Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Gouda (vereniging io)

Update maart 2018

Er is GOED nieuws uit Gouda Op 15 maart hebben we samen met wethouder Rogier Tetteroo, en in aanwezigheid van de trekkersgroep Gouda, het grondcontract getekend voor een Knarrenhof Gouda. Het eerste contact met de wethouder dateerde van november 2014.... Maar in de tussentijd is veel gebeurt, is ook noh het College gevallen en weer teruggekomen en kwam er een aanbesteding en die hebben we gewonnen. Nu is er eindelijk zekerheid in Gouda!

In de komende maanden gaan we druk bezig samen met de geinteresseerden om de eerste ideeen uit te werken tot een plan. Als daar voldoende enthousiastelingen voor zijn gaan we richting het bouwen van dit Goudse Hof. Het betreft 24 woningen. Helaas is er geen mogelijkheid voor sociale huur. Naast koop (vanaf ca € 200.000) proberen we ook vrije sector huur te realiseren. Op zijn vroegst zou de start bouw al in 2019 mogelijk zijn! Daarom gaan we op 4 april aanstaande een informatie-avond beleggen. Voor de pauze (19.15-20.15u) zullen we nieuwe leden het Knarrenhof-concept uit de doeken doen, en kijken we naar andere locaties in Gouda. Na de pauze (20.30u) zoomen we in op het plan voor 24 gestapelde woningen aan Oosthoef nummer 7..... U kunt zich voor deze avond opgeven bij: piarommers@planet.nl

Uiteraard hebben alleen mensen die zich daadwerkelijk hebben ingeschreven bij Knarrenhof de mogelijkheid om een woning te kunnen betrekken. We helpen mensen in volgorde van aanmelding. Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina 'Contact en inschrijven'.

Update december 2017    We willen alle ingeschrevenen voor Gouda hartelijk bedanken voor het invullen van de online vragenlijst. Na het bekijken van de resultaten hebben we, mede namens de actieve trekkers, een plan ingediend voor een locatie in Gouda. 

Het was erg spannend, maar afgelopen week op 5 december ontvingen we het bericht dat het college unaniem doorgaat met Knarrenhof op de oosthoef locatie! Wij hangen de vlag uit en plannen zo snel mogelijk een gesprek in met de gemeente om dit nader uit te werken. Wordt vervolgd! 

Update 10 oktober 2017 We blijven met enthousiasme door gaan in Gouda. Er zijn een aantal actieve trekkers die zich volop inzetten voor een Goudse hof. Er is inmiddels weer een gesprek geweest met de wethouder en wij hebben een nieuw plan bij de gemeente ingediend. Dit gaat om een andere huisvestingsvorm dan wat we eerder op deze locatie van plan waren. Vandaar dat we dit graag aan u / onze leden, voorleggen. Dit gaan we door middel van een enquête. Als u zich bij ons ingeschreven heeft ontvangt u deze automatisch.

We zoeken door in Gouda, naar meer geïnteresseerden en meer locaties. Eenieder die ons wil helpen om zijn of haar woondroom te verwezenlijken is welkom. Zonder uw steun en ook inzet kunnen we niet verder komen.

Op 15 augustus stond er een artikel in de krant over 'Goudse ouderen'. Zie het hieronder bij de afbeeldingen.

Gouda   (vereniging io) Gouda   (vereniging io) Gouda   (vereniging io) Gouda   (vereniging io) Gouda   (vereniging io) Gouda   (vereniging io)