×
search

Den Haag

Mei 2021
Geweldig nieuws! De gemeente Den Haag heeft, op initiatief van Hart voor Den Haag, een motie aangenomen om Knarrenhof te realiseren in Den Haag. Klik hier voor een persbericht. Zodra wij meer weten over de mogelijkheden voor Knarrenhof Den Haag dan vermelden wij dit op deze webpagina.
Ook in Den Haag gaan wij doorrrrr!

Ouder nieuws
De trekkersgroep, Ons Haagse Hof, heeft afgelopen jaar onderzocht, overlegd en contacten gelegd in Den Haag. Wat is mogelijk, zijn er locaties, welke partijen hebben welke rol?

Den Haag heeft beleid voor zelfbouw. De trekkersgroep Ons Haagse Hof staat, namens jullie allemaal, ingeschreven als zelfbouw-woongroep bij de kavelwinkel. De diverse CPO-locaties zijn aan Haagse Knarrenhof deelnemers in 2017 en 2018 al eens voorgelegd in een bijeenkomst of per mail. Er was weinig interesse voor deze locaties: te duur, verkeerde locatie, geen huur mogelijk, te kleine locatie.

Toch geven we het niet op. Er komen weer nieuwe gesprekken en wie weet nieuwe kansen. Het vinden van een goede locatie kost tijd. Daar kunnen we altijd jullie ogen, oren en netwerk bij gebruiken. Hebben jullie goede politieke cq vastgoed connecties of weten jullie ontwikkelingen, locaties waar men open staat voor een Knarrenhof dan horen we het graag. Kort en bondig staat hieronder onze wens:

Ons Haagse Hof wil actief betrokken zijn bij de maatschappij, zorgdragen voor elkaar en de woonomgeving, ontspanning vinden en actief bezig zijn in de stad. Onze ambitie is om een wooncomplex te realiseren met minimaal 20/25 woningen (locatie voor een gestapeld hof 1500-1800 m2). Belangrijk voor ons zijn daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Een woningmix: sociaal, middel goedkoop en het middeldure segment.
  • De woningen duurzaam en zorgvoorbereid bouwen.
  • Een gezamenlijk hofhuis en tuin of terras.
  • Samen de wensen inventariseren voor het project en verantwoordelijkheid dragen voor het plan.

Eerst de mensen, dan de wensen en dan pas de stenen!

Zijn er ontwikkelingen dan melden we dat op deze pagina. Dit alles doen we met vrijwilligers. Hebben jullie suggesties voor dan graag mailen naar info@Knarrenhof.nl onder vermelding “Het Haagse Hof”.

September 2018
Afgelopen tijd is er veel gebeurd bij Stichting Knarrenhof, in de regio en er staan binnenkort een aantal gesprekken met stakeholders gepland. Wij hopen dat deze gesprekken een stap voorwaards op gaan leveren. De trekkersgroep Ons Haagse Hof i.o. had een informatiebijeenkomst voorbereid, maar heeft gezien deze ontwikkelingen besloten de bijeenkomst van 11 oktober NIET  door te laten gaan en uit te stellen naar volgend jaar.

Er is afgesproken dat iedereen die ingeschreven staat in Den Haag in oktober via een nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden van de diverse ontwikkelingen. Wij hopen jullie hiermee goed te informeren over wat er speelt. Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij anneke@knarrenhof.nl (graag onder vermelding Ons Haagse Hof).

Augustus 2018
In Den Haag is ruim een jaar de trekkersgroep Den Haag actief met het verkennen van de mogelijkheden voor een hof in Den Haag. Inmiddels zijn is de trekkersgroep werkzaam onder de naam ‘Ons Haagse Hof in oprichting’. Hoewel er nog geen concrete locatie voor een Haags Hof is gevonden, zijn we in dit jaar wel veel wijzer geworden. De zoektocht of bijvoorbeeld de klusschool in Escamp een optie was en het gesprek bij de kavelwinkel geven een steeds beter beeld wat mogelijk is in Den Haag.

Februari 2018
In Den Haag is op korte termijn een klusschool beschikbaar in Escamp voor 6 tot 10 huishoudens van een woongroep. Als bouwgroep ons Haagse Hof kunnen we ons hiervoor inschrijven, als er minimaal 4 huishoudens interesse hebben. Half februari worden deze mensen dan uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Dit moeten huishoudens zijn die serieuze interesse hebben. Dit is wel op heel korte termijn, maar biedt ook voor het eerst een serieuze mogelijkheid voor het vestigen van een Knarrenhof in Den Haag. Ondanks dat het kort dag is, willen we deze kans toch niet laten lopen, als er geïnteresseerden zijn.

Samenvatting van het klushuis Wijhestraat 28:
Totaal 670 m2
Prijs 475.000 euro excl. kosten koper
In een groene wijk, bij OV en winkels
Gelijkvloerse appartementen, met parkeergelegenheid en tuin en binnenplaats (hofje)
Wijk: Morgenstond

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u meer informatie ontvangen? Stuur een mailtje naar info@knarrenhof.nl. Op 7 maart is er een kennismaking met alle mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Op 23 maart staat er een overleg met de gemeente gepland.

Januari 2018

We zijn nog steeds druk in Den Haag. Twee trekkers hebben zich opgegeven voor een klankbordgroep die de gemeente Den Haag wil oprichten met betrokken bewoners. Hier is nog geen bijeenkomst van geweest. Er is een kleine bijeenkomst geweest met mensen die zich ook willen inzetten voor het bestuur van een vereniging ‘Knarrenhof Driekhoek Loosduinen’. Een tweede bijeenkomst staat hiervoor gepland.
Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘inschrijven‘.

Ouder nieuws
In Den Haag zijn er nu 102 huishoudens en 195 mensen die zich als geïnteresseerde hebben aangemeld. Met zo’n achterban zouden we toch wat mogelijke locaties aangeboden moeten kunnen krijgen. We zouden ook vanuit de gemeente bepaalde mogelijkheden krijgen in het GroepsWonen netwerk, maar dat ligt nu ineens heel anders. Erg jammer voor ons, maar wij gaan rustig door, het concept is sterk genoeg van zichzelf.

In januari hebben we overleg met de gemeente Rijswijk gehad over de mogelijkheden aldaar, diverse buurgemeenten zijn nu met ons aan het zoeken naar geschikte locaties voor onze groepen.

Op 11 oktober hadden we een informatie-avond Den Haag. 56 mensen waren aanwezig en van 14 mensen kregen we een verhindering. Dus minimaal nu 70 serieuze deelnemers. Er waren mensen tot uit Arnhem aanwezig die graag terug willen naar Den Haag als daar een Hof komt.

Het was een leuke en inspirerende bijeenkomst. Veel mensen gingen enthousiast de zaal weer uit. Erg blij waren we dat de Haagse netwerkpartners GDO, HSBG, Stijlvol Ouder, Gemeente Den Haag en Gemeente Rijswijk ook aanwezig waren. We hebben 5 mogelijke locaties voor een Haagsche Hof gepresenteerd en zullen de interesse bij de leden peilen. Het enthousiasme was dermate dat we besloten hebben sowieso een Vereniging Knarrenhof Den Haag op te richten waarvoor we aspirant bestuursleden zoeken.