Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Zwartewaterland (vereniging io)

Hof van Hasselt & Hof van Genemuiden

Update januari 2017

We hebben nu een locatie op het oog waarmee we in gesprek zijn, dat is een locatie waar onze deelnemers ERG graag willen wonen. In stilte zijn we daar mee bezig, we hopen heel snel dit concreet te hebben om ook hier te kunnen beginnen.

Kort geleden hadden we overleg met bestuur van de Motorclub Genemuiden en wethouder Speksneijder en mw Beldman over de zogenaamde 'Bikershof' of Harley-Hof. Al snel was er over en weer begrip voor de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden. We zoeken in goed overleg samen verder naar wat kan en mag. Verder zijn we met ons haalbaarheidsonderzoek bezig voor een locatie voor Knarrenhof Hasselt. Helaas kost het allemaal tijd, maar het komt er aan, we zien een mogelijkheid. Alle reden om nu de Vereniging Knarrenhof Hasselt definitief op te gaan richten. Er zijn nu ruim 30 geinteresseerde aspirant-leden.

Informatie en inschrijven kan via de Knop Inschrijven en Informatie [KLIK HIER] op onze contact-pagina. Als deze bij u niet werkt (dit varieert per PC-instelling) kunt u ook klikken op het mailadres onder de knop [KLIK HIER]. Vergeet daarbij alstublieft niet de plaatsnaam van uw interesse weer te geven! Zonder uw hulp en inzet zijn we kansloos!

Ouder Nieuws

Overnieuw hebben we goed en constructief overleg gehad met ambtenaren en 2 wethouders (Speksnijder en Knol). Niets dan lof over het luisterend oor en de bereidheid tot meedenken bij deze gemeente. Menig grote gemeente kan daar nog een puntje aan zuigen. De Gemeente behoort qua integrale aanpak bij de landelijke koplopers Groningen, Hardenberg, Gouda en Den Haag. De waardering voor het maatschappelijke effect van het Knarrenhof-concept is groot. Een gezamenlijke verkenning van het vervolgtraject kon net voor de vakantie niet meer in het PFO (dat is ambtelijk jargon voor PorteFeuillehoudersOverleg, en dat is weer jargon voor overleg met de wethouder ter voorbereiding aan een eventuele college-behandeling). Binnenkort nieuws over het vervolg!

Voorgeschiedenis m.i.v. zomer 2015

We hebben verschillende grondeigenaren gesproken. Sommige zijn erg enthousiast en staan open voor samenwerking, andere niet. Omdat we altijd met open vizier naar de gemeente willen opereren hebben we daar verslag gedaan. Dit betekent ook het een en ander voor de gemeentelijke strategie en prioriteiten. Onze wensen (lees die van de bewoners die de enquete hebben ingevuld) zijn heel duidelijk en hebben we duidelijk overgebracht aan het ambtelijk apparaat. Eind mei wordt dit in een PFO (portefeuillehoudersoverleg) met de wethouder besproken.

winter 2015/2016   De aanwezigen van onze informatie-avond hebben een internet-enquete ontvangen en ingevuld. We hebben de uitkomsten geanalyseerd en uiteraard met de mensen gedeeld. Wezenlijk daarin zijn de voorkeuren: waar willen de mensen in Hasselt en Genemuiden juist wel, en waar juist niet wonen? Met die uitkomsten zijn we nu bezig met de grondeigenaren, wat kan waar en wanneer? Dat is en traject wat altijd wat langer duurt, maar we proberen nu de uitgesproken voorkeuren te realiseren. Daarnaast heeft een separate groep uit de gemeente zich inmiddels bij ons gemeld. Met hen hebben we verregaande - en hele leuke plannen - voor een uniek Hofje voor de leden van die specifieke groep in de gemeente. Ook daar bestuderen we nu de juridisch-planologische mogelijkheden.

Voorgeschiedenis  Een aantal bewoners uit Hasselt heeft zich in 2015 bij onze Stichting gemeld. Ze willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het liefst met gelijkgestemden. Een Hof van Hasselt dus.

Uiteraard zijn we toen met de politiek gaan praten. Dat was bij dhr Eddy Bilder de burgemeester van de gemeente Zwartewaterland. We vonden daar een luisterend oor met een sympathieke houding ten opzichte van het ideeengoed van de Knarrenhof. Vervolgens hebben we een oproep geplaatst in de plaatselijke krant. Vervolgens hebben zich al meer dan 50 mensen opgegeven voor een informatiebijeenkomst eind september in Hasselt. 

Op deze informatie-avond op 22 september waren ruim 40 mensen aanwezig, ongeveer de helft uit Hasselt, de helft uit Genemuiden en zowaar ook 1 iemand uit Zwartsluis. Er bleek veel enthousiasme voor dit concept, en in beide plaatsen gaan we door. Ook in Zwartsluis gaan we dat doen als zich hiervoor mensen bij ons melden. Van een aanwezig gemeente-ambtenaar kregen we na die tijd uitgebreid complimenten voor ons heldere, maar ook eerlijke verhaal over locaties, prijzen etc. Maar dat is nu ook precies waarom we een stichting zijn en geen commercieel bedrijf...

Momenteel hebben we een enquete opgesteld en verspreid onder de mensen die zich hebben aangemeld. Zo kan iedereen rustig aangeven wat hij of zij het liefst wil, en naar welke locatie in de gemeente de voorkeur uitgaat. Op moment dat wij zo precies in beeld hebben wat de geinteresseerden in ons concept willen kunnen we de beste ervvolgstappen zetten.

Het proces in Zwartewaterland wordt getrokken door Rutger Oolbekkink. Rutger is onze collega die is opgegroeid in Hasselt. U kunt zich bij hem opgeven: rutger@knarrenhof.nl of bellen voor meer informatie (06 5511 2836)

Zwartewaterland (vereniging io) Zwartewaterland (vereniging io)