Almere

Update december 2018

In Almere zijn twee groepen met initiatiefnemers met een woondroom (een hof) bij elkaar gekomen. Samen met ons, zetten zij hun schouders eronder om de politiek te bewegen mee te denken of en hoe een hof tot stand kan komen.

In Almere kan je als groep een CPO-locatie voor zelfbouw kopen via de gemeente, echter deze locaties liggen in een nieuw ontwikkelgebied nabij Almere-Haven ver weg van voorzieningen.

De gemeente verwijst ons naar ontwikkellocaties waar een tender (aanbesteding, waar ook ontwikkelaars op mogen reageren) voor wordt uitgeschreven. Een CPO-groep kan vaak niet voldoen aan bepaalde eisen en ontwikkelaars zullen eerder de hoogste prijs bieden. Wel houden we dit in de gaten!

Verder zoeken wij naar locaties nabij voorzieningen. Oude schoollocaties zijn een mooi voorbeeld waar juist een hof als Knarrenhof gerealiseerd zou kunnen worden. Midden in de wijk, je laat een gezinswoning achter (goed voor de doorstroming), je gaat wonen in een levensloopbestendige woning en je investeert in een sterk sociaal netwerk, zodat je niet of nauwelijks hoeft terug te vallen op de WMO, waardoor de gemeente fors bespaart op WMO-kosten. Kijk en zoek met ons mee naar dit soort locaties!

Ook de ontwikkeling rondom de Floriade houden we in de gaten. Zodra er echt een kans is en we concreet aan de slag gaan worden alle geïnteresseerden die bij ons bekend zijn gemaild.