Alkmaar

Update mei 2018

Er is een kans in Alkmaar! We zijn in gesprek met de gemeente over een mogelijke locatie in Alkmaar. Alle ingeschrevenen voor Alkmaar hebben hier een mail over gehad. We zijn nu namelijk aan het inventariseren of er interesse is in een Knarrenhof op deze locatie in Alkmaar.

Als er genoeg belangstelling is voor deze locatie gaan we met de gemeente hier verder over in gesprek en zal dit vervolgd worden in uitgebreidere enquêtes en een infoavond. Wel ingeschreven maar geen mail gehad? Kijk eerst in de spam map. Als het daar niet inzit mail dan naar knarrenhofalkmaar@gmail.com.

Wordt vervolgd!

Update januari 2018, bericht van intiatiefnemers:

Mede op advies van Stichting Knarrenhof Nederland, hebben enkele initiatiefnemers in Alkmaar een interim-bestuur gevormd. Dit voorlopige bestuur wil een spilpunt zijn van energie en enthousiasme om samen met de verschillende werkgroepen zaken te organiseren. De landelijke stichting ondersteunt hierbij.

Op 8 januari 2018 is er opnieuw overleg geweest met gemeente Alkmaar. Alle voorkeurslocaties van de z.g. windroos-variant (zie het nieuws van november 2017), zijn opnieuw uitvoerig doorgenomen. Op basis van de laatste inzichten, zijn er 2 locaties die voor de korte termijn en 2 die voor een wat langere termijn mogelijkheden bieden. Omdat overleg met de eigenaren, waaronder gemeente Alkmaar, nog gaande is, kunnen ze nu nog niet worden genoemd.

Omdat het uitgangspunt is om binnen de Alkmaarse Knarrenhof-projecten een substantieel aandeel (sociale) huur te realiseren, heeft het interim-bestuur ook overleg met de lokale woningcorporaties. Het Alkmaarse CPO-initiatief en het Knarrenhof-woongroep-concept, worden steeds enthousiast ontvangen en er is bereidheid om samen te werken.

Alle leden die bij de landelijke stichting staan ingeschreven voor Alkmaar, hebben eind januari een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen. In deze nieuwsbrief is een uitnodiging opgenomen voor een bijeenkomst op 27 februari 2018. Vertegenwoordigers van gemeente Alkmaar zullen aanwezig zijn en ook de lokale politiek is uitgenodigd. Vanzelfsprekend levert Stichting Knarrenhof Nederland ook een bijdrage. De inzet is om op deze bijeenkomst concrete informatie te geven over de locaties die in beeld zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de werkgroepen. Degenen die concreet willen ondersteunen, kunnen die avond alsnog bij werkgroepen aanhaken.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina ‘Contact en inschrijven’.