van het op die dag officieel geopende eerste gerealiseerde Knarrenhof project van Nederland, een project van 48 woningen, verdeeld over twee hofjes met een gezamenlijk Hofhuys. Hoewel de tuin nog moet worden aangelegd ziet het complex er nu al prachtig uit. De fraaie variatie in de gevels zorgt voor een warme uitstraling. Verschillende bewoners hadden hun huis opengesteld voor bezichtiging en zijn zeer enthousiast over het bereikte resultaat.

Niet onbelangrijk is te vermelden dat bij de officiële opening van het project die ochtend  o.a. de wethouder van wonen van Deventer, dhr. Jan Jaap Kolkman heeft gesproken over het belang van dergelijke woonprojecten om de zorg voor ouderen  in de toekomst beheersbaar te houden. Het kan niet anders dan dat we mogen rekenen op de volle medewerking van het gemeentebestuur van Deventer bij de realisering van ons project.

Inmiddels is de belangstelling voor een Deventer Knarrenhof toegenomen tot 185 huishoudens, zo’n 300 mensen. De initiatiefgroep en de landelijke organisatie blijven zich inzetten om beweging in het proces te houden.  Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn zullen we u op de hoogte stellen.

Ouder nieuws
Gisteren heeft de initiatiefgroep tezamen met Gert Santema, vertegenwoordiger van de landelijke organisatie, de stand van zaken doorgenomen. Hoewel er vorderingen worden gemaakt zijn er nog geen concrete resultaten te melden, sommige zaken hebben nu eenmaal tijd nodig. 
Op 13 december 2017 hadden we een volle zaal in Deventer! De zaal in het Stadhuis heeft 100 stoelen en die waren allemaal bezet. Zie de foto hieronder. Wethouder Kolkman is deze avond begonnen. Hij is zeer positief en enthousiast over ons concept. Tijdens deze avond is er toegelicht wat het concept inhoudt en wat allemaal mogelijk is. De initiatiefgroep gaat nu, samen met ons, alle mogelijke locaties bekijken. Het initiatief voor Knarrenhof in Deventer is veel in het nieuws geweest. Zie via de volgende link een artikel in de Deventer Post: https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/277035/ouderwets-burenfatsoen-in-de-knarrenhof-

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘inschrijven’