Arnhem

September 2019
Al langere tijd zijn wij actief met de trekkersgroep Arnhem om een geschikte locatie voor een Knarrenhof initiatief in Arnhem te vinden. We zijn nu serieus in gesprek over een potentiële locatie.

Afhankelijk van de woonwensen van de belangstellenden bepalen wij of wij met deze locatie verder kunnen. Op deze locatie zijn sociale huurwoningen niet mogelijk. Toch willen wij wel een indruk hebben hoeveel van de ingeschrevenen in Arnhem daar belangstelling voor hebben en echt geen mogelijkheid hebben voor een koopwoning en inderdaad voldoen aan de inkomensgrens voor een sociale huurwoning. Mochten er genoeg mensen zijn die toch een koopwoningen kunnen betalen dan gaan we met deze locatie verder. Daarnaast inventariseren we ook of er interesse is voor vrije sector huurwoningen. Deze woonwensen inventariseren wij middels een enquête die in week 41 is verstuurd aan alle belangstellenden.

Heeft u ook belangstelling, schrijf u dan in door hier te klikken. Toewijzing van de woningen gaat op volgorde van inschrijven.

Februari 2019
Ook in Arnhem is het initiatief genomen om een hof van de grond te krijgen. Door berichten in de lokale en landelijke pers is daarvoor al veel belangstelling. Inmiddels hebben zich ruim 150 belangstellenden ingeschreven. Een lokale kerngroep onderzoekt in samenwerking met landelijk Knarrenhof mogelijke locaties. Zij is in overleg met de gemeente Arnhem die positief staat tegenover het Knarrenhof-concept. Hopelijk leidt de oriëntatie op locaties in de loop van dit jaar op een concreet perspectief op een Arnhems Knarrenhof. Uiteraard staan we nog open voor tips, dus als u een geschikte locatie weet, geef dat per mail door aan locaties@knarrenhof.nl.

Communicatie over het plan-Arnhem loopt via deze plaats op de website. Om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen is het van belang om deze tegel in de gaten te houden. Wanneer we een (aantal) geschikte locatie(s) op het oog hebben, komt er een informatiebijeenkomst. Ook die zullen we hier tijdig aankondigen.

Ook enthousiast geworden? Schrijf u hier in.