Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Katwijk

Update november 2017 

Er staat nu interview op youtube over "Krasse Knarren" voor Katwijk! Klik op onderstaande link; 

https://youtu.be/oRXM9CJenYs

Ook is er een overleg geweest met een wethouder van Katwijk en we hebben een locatie op het oog. We zijn nu de mogelijkheden aan het onderzoeken. Wordt vervolgd. 

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven KLIK HIER

Ouder nieuws 

Er is veel aandacht in de pers voor Katwijk! Super! Zie onderaan de pagina een krantenartikel. 

Een initiatiefgroep van enkele 50-plussers uit de gemeente Katwijk onder leiding van Clara van Rijn, constateert dat in Katwijk behoefte bestaat aan nieuwe woonvormen voor “de zogenaamde krasse knarren in Katwijk”. Deze initiatiefgroep is ontstaan vanuit de gezamenlijke wens om nieuwe woonvormen te realiseren in Katwijk voor 50-plussers, 80-plussers en alles daartussenin.

Nieuwe woonvormen zouden volgens de initiatiefgroep 50plusinKatwijk moeten ontstaan vanuit de filosofie van goed nabuurschap. Dit zouden woonlocaties zijn waar bewoners op grond van ‘goed nabuur-schap’ vrijwillig met elkaar willen samenwerken en met name ‘elkaar goed wederzijds nabuur-zorg’ bieden. Kortom: elkaar gewoon bijstaan.

De woningen betreffen nadrukkelijk géén groepswoningen. Iedere woning heeft 100% privacy met een eigen voordeur. De bouwvorm is voor 1- en 2-persoonshuishoudens en er zal worden voorzien in 1 gemeenschappelijke ruimte/tuin. De woningen zouden levensloopbestendig zijn zodat men zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. Alle belangrijke onderdelen van de woning bevinden zich op 1 dezelfde verdieping. Belangrijke uitgangspunten zijn: duurzaamheid en betaalbare huur/koop voor 50-plussers.

 

Katwijk