Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Gouda (vereniging io)

Update december 2017 

We willen alle ingeschrevenen voor Gouda hartelijk bedanken voor het invullen van de online vragenlijst. Na het bekijken van de resultaten hebben we, mede namens de actieve trekkers, een plan ingediend voor een locatie in Gouda. 

Het was erg spannend, maar afgelopen week op 5 december ontvingen we het bericht dat het college unaniem doorgaat met Knarrenhof op de oosthoef locatie! Wij hangen de vlag uit en plannen zo snel mogelijk een gesprek in met de gemeente om dit nader uit te werken. Wordt vervolgd! 

Update 10 oktober 2017

We blijven met enthousiasme door gaan in Gouda. Er zijn een aantal actieve trekkers die zich volop inzetten voor een Goudse hof. 

Er is inmiddels weer een gesprek geweest met de wethouder en wij hebben een nieuw plan bij de gemeente ingediend. Dit gaat om een andere huisvestingsvorm dan wat we eerder op deze locatie van plan waren. Vandaar dat we dit graag aan u / onze leden, voorleggen. Dit gaan we door middel van een enquête. Als u zich bij ons ingeschreven heeft ontvangt u deze automatisch.

We zoeken door in Gouda, naar meer geïnteresseerden en meer locaties. Eenieder die ons wil helpen om zijn of haar woondroom te verwezenlijken is welkom. Zonder uw steun en ook inzet kunnen we niet verder komen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door op de Knop Inschrijving & Informatie te klikken en daarin de door hen gewenste plaatsnaam door te geven.

Op 15 augustus stond er een artikel in de krant over 'Goudse ouderen'. Zie het hieronder bij de afbeeldingen.

Gouda     (vereniging io) Gouda     (vereniging io) Gouda     (vereniging io)