Alkmaar

Mei 2018
In Alkmaar is Knarrenhof met de initiatiefnemers al geruime tijd actief. Na meerdere positieve gesprekken zijn we nu in overleg met de gemeente over een mogelijke locatie in Alkmaar-Noord. Er zijn eerste schetsen gemaakt over aantallen en type woningen. Er is een hofje met grondgebonden woningen getekend, één met appartementen van maximaal drie lagen hoog, en een combinatie.

Wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat de deelnemers in Alkmaar willen. Daarvoor hebben alle ingeschrevenen voor Alkmaar een mail gehad met informatie en een woonwensen-enquete voor deze plek. Als wij weten wat de in Alkmaar geïnteresseerden willen en kunnen betalen, dan nemen wij die voorkeuren door met de gemeente. Mocht u zich wel hebben ingeschreven voor Alkmaar, maar heeft u geen van bovengenoemde mails ontvangen en zitten ze ook niet in uw spam-map, dan kunt u ons daarover mailen.

Januari 2018
Enkele initiatiefnemers in Alkmaar hebben een voorlopig bestuur voor een op te richten vereniging gevormd. De leden willen een bron van nergie en enthousiasme zijn, en de spil om samen met de verschillende werkgroepen zaken te organiseren. De landelijke stichting ondersteunt hierbij.

Op 8 januari 2018 is er opnieuw overleg geweest met gemeente Alkmaar. Alle voorkeurslocaties van de ‘windroos-variant’ zijn uitvoerig doorgenomen. Op basis van de laatste inzichten zijn er twee locaties die voor de korte termijn en twee die voor een wat langere termijn mogelijkheden bieden. Omdat overleg met de eigenaren, waaronder gemeente Alkmaar, nog gaande is, kunnen ze niet worden genoemd.

Omdat we in Alkmaarse Knarrenhof-projecten een substantieel aandeel (sociale) huur willen realiseren, heeft het interim-bestuur ook overleg met de plaatselijke woningcorporaties. Het Alkmaarse CPO-initiatief (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en het Knarrenhof-woonconcept worden steeds enthousiast ontvangen en er is bereidheid om samen te werken.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina Contact en inschrijven.