De Bilt

Juli 2021
In februari 2020 is er in de gemeente De Bilt een groep begonnen met het initiatief voor een Biltse Knarrenhof. Dat kwam op een goed moment, de gemeente heeft de ambitie het aantal woningen uit te breiden. Allereerst zocht de groep contact met lokale politieke partijen, de gemeenteraad en de gemeente. Politieke partijen reageerden doorgaans positief, de gemeente was aanvankelijk afhoudend.
Na enkele stukken in de lokale kranten en een actie bij een potentiële locatie veranderde dat, de wethouder voor huisvesting zei toe het idee voor een Biltse Knarrenhof mee te nemen in de plannen. Een eerste locatie kwam in beeld, maar ondanks intensief overleg leverde dat geen resultaat op. Het zoeken naar een locatie gaat door, met steun van de gemeente.