Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Alkmaar

Update januari 2018, bericht van intiatiefnemers: 

Mede op advies van Stichting Knarrenhof Nederland, hebben enkele initiatiefnemers in Alkmaar een interim-bestuur gevormd. Dit voorlopige bestuur wil een spilpunt zijn van energie en enthousiasme om samen met de verschillende werkgroepen zaken te organiseren. De landelijke stichting ondersteunt hierbij.

Op 8 januari 2018 is er opnieuw overleg geweest met gemeente Alkmaar. Alle voorkeurslocaties van de z.g. windroos-variant (zie het nieuws van november 2017), zijn opnieuw uitvoerig doorgenomen. Op basis van de laatste inzichten, zijn er 2 locaties die voor de korte termijn en 2 die voor een wat langere termijn mogelijkheden bieden. Omdat overleg met de eigenaren, waaronder gemeente Alkmaar, nog gaande is, kunnen ze nu nog niet worden genoemd.

Omdat het uitgangspunt is om binnen de Alkmaarse Knarrenhof-projecten een substantieel aandeel (sociale) huur te realiseren, heeft het interim-bestuur ook overleg met de lokale woningcorporaties. Het Alkmaarse CPO-initiatief en het Knarrenhof-woongroep-concept, worden steeds enthousiast ontvangen en er is bereidheid om samen te werken.

Alle leden die bij de landelijke stichting staan ingeschreven voor Alkmaar, hebben eind januari een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen. In deze nieuwsbrief is een uitnodiging opgenomen voor een bijeenkomst op 27 februari 2018. Vertegenwoordigers van gemeente Alkmaar zullen aanwezig zijn en ook de lokale politiek is uitgenodigd. Vanzelfsprekend levert Stichting Knarrenhof Nederland ook een bijdrage. De inzet is om op deze bijeenkomst concrete informatie te geven over de locaties die in beeld zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de werkgroepen. Degenen die concreet willen ondersteunen, kunnen die avond alsnog bij werkgroepen aanhaken.

Mocht je de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar je wilt de bijeenkomst graag bijwonen, stuur dan een e-mail naar: knarrenhofalkmaar@gmail.com.

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina 'Contact en inschrijven'.

Update november 2017 

De trekkers in Almaar hebben alle potentiele 14 locaties doorgesproken in Alkmaar. Alle locaties zijn aangestipt op een grote stadskaart van Alkmaar. Ze hadden daarmee snel duidelijk in beeld waar de locaties lagen en hun  afstand naar winkelcentra, openbaar vervoer en het centrum van Alkmaar. Besloten is om de energie voor onderzoek, haalbaarheid en verdere stappen te focussen op een 5 tal locaties. Daarvoor hebben ze een keuze gemaakt voor één locatie in Alkmaar Noord,  één in Zuid,  één in West, één in  Oost, en één in het Centrum, zodat zoveel mogelijk leden zich kunnen herkennen in een voor hun passende omgeving. Bepalende factoren waren de uitkomst van de locatie enquête, maar ook de haalbaarheid van een locatie zowel financieel, tijdsduur en complexiteit (bestaande bouw renoveren en inbouwen, zoals bv een afgevallen locatie de St. Josephkerk, is een kostbare zaak).

Er werd opgemerkt dat locaties op gronden van de gemeente en waar nieuwbouw gepleegd kan worden, over het algemeen het meest geschikt zijn om ons verder op te focussen. Waarom zoveel locaties vraag je je misschien af. Ten eerste zijn er al 100 knarren in Alkmaar die geïnteresseerd zijn ofwel hiermee kunnen al snel 4 hofjes gerealiseerd worden!! Men wil graag in een omgeving wonen waar men vandaan komt (sociaal contact behouden) en locaties zijn natuurlijk niet meteen beschikbaar. Het inzetten in meerdere locaties en het zoeken van samenwerking met partijen kan zorgen voor een breed scala aan woonomgevingen en woontypes.

 

Alkmaar