Deventer

Update maart 2018 – bericht van de initiatiefgroep:

Sinds het vorige bericht is er zowel door de landelijke organisatie als door de initiatiefgroep hard gewerkt aan het verkrijgen van één of meerdere locaties in of rondom Deventer. Gisteren heeft de initiatiefgroep tezamen met Gert Santema, vertegenwoordiger van de landelijke organisatie de stand van zaken doorgenomen. Hoewel er vorderingen worden gemaakt zijn er nog geen concrete resultaten te melden, sommige zaken hebben nu eenmaal tijd nodig.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Update januari 2018

Afgelopen week is de initiatiefgroep opnieuw bij elkaar geweest en zijn alle tot nu toe genoemde locaties op geschiktheid beoordeeld. Er bleven 6 locaties over waar mogelijk een hofje zou kunnen worden gerealiseerd. Bij nadere inspectie ter plaatse is er nog een locatie afgevallen.

De komende periode zullen de geselecteerde locaties door de landelijke organisatie in nauwe samenwerking met onze initiatiefgroep op beschikbaarheid en haalbaarheid worden onderzocht.

We houden u op de hoogte.

Op 13 december 2017 hadden we een volle zaal in Deventer! De zaal in het Stadhuis had 100 stoelen en deze waren allemaal bezet. Zie de foto hieronder. De wethouder Kolkman is deze avond begonnen. Hij is zeer positief en enthousiast over ons concept. Tijdens deze avond is er toegelicht wat het concept inhoudt en wat allemaal mogelijk is. De initiatiefgroep gaat nu, samen met ons, alle mogelijke locaties bekijken.

Wordt zeker vervolgd!

Ouder nieuws

Via de plaatselijke pers, flyeren en sociale media heeft de initiatiefgroep bereikt dat er nu meer dan 120 belangstellenden (!!) voor het Deventer project zijn ingeschreven. Er vindt met de gemeente overleg plaats over mogelijke locaties. Alle ingeschrevenen zullen uitgenodigd worden voor een voorlichtingsbijeenkomst, te houden op 13 december a.s..

Er wordt ook nagedacht over de oprichting van de Vereniging Knarrenhof Deventer. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Het initiatief voor Knarrenhof in Deventer is veel in het nieuws geweest. Zie via de volgende link een artikel in de Deventer Post: https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/277035/ouderwets-burenfatsoen-in-de-knarrenhof-

Ook Deventer maakt zich op voor een Knarrenhof! Er is een enthousiaste initiatiefgroep gevormd die zo’n sociale woonvorm van huur- en koopwoningen wil realiseren. Op dit moment hebben zich al bijna 40 huishoudens voor een project in Deventer ingeschreven. Om aan het project meer bekendheid te geven zal de plaatselijke pers benaderd worden, we zullen te vinden zijn op de soc. media en op verschillende plaatsen in Deventer zullen flyers worden opgehangen.

De initiatiefgroep zal met de gemeente in overleg gaan om bouwlocaties te inventariseren en er zal contact opgenomen worden met woningcorporaties.

Zodra zich voldoende belangstellenden melden, en er meer nieuws is zal er een informatieavond georganiseerd worden.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.