×
search

Bloemendaal

Update 2023
De gemeente Bloemendaal heeft inmiddels een trekkersgroep! De groep bestaat uit 3 personen, te weten Saskia Geervliet, Lianne de Vet en Annelies Vos. Ons motto is: elke woonkern verdient een Knarrenhof.
Aan het begin van het jaar hebben we het concept Knarrenhof aan wethouder Gamri toegelicht.

De wethouder heeft de trekkersgroep gevraagd om mogelijke locaties aan te wijzen.

Inmiddels is de woonvisie 2023 voor de gemeente Bloemendaal ook gepubliceerd en ter inzage op de website van de gemeente. Wij zijn blij dat In deze woonvisie expliciet staat vermeld dat de gemeente zich inspant voor wonen voor senioren.
We zijn daarnaast het overleg gestart met Brederode Wonen en Welzijn Bloemendaal. Het doel is om elkaar op de hoogte te houden over senioren en wonen. Beiden zijn enthousiast over het concept Knarrenhof.

Oproep
We hebben ook een dringende vraag aan alle belangstellenden: Héb je een locatie of ken je een locatie in de gemeente Bloemendaal (3000 tot 5000 m2) waar ons Knarrenhof gebouwd zou kunnen worden: meld dit  bij locaties@knarrenhof.nl!