Arnhem

December 2018 – uitnodiging


De Kerngroep Knarrenhof Arnhem organiseert een informele koffie-ochtend. Geen officiële presentatie, maar elkaar in informele sfeer wat beter leren kennen. Wij kunnen als kerngroep informatie geven over wat er speelt.

De koffie-ochtend is op zaterdag 26 januari, van half elf tot twaalf uur.
Locatie: De Molenplaats, Zypendaalseweg 24A, 6814 CL Arnhem.


De koffie-ochtend is geen algemene voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die iets meer willen weten over de Knarrenhof projecten. Welkom zijn de mensen die zich reeds als belangstellende voor een Knarrenhof project in de gemeente Arnhem hebben ingeschreven.

Wij kunnen op de ochtend vragen beantwoorden en geven informatie over onder meer de ontwikkelingen in onze zoektocht naar een geschikte locatie en hoe we samenwerken met de gemeente en met landelijk Knarrenhof.

Reactie of vragen? Stuur een bericht aan Nicolette: Nicolettea@kpnmail.nl

Juli 2018
Ook in Arnhem is het initiatief genomen om een hof van de grond te krijgen. Door berichten in de lokale en landelijke pers is daarvoor al veel belangstelling. Inmiddels heeft zich een initiatiefgroep gevormd die zo´n sociale woonvorm wil realiseren, wellicht in een later stadium met hulp van werkgroepen.

In april 2018 heeft deze groep een oriënterend gesprek gehad met Nel van Stichting Knarrenhof Nederland. De focus ligt nu op het vinden van een geschikte locatie. Stichting Knarrenhof Nederland gaat voor de initiatiefnemers in Arnhem de mogelijkheden van enkele (door hen aangegeven) locaties onderzoeken. Dit gebeurt door een vastgoed-deskundige van Stichting Knarrenhof. Uiteraard staan we nog open voor andere locaties; tips zijn welkom, dus als u een geschikte locatie weet, geef dat per mail door aan info@knarrenhof.nl.

De initiatiefgroep gaat verder op zoek naar mogelijkheden voor subsidie, en zal contact zoeken/uitbreiden met mogelijk belangrijke partijen zoals gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen.

Ook is besproken dat de communicatie over het plan-Arnhem voortaan via deze plaats op de website gaat. Dus om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen: houd deze tegel in de gaten.

Na het vinden van een (aantal) geschikte locatie(s) zal een informatieavond gehouden worden. Ook die zullen we hier tijdig aankondigen.

Ook enthousiast geworden? Schrijf u hier in.