Amersfoort (vereniging)

Update juni 2018
Na met veel vertrouwen de inschrijving te hebben ingediend voor de locatie CPO Sportfondsenbad kregen we onlangs het zeer teleurstellende bericht van de gemeente dat de inschrijving niet is geaccepteerd omdat we als CPO groep niet voldeden aan de door de gemeente opgestelde voorwaarden.

De teleurstelling werd des te groter toen bleek dat de CPO groepen die wel mee mogen doen met de loting, allen ondersteund worden door een grote bouwer en projectontwikkelaar. Hier gebeurt dus waar we altijd al bang voor waren, maar helaas nog steeds de praktijk van alle dag is.

Nieuwe wooninitiatieven zijn er voldoende en zullen met de snel toenemende vergrijzing en andere kijk op wonen en zorg alleen maar gaan toenemen. De gemeenten moeten echter deze initiatieven wel faciliteren. Nog steeds hebben grote projectontwikkelaars en bouwers een grote voet tussen de gemeentelijke deuren en trekken CPO groepen met een minder commerciële visie aan het kortste eind.

Natuurlijk legt de initiatief groep zich niet neer bij deze ontwikkeling. De groep heeft de teleurstelling verwerkt en is voortvarend op zoek gegaan naar nieuwe mogelijke locaties. Ook is het contact met het bestuurlijk en ambtelijk apparaat aangehaald en zijn afspraken gemaakt voor verder overleg. Ook rechtstreekse contacten met grondeigenaren zijn geagendeerd. Wordt vervolgd!

Ouder nieuws
De gemeente Amersfoort heeft ons uitgenodigd om mee te doen met de CPO-aanbesteding op het Sportfondsenbad. Uiteraard doen wij mee! Amersfoort is een hele populaire woonstad, er hebben zich dan ook meer dan 130 mensen als geinteresseerde in een hofwoning in deze stad ingeschreven. Maar omdat de stad zo populair is, en wij niet alleen voor het top-segment willen bouwen, en omdat wij geen miljoenen aan investerend vermogen op afroep beschikbaar hebben blijkt het helaas erg lastig om aan locaties te komen. In totaal hebben we al 18 mogelijke locaties aangedragen bij de gemeente, maar we blijven zoeken!

Afgelopen 16 april heef het ‘Hof van Amersfoort’ een inschrijving ingediend bij de gemeente Amersfoort voor de locatie CPO ‘Sportfondsenbad’. Op dit moment wordt er afgewacht of alle stukken zijn goedgekeurd en hierna zal op, nog onbekende termijn, worden geloot. We wachten samen in spanning af. Na de loting zullen we alle geinteresseerden voor Amersfoort verder informeren.