×
search

Amersfoort (vereniging)

April 2021
Er is (helaas) vaak een lange adem nodig om tot een Knarrenhof-concept te komen. Zo ook in Amersfoort. Wij zijn momenteel nogsteeds in afwachting van de besluitvorming rondom de locatie bij het Schothorsterpark. Tot op heden hebben wij nog geen concreet nieuws ontvangen en wachten wij gespannen op de uitslag. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan ziet u dat hier of op onze Facebook pagina.

Februari 2020
We zijn in de race voor een nieuwe locatie bij het Schothorsterpark. Als er concreet nieuws is ziet u dat hier of op onze facebook pagina.

Juni 2018
Na met veel vertrouwen de inschrijving te hebben ingediend voor de locatie CPO Sportfondsenbad kregen we onlangs het zeer teleurstellende bericht van de gemeente dat de inschrijving niet is geaccepteerd omdat we als CPO-groep niet voldeden aan de door de gemeente opgestelde voorwaarden.

De teleurstelling werd des te groter toen bleek dat de CPO-groepen die wel mogen meedoen met de loting, allemaal ondersteund worden door een grote bouwer en projectontwikkelaar. Hier gebeurt dus waar we altijd al bang voor waren, maar wat helaas nog steeds de praktijk van alledag is.

Nieuwe wooninitiatieven zijn er voldoende en zullen met de snel toenemende vergrijzing en andere kijk op wonen en zorg alleen maar toenemen. De gemeenten moeten echter deze initiatieven wel faciliteren. Nog steeds hebben grote projectontwikkelaars en bouwers een grote voet tussen de gemeentelijke deuren en trekken CPO-groepen met een minder commerciële visie aan het kortste eind.

Natuurlijk legt de initiatiefgroep zich niet neer bij deze ontwikkeling. De groep heeft de teleurstelling verwerkt en is voortvarend op zoek gegaan naar nieuwe mogelijke locaties. Het contact met het bestuurlijk en ambtelijk apparaat is aangehaald en er zijn afspraken gemaakt voor verder overleg. Ook rechtstreekse contacten met grondeigenaren zijn geagendeerd.

Ouder nieuws
De gemeente Amersfoort heeft ons uitgenodigd om mee te doen met de CPO-aanbesteding op het Sportfondsenbad (CPO = Collectief particulier opdrachtgeverschap). Uiteraard doen wij mee! Amersfoort is een heel populaire woonstad, er hebben zich meer dan 130 mensen als geinteresseerde in een hofwoning ingeschreven. Maar omdat de stad zo populair is en wij niet alleen voor het top-segment willen bouwen, en omdat wij geen miljoenen aan investerend vermogen op afroep beschikbaar hebben, blijkt het helaas erg lastig om aan locaties te komen. In totaal hebben we al 18 mogelijke locaties aangedragen bij de gemeente, maar we blijven zoeken.

Afgelopen 16 april heeft het ‘Hof van Amersfoort’ een inschrijving ingediend bij de gemeente Amersfoort voor de locatie CPO ‘Sportfondsenbad’. We wachten samen in spanning af.