Alkmaar

Februari 2019
Begin januari is overleg geweest met de gemeente over de vervolgstappen rondom de Julianaschool in Rijnsburg. Er is nog huiswerk voor beide partijen ofwel nog geen groen licht dat een Knarrenhof in Alkmaar gaat lukken. Echter het licht staat op oranje. Zorgvuldigheid is van belang. Plannen maken kost nu eenmaal tijd. Zodra het licht op groen staat zal iedereen die ingeschreven staat bij stichting Knarrenhof een mail van ons ontvangen.

November 2018
Vlak voor de zomer hebben wij voor een locatie in Alkmaar-Noord een enquête naar de deelnemers Alkmaar verstuurd. Er is veel belangstelling voor de locatie, we hebben een beeld gekregen welke woonwensen er zijn en er is, namens jullie, een bod gedaan en een werkwijze voorgesteld bij de gemeente Alkmaar. Daarna kamen de verkiezingen, onderhandeltijd bij collegevorming, inlezen in de materie door de nieuwe wethouders, vakanties en tot slot de voorbereiding rondom de besluitvorming in het college B&W. Het proces ligt niet echt stil, maar ligt bij andere partijen. De gemeente heeft meer tijd nodig. De verwachting is dat voor het einde van het jaar helder wordt of en hoe we verder gaan. Niet iedereen heeft een enquête gekregen. Deelnemers die pas in de zomer en later zijn ingeschreven hebben de enquête niet gekregen en krijgen de enquête niet meer. Die fase is voor nu afgerond. Zodra er witte rook is uit de schoorsteen bij de gemeente zullen wij alle Alkmaarse deelnemers een mail sturen. Bovendien gaan wij ons best doen de website iets vaker te updaten. We doen dit met een grote groep enthousiaste vrijwilligers in Alkmaar en in het landelijke Knarrenhof-team. Het blijft mensenwerk en we gaan doooorrr!

Nog ouder nieuws
Enkele initiatiefnemers in Alkmaar hebben een voorlopig bestuur voor een op te richten vereniging gevormd. De leden willen een bron van nergie en enthousiasme zijn, en de spil om samen met de verschillende werkgroepen zaken te organiseren. De landelijke stichting ondersteunt hierbij.

Op 8 januari 2018 is er opnieuw overleg geweest met gemeente Alkmaar. Alle voorkeurslocaties van de ‘windroos-variant’ zijn uitvoerig doorgenomen. Op basis van de laatste inzichten zijn er twee locaties die voor de korte termijn en twee die voor een wat langere termijn mogelijkheden bieden. Omdat overleg met de eigenaren, waaronder gemeente Alkmaar, nog gaande is, kunnen ze niet worden genoemd.

Omdat we in Alkmaarse Knarrenhof-projecten een substantieel aandeel (sociale) huur willen realiseren, heeft het interim-bestuur ook overleg met de plaatselijke woningcorporaties. Het Alkmaarse CPO-initiatief (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en het Knarrenhof-woonconcept worden steeds enthousiast ontvangen en er is bereidheid om samen te werken.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina Contact en inschrijven.