De Bilt

April 2021
De gemeente is erg positief over Knarrenhof. Momenteel wordt er daarom ook gekeken naar een locatie waarvan de gemeente vindt dat Knarrenhof er een plek moet krijgen. Het voormalige politiebureau bij de Leyensetuin behoort tot een van de mogelijke opties. Zodra er concreet nieuws is over een geschikte locatie voor een Knarrenhof-concept dan delen we dat met u via deze webpagina.

November 2020
In februari 2020 is er in de gemeente De Bilt een groep begonnen met het initiatief voor een Biltse Knarrenhof. Dat kwam op een goed moment, de gemeente heeft de ambitie het aantal woningen uit te breiden. Allereerst zocht de groep contact met lokale politieke partijen, de gemeenteraad en de gemeente. Politieke partijen reageerden doorgaans positief, de gemeente was aanvankelijk afhoudend.

Na enkele stukken in de lokale kranten en een actie bij een potentiële locatie veranderde dat, de wethouder voor huisvesting nam contact op en zei toe het idee voor een Biltse Knarrenhof mee te nemen in de plannen. Er is inmiddels ook een locatie in beeld.