Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Den Haag (vereniging io)

Het Haagsche Hof: update maart 2017

Momenteel zijn we de locaties in beeld aan het brengen qua mogelijkheden, planning en prijzen binnen Den Haag. Onze 'woon-enquete' met beschrijving van de locaties heeft helaas even op zich moeten wachten, maar die is nu uit.

In Den Haag zijn er nu 102 huishoudens en 195 mensen die zich als geinteresseerde hebben aangemeld. Met zo'n achterban zouden we toch wat mogelijke locaties aangeboden moeten kunnen krijgen. We zouden ook vanuit de gemeente bepaalde mogelijkheden krijgen in het GroepsWonen netwerk, maar dat ligt nu ineens heel anders. Erg jammer voor ons, maar wij gaan rustig door, het concept is sterk genoeg van zichzelf. 

In januari hebben we overleg met de gemeente Rijswijk gehad over de mogelijkheden aldaar, diverse buurgemeenten zijn nu met ons aan het zoeken naar geschikte locaties voor onze groepen. 

Informatie en inschrijven kan via de Knop Inschrijven en Informatie [KLIK HIER] op onze contact-pagina. Als deze bij u niet werkt (dit varieert per PC-instelling) kunt u ook klikken op het mailadres onder de knop [KLIK HIER]. Vergeet niet de plaatsnaam van uw interesse weer te geven! Specifieke informatie over Den Haag kunt u krijgen bij de projectmanager Nel Sangers. Mensen met interesse: nel@knarrenhof.nl

Op 11 oktober hadden we een  informatie-avond Den Haag. 56 mensen waren aanwezig en van 14 mensen kregen we een verhindering. Dus minimaal nu al 70 serieuze deelnemers. Helaas kwam Den Haag Centraal net te laat uit voor de aankondiging. Er waren mensen tot uit Arnhem aanwezig die graag terug willen naar Den Haag als daar een Hof komt.

Het was een leuke en inspirerende bijeenkomst. Veel mensen gingen om 21u enthousiast de zaal uit. Erg blij waren we dat de Haagsche netwerkpartners GDO, HSBG, Stijlvol Ouder, Gemeente Den Haag en Gemeente Rijswijk ook aanwezig waren. We hebben 5 mogelijke locaties voor een Haagsche Hof gepresenteerd en zullen de interesse bij de leden peilen. Het enthousiasme was dermate dat we besloten hebben sowieso een Vereniging Knarrenhof Den Haag op te richten waarvoor we aspirant bestuursleden zoeken.

Oud nieuws

De 'Knarrenkoorts' begint te ontstaan in Den Haag. Het aantal mensen dat zich heeft ingeschreven bij Knarrenhof is de 60 personen al voorbij en zal nu snel sterk gaan groeien in verband met samenwerking met een aantal Haagsche partners. Op volgorde van inschrijving mag men lid worden als we projecten gaan lostrekken in het Haagsche, op volgorde van lidmaatschap mag men een woning kiezen. Tijdig inschrijven kan dus interessant zijn. Bij ons geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt. Ook als er al wel veel mensen zijn is het echter nog zinvol. Na 5 jaar Knarrenhof hebben we de ervaring dat lang niet elke geinteresseerde uit het begin-traject ook daadwerkelijk de kans pakt die wij aanreiken.

Er 3 locaties van de kavelwinkel, zlef hebben we enkele op het oog, en we hebben gehoord dat de gemeente Rijswijk in Rijswijk-Buiten ook kansen ziet voor Knarrenhof. Verder spraken we al over samenwerken met HSBG en GDO, de organisaties voor Groepswonen in Den Haag. Ook daar is men positief. De Gemeente heeft ons geintroduceerd bij deze partijen vanuit de overtuiging dat we elkaar goed kunnen helpen. Ook hebben we regelmatig contact met Stijlvol Ouder, een andere samenwerkingspartner in het Haagsche. Beide partijen hebben gemeld hun achterban te wijzen op ons initiatief.

Kort geleden mochten wij aan de Raadscommissies Wonen en Zorg ons presenteren, we hebben de raad een uitgebreide lijst gegeven van verbeterpunten hoe zorg en vastgoed en wonen nog beter en slimmer samen kunnen werken, en hoe groepen beter begeleid kunnen worden vanuit de gemeente. De gemeente heeft hier al een ambtelijk vervolg aan gegeven die we op maar 1 manier kunnen uitleggen: de gemeente Den Haag is enthousiast en kijkt hoe ze ons kunnen helpen. In verband met de toenemende vergrijzing en financiele verantwoordelijkheid daarvoor snapt de gemeente ook dat ze daarmee ook zichzelf een dienst kunnen bewijzen.

We waren van plan om medio september een informatie-avond te houden. Dat blijkt te ambitieus, naast het presenteren van het concept willen we natuurlijk ook het liefst zo concreet mogelijk aangeven waar het kan. We hebben onzelf nu nog 3 weken extra gegeven om dit op orde te krijgen. Op 11 oktober is een informatieavond in Den Haag. Eenieder die zich bij ons heeft ingeschreven wordt daarvoor per mail uitgenodigd.

Uiteraard zijn we ook altijd geinteresseerd naar lokale enthousiastelingen die met ons deze woondroom waar willen maken met hun energie en contacten. We kunnen dit als bevlogen niet-commerciele organisatie beslist niet alleen.

Voorjaar 2016

We hebben al enkele tientallen inschrijvers en dagelijks komt nog binnen. Ook worden er andere locaties aangeboden dan diegene die de gemeente nu mogelijk heeft 1. Wijhestraat de oude kleuterschool 2. Petroleum Haven appt. en 3. Deelplan 20 Ypenburg appartement. We hebben de gemeente ook al gevraagd of we wellicht onze leden 2 achter elkaar gelegen rijen PO-woningen zouden mogen kopen om hier vervolgens met elkaar een grondgebonden hof van te maken. Maar ook hebben we al een gestapeld hof-concept klaarliggen. Over een paar weken doen we onze enqute rond naar allen die zich ingeschreven hebben om hun voorkeuren en wensen te inventariseren.

Na Almere en Amsterdam is Den Haag de stad waar veel zelfbouw plaatsvindt. Ze waren niet de eerste van deze 3 grote steden, maar inmiddels zijn ze wel heel ver. Onder aanvoering van Marnix Norder en intern getrokken door Hans Sparreboom is een hele praktische en zakelijke manier van consument gericht ontwikkelen gerealiseerd. Geen poespas, maar direct en simpel. Wij zijn er wel vanonder de indruk hoe praktisch en direct het er aan toe gaat in de Kavelwinkel. Ook de Haagsche consumenten waarderen dit zeer, zelfs midden in de vastgoedcrisis lagen er in Den Haag nog mensen voor de deur.

Nadrukkelijk wil deze gemeente nu het groepsbouwen/CPO (Collectief particulier Opdrachtgeverschap) de ruimte geven. Knarrenhof gaat haar concept van sociaal actieve ouderenhuisvesting ook in Den Haag proberen. We hebben al enkele inschrijvingen, maar de gemeente Den Haag wil ons graag de kans geven. Op 11 maart aanstaande stond Knarrenhof op de kavelmarkt. Er kwamen ongeveer 600 geinteresseerden.....

U kunt zich inschrijven via info@knarrenhof.nl. Vermeld aub wel dat u voor Den Haag gaat, want we zijn al in 18 gemeenten actief.

Den Haag (vereniging io)