×
search

Almere

Augustus 2022
De trekkersgroep heeft hun uiterste best gedaan om een locatie te vinden maar de gemeente vindt het moeilijk om grotere locaties beschikbaar te stellen voor CPO trajecten. We blijven proberen en zoeken naar een geschikte locatie voor Knarrenhof in de gemeente Almere. Zodra er nieuws is dan delen we dat met u via deze webpagina.

Juli 2020
In Almere werden we actief na de uitzending van Brandpunt februari 2018 over het Knarrenhof. Zonder reclame groeide de groep gestaag, inmiddels ruim 90 belangstellenden die zich bij de stichting Knarrenhof hebben aangemeld. Nadat het stof gedaald was, bleken er twee groepen actief in Almere. Al snel maakten we kennis met elkaar en werden één groep.

Ondanks onze inzet en acties zijn we er nog niet in geslaagd om bij de gemeente Almere echt voet aan de grond te krijgen of een paal in de grond. Reden is dat in Almere sinds medio 2018 de procedure van gronduitgifte is gewijzigd, waardoor het voor CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) lastiger werd grond aan te schaffen, ondanks dat het initiatievenloket van de gemeente het Knarrenhof als heel positief beoordeelde.

Een kleine groep houdt contact met Stichting Knarrenhof en probeert de contacten met de gemeente te onderhouden. Politieke partijen, raadsleden en wethouders staan er inmiddels positief tegenover.

Mede door onze inzet en door aanvragen van andere initiatiefgroepen stelt de gemeente nu een kader op, om voor wooncoöperaties en vergelijkbare wooninitiatieven hun woonplannen mogelijk te maken. De verwachting is dat het kader na de zomer van 2020 gereed komt en als definitief plan ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Wij houden een vinger aan de pols.

In Almere zijn de trekkers Lida Dijkman (foto), Remy Carton (foto) en Pepijn van den Staak (Qupix).