×
search

Beemster (Purmerend)

Update juni 2022
In april is de trekkersgroep Knarrenhof Middenbeemster samen met Wooncompagnie in gesprek gegaan met wethouder Thijs Kroese. Bouwen voor senioren is zeker van belang in de gemeente Purmerend. De door ons gewenste woonvorm wordt enthousiast ontvangen. Huiswerkafspraken zijn gemaakt en na de zomer zal een vervolgafspraak worden ingepland.
Ontwikkelen kost tijd, vele onderzoeken moeten worden uitgevoerd, maar we gaan door met het realiseren van onze woondroom. De wethouder heeft duidelijk gemaakt dat hij mee wil denken of en hoe het project haar vorm kan krijgen.

Update maart 2022
Begin dit jaar is de eerste woonwensenenquête gehouden voor Knarrenhof Middenbeemster. Ruim 80% van de deelnemers heeft de enquête ingevuld, hetgeen een mooi resultaat is.
Hierbij een samenvatting van de resultaten:

  • De gemiddelde leeftijd is 69 jaar
  • Ruim 80% komt uit de gemeente Purmerend, waarvan 63% uit Middenbeemster
  • Ruim 30 % wil binnen 3 jaar verhuizen en 50% over 3 tot 5 jaar
  • U heeft een sterke voorkeur voor een grondgebonden woning
  • Voor 20 % van de deelnemers maakt het niet uit: grondgebonden of gestapeld: wonen met elkaar in een hof met gezamenlijk hofhuis en tuin is de meerwaarde.
  • Een mooie verdeling qua woonwensen: 30 – 40 – 30 % in het segment sociale huur/koop, midden koop en midden dure koop
  • 90% van de deelnemers neemt 1 auto mee en 50% is geïnteresseerd in een autodeel systeem!
  • Veel creativiteit zal plaatsvinden in het hofhuis: zie de woordenwolk hieronder


Deze enquête met de wensen van de mensen is gedeeld met de gemeente en woningcorporatie.
Het is nu wachten op vervolgstappen bij de gemeente. Eerst vindt een stedenbouwkundig onderzoek plaats wat mogelijk is in Middenbeemster en hoe het initiatief het beste past in het dorp.

Update januari 2022
Klik HIER voor een mooi artikel met twee van de trekkers in Middenbeemster. In het komende overleg met de gemeente over een locatie worden de enquête resultaten van het woonwensen onderzoek besproken. Het gesprek met de gemeente zal wel op een iets later tijdstip plaatsvinden dan in het artikel staat.
Wij zijn blij met alle reacties op de woonwensen enquete. De eerste bevindingen geven duidelijk aan dat de mensen die staan ingeschreven en de enquête hebben ingevuld graag in Knarrenhof Middenbeemster willen wonen. Op deze site zal binnenkort de resultaten van de woonwensen enquête teruggekoppeld worden.

Update november 2021
De trekkersgroep Knarrenhof Beemster heeft een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over de voortgang. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

Update december 2020
Klik hier voor een artikel uit Binnendijks.

Update oktober 2020
In oktober hebben Mary en Jaap Jansen en Paul Mounoury (senioren platform Middenbeemster) overleg gehad met wethouder Zeeman, Roy Borst van de gemeente, woningcorporatie Wooncompagnie en Stichting Knarrenhof met de mogelijkheden voor Knarrenhof in het dorp.
Mevrouw Zeeman geeft aan dat alle leden van de Gemeenteraad van Beemster enthousiast hebben ingestemd met de plannen in de Dorpsvisie daar waar het gaat over de seniorenhuisvesting. Bekeken moet ook worden of er wellicht een meergeneratie woonvorm zou kunnen komen. Ook de woningcorporatie Wooncompagnie is enthousiast. Knelpunt is alleen het vinden van een locatie en de snelheid dat een locatie beschikbaar komt.
De gemeente heeft afgesproken om voor de zomer weer een gesprek te plannen over de kansen voor een Knarrenhof. Rond die tijd zijn de contouren van de uitwerkingsnota van de Dorpsvisie meer helder. Knarrenhof is opgenomen in de structuurvisie ofwel de gemeente gaat ermee aan de slag. Roy Borst van de gemeente werkt de dorpsontwikkelingsvisie uit tot een ontwikkelplan Middenbeemster met voor verschillende locaties het ontwikkelvoorstel. Gezien de fusie met Purmerend zal ook afstemming met deze gemeente nodig zijn. Wethouder voelt zich verantwoordelijk dat het plan een goede landing krijgt in de fusiegemeente.

Wordt vervolgt ….

Bent u ook geïnteresseerd in Knarrenhof Middenbeemster? Via deze link kunt u zicht inschrijven als belangstellende.

2019
Mary en Jaap Jansen zijn begin 2019 gestart met de wens kleinere en levensloopbestendige woonruimte te vinden in hun dorp Midden Beemster. In februari 2019 is een petitie ingediend bij de gemeente. Klik op deze link voor het krantenartikel.