Arnhem

Februari 2019
Ook in Arnhem is het initiatief genomen om een hof van de grond te krijgen. Door berichten in de lokale en landelijke pers is daarvoor al veel belangstelling. Inmiddels hebben zich ruim 150 belangstellenden ingeschreven. Een lokale kerngroep onderzoekt in samenwerking met landelijk Knarrenhof mogelijke locaties. Zij is in overleg met de gemeente Arnhem die positief staat tegenover het Knarrenhof-concept. Hopelijk leidt de oriëntatie op locaties in de loop van dit jaar op een concreet perspectief op een Arnhems Knarrenhof. Uiteraard staan we nog open voor tips, dus als u een geschikte locatie weet, geef dat per mail door aan locaties@knarrenhof.nl.

Communicatie over het plan-Arnhem loopt via deze plaats op de website. Om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen is het van belang om deze tegel in de gaten te houden. Wanneer we een (aantal) geschikte locatie(s) op het oog hebben, komt er een informatiebijeenkomst. Ook die zullen we hier tijdig aankondigen.

Ook enthousiast geworden? Schrijf u hier in.