×
search

Breda

November 2019
5 maanden geleden is het burgerinitiatief Woonhof Breda gestart met het zoeken naar geschikte locaties voor een woonhof met als voorbeeld het Aahof in Zwolle. De kartrekkersgroep bestaat momenteel uit 2 enthousiaste personen die zich inzetten om een levensloopbestendig hof in Breda te realiseren. Wij zijn op zoek naar nog een aantal enthousiaste kartrekkers die zich willen inzetten om de bouw van Woonhof Breda te realiseren. Mensen met een goed netwerk in Breda en/of die het leuk vinden om samen met ons te lobbyen voor een mooie locatie in Breda. Stuur een mail naar info@knarrenhof.nl onder vermelding van Aanmelding Trekkersgroep Breda.

Ambitie Gemeente Breda
De gemeente Breda heeft de ambitie kenbaar gemaakt om in de komende jaren 6.000 woningen te realiseren waaronder 300 CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) woningen. Als het Woonhof Breda gerealiseerd gaat worden is dat in de vorm van CPO. Wat hebben wij de afgelopen 5 maanden gedaan:

  • Woonhof Breda staat ingeschreven als CPO bij de gemeente Breda, om in aanmerking te komen voorbouw grond.
  • Er is een positief gesprek geweest met Wonen Breburg.
  • Wij hebben een gesprek gehad met de raadsgriffie om te kijken hoe we ons initiatief het best op de politieke agenda kunnen krijgen.
  • Alle politieke fracties in Breda hebben een mail ontvangen waarin wij vragen om een gesprek om ons initiatief toelichten.
  • Er staan nu 3 gesprekken gepland met D66, Groen Links en 50 Plus.
  • Er is een flyer gemaakt.
  • Op 12 december gaan we met een marktkraam in de hal van het stadhuis staan waar we ons initiatief onder de aandacht kunnen brengen van de leden van de gemeenteraad en de aanwezige journalisten.
  • Momenteel zijn we bezig om via een burgersessie spreektijd te krijgen voorgaande aan een gemeenteraadsvergadering, waar u te zijner tijd voor wordt uitgenodigd.

Belangstelling
Op dit moment zijn er ruim 30 huishoudens ingeschreven in Breda bij Stichting Knarrenhof, de verwachting is dat het aantal inschrijvingen flink zal toenemen als er meer bekendheid wordt gegeven aan ons initiatief.

Locatie
Wij zijn op zoek naar een geschikte locatie dicht bij openbare voorzieningen zoals winkels, openbaarvervoer en medisch centrum. Als u een mooie locatie weet waar het Woonhof Breda mogelijk gebouwd zou kunnen worden, kunt u dat aan ons doorgeven en samen met Knarrenhof gaan we de mogelijkheden van deze locatie onderzoeken. Om een woonhof (laagbouw) met 24 wooneenheden te kunnen realiseren is ± 5.000m² nodig en voor de bouw in meerdere lagen ± 2500m². Geschikte locaties kunt u doorgeven via locaties@knarrenhof.nl.