Beemster

Update januari 2022
Klik HIER voor een mooi artikel met twee van de trekkers in Middenbeemster. In het komende overleg met de gemeente over een locatie worden de enquête resultaten van het woonwensen onderzoek besproken. Het gesprek met de gemeente zal wel op een iets later tijdstip plaatsvinden dan in het artikel staat.
Wij zijn blij met alle reacties op de woonwensen enquete. De eerste bevindingen geven duidelijk aan dat de mensen die staan ingeschreven en de enquête hebben ingevuld graag in Knarrenhof Middenbeemster willen wonen. Op deze site zal binnenkort de resultaten van de woonwensen enquête teruggekoppeld worden.

Update november 2021
De trekkersgroep Knarrenhof Beemster heeft een nieuwsbrief geschreven om u te informeren over de voortgang. Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.

Update december 2020
Klik hier voor een artikel uit Binnendijks.

Update oktober 2020
In oktober hebben Mary en Jaap Jansen en Paul Mounoury (senioren platform Middenbeemster) overleg gehad met wethouder Zeeman, Roy Borst van de gemeente, woningcorporatie Wooncompagnie en Stichting Knarrenhof met de mogelijkheden voor Knarrenhof in het dorp.
Mevrouw Zeeman geeft aan dat alle leden van de Gemeenteraad van Beemster enthousiast hebben ingestemd met de plannen in de Dorpsvisie daar waar het gaat over de seniorenhuisvesting. Bekeken moet ook worden of er wellicht een meergeneratie woonvorm zou kunnen komen. Ook de woningcorporatie Wooncompagnie is enthousiast. Knelpunt is alleen het vinden van een locatie en de snelheid dat een locatie beschikbaar komt.
De gemeente heeft afgesproken om voor de zomer weer een gesprek te plannen over de kansen voor een Knarrenhof. Rond die tijd zijn de contouren van de uitwerkingsnota van de Dorpsvisie meer helder. Knarrenhof is opgenomen in de structuurvisie ofwel de gemeente gaat ermee aan de slag. Roy Borst van de gemeente werkt de dorpsontwikkelingsvisie uit tot een ontwikkelplan Middenbeemster met voor verschillende locaties het ontwikkelvoorstel. Gezien de fusie met Purmerend zal ook afstemming met deze gemeente nodig zijn. Wethouder voelt zich verantwoordelijk dat het plan een goede landing krijgt in de fusiegemeente.

Wordt vervolgt ….

Bent u ook geïnteresseerd in Knarrenhof Middenbeemster? Via deze link kunt u zicht inschrijven als belangstellende.

2019
Mary en Jaap Jansen zijn begin 2019 gestart met de wens kleinere en levensloopbestendige woonruimte te vinden in hun dorp Midden Beemster. In februari 2019 is een petitie ingediend bij de gemeente. Klik op deze link voor het krantenartikel.