Amsterdam

Juli 2019
In Amsterdam zijn ca 600 gegadigden ingeschreven voor wonen binnen het Knarrenhof concept: een zelfbouwproject, waarbij burenhulp en samen verantwoordelijkheid nemen belangrijke kenmerken zijn.

Onlangs werd een verkennend overleg gevoerd met de gemeente over een mogelijke realisatie. Amsterdam heeft ouderenbeleid in de nieuwe coalitiesamenstelling hoog in het vaandel staan en staat in principe niet afwijzend tegenover het concept. Er is nog een groot aantal hobbels te nemen om ons in de rij van potentiele aanvragers voor zelfbouw te profileren. In dat gesprek werd duidelijk aangegeven dat er een flinke lobby vanuit de geïnteresseerden zelf ontwikkeld moet worden om kans van slagen te vergroten.

De eerste stappen zijn gezet, enkele actieve knarren hebben het voortouw genomen. Maar, om tot een effectieve aanpak te komen, is het noodzakelijk een trekkersgroep te formeren.

Uit het bestand zijn er vast een aantal gemotiveerde mensen die met elkaar een trekkersrol willen gaan vervullen in de realisatie van het Knarrenhof concept.

Na de zomer hopen wij met deze nieuwe groep een verse start te maken met als doel een woonhof in Amsterdam mogelijk te maken.

Namens de trekkersgroep in Amsterdam,

Chris & Jacques