Beuningen

Februari 2019
In januari 2019 heeft er een zeer positief gesprek met de gemeente Beuningen plaatsgevonden. In Ewijk heeft de gemeente een locatie gereserveerd voor een Knarrenhof. Wij hebben onze randvoorwaarden aan de gemeente kenbaar gemaakt. Binnenkort verwachten we hierop een reactie en daarna hopen we in maart/april een informatieavond te houden.