Arnhem

Juli 2018
Ook in Arnhem is het initiatief genomen om een hof van de grond te krijgen. Door berichten in de lokale en landelijke pers is daarvoor al veel belangstelling. Inmiddels heeft zich een initiatiefgroep gevormd die zo´n sociale woonvorm wil realiseren, wellicht in een later stadium met hulp van werkgroepen.

In april 2018 heeft deze groep een oriënterend gesprek gehad met Nel van Stichting Knarrenhof Nederland. De focus ligt nu op het vinden van een geschikte locatie. Stichting Knarrenhof Nederland gaat voor de initiatiefnemers in Arnhem de mogelijkheden van enkele (door hen aangegeven) locaties onderzoeken. Dit gebeurt door een vastgoed-deskundige van Stichting Knarrenhof. Uiteraard staan we nog open voor andere locaties; tips zijn welkom, dus als u een geschikte locatie weet, geef dat per mail door aan info@knarrenhof.nl.

De initiatiefgroep gaat verder op zoek naar mogelijkheden voor subsidie, en zal contact zoeken/uitbreiden met mogelijk belangrijke partijen zoals gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen.

Ook is besproken dat de communicatie over het plan-Arnhem voortaan via deze plaats op de website gaat. Dus om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen: houd deze tegel in de gaten.

Na het vinden van een (aantal) geschikte locatie(s) zal een informatieavond gehouden worden. Ook die zullen we hier tijdig aankondigen.

Ook enthousiast geworden? Schrijf u hier in.