Amsterdam

April 2020
Wie wil er nu niet in Amsterdam wonen? In elk geval heel veel Amsterdamse leden wel, ook hebben we meermalen contact gehad met de ambtelijke top en de wethouder Wonen. Daar is veel enthousiasme over Knarrenhof. Enkele van onze trekkers hebben nu mogelijk een locatie gevonden in onze hoofdstad. Die locatie? Die houden we nog heel stil tot het zeker is…..

Maart 2020
Wellicht is er zich op een nieuwe locatie voor een Knarrenhof in Amsterdam West. Dit wordt momenteel in het diepste vertrouwen nader uitgezocht. Kort geleden heeft Knarrenhof een hoop lef getoond (op gebied van wonen en seniorenhuisvesting) om samen te zoeken naar kansen voor Knarrenhof binnen de gemeente Amsterdam.

Juli 2019
In Amsterdam zijn ca 600 gegadigden ingeschreven voor wonen binnen het Knarrenhof concept: een zelfbouwproject, waarbij burenhulp en samen verantwoordelijkheid nemen belangrijke kenmerken zijn.

Onlangs werd een verkennend overleg gevoerd met de gemeente over een mogelijke realisatie. Amsterdam heeft ouderenbeleid in de nieuwe coalitiesamenstelling hoog in het vaandel staan en staat in principe niet afwijzend tegenover het concept. Er is nog een groot aantal hobbels te nemen om ons in de rij van potentiele aanvragers voor zelfbouw te profileren. In dat gesprek werd duidelijk aangegeven dat er een flinke lobby vanuit de geïnteresseerden zelf ontwikkeld moet worden om kans van slagen te vergroten.

De eerste stappen zijn gezet, enkele actieve knarren hebben het voortouw genomen. Maar, om tot een effectieve aanpak te komen, is het noodzakelijk een trekkersgroep te formeren.

Uit het bestand zijn er vast een aantal gemotiveerde mensen die met elkaar een trekkersrol willen gaan vervullen in de realisatie van het Knarrenhof concept.

Na de zomer hopen wij met deze nieuwe groep een verse start te maken met als doel een woonhof in Amsterdam mogelijk te maken.

Namens de trekkersgroep in Amsterdam,

Chris & Jacques