Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Gouda (vereniging io)

Op 15-08 stond er een artikel in de krant over 'Goudse ouderen'. Zie het hieronder bij de afbeeldingen. 

Het Goudse Hof: update maart 2017
In Gouda hebben we 138 geinteresseerden in 80 huishoudens. Helaas wel een ronduit teleurstellend bericht van de gemeente Gouda. De plek die ons ruim 1 jaar geleden was aangewezen voor ons senioren-concept, wordt nu door gemeentelijk specialisten niet geschikt gevonden voor parkeren vlakbij de woning, terwijl dit 1 van de voorwaarden is om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen zijn. Onze groenspecialisten hadden verder nauwkeurig de huidige bomen bestudeerd en gecontroleerd dat dezen nog maar een korte levensduur hadden. Toch mochten deze bomen tot onze verbazing niet gekapt worden en vervangen door jongere bomen. Hierdoor zou de locatie nogal donker blijven, en zouden ook onze zonne-panelen geen rendement hebben.

We zijn echt teleurgesteld en moeten ons - samen met de vele geinteresseerden die met ons al 2x op de lcoatie bijeen zijn gekomen wel even herpakken. Gek dat het zo moet lopen. Nadrukkelijk hebben we de gemeente gervaagd om zo snel mogelijk dan een alternatieve locatie aan te dragen, we zijn immers al ruim 2,5 jaar met medewerking van de gemeente bezig, en dan zou het wel HEEL fijn zijn als dat ook ergens toe leidt waar Goudse senioren mogen wonen en kunnen komen met hun auto. We wachten af, alle tips zijn welkom.

Eenieder die ons wil helpen om zijn of haar woondroom te verwezenlijken is welkom. Zonder uw steun en ook inzet kunnen we niet verder komen. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden door op de Knop Inschrijving & Informatie te klikken en daarin de door hen gewenste plaatsnaam door te geven. Mocht de grote knop niet werken (varieert per PC-instelling) dan kunt u op het mailadres klikken onder de knop.

Tussen Kerst en oud en Nieuw hebben we een verbeterd grondbod uitgebracht op de locatie Oosthoef in Gouda. De gemeente Gouda bestudeert onze plannen die er al enige tijd liggen. Uiteraard hebben we ons advies voorzien van een specialistisch advies ten aanzien van de aanwezige bomen. Het merendeel is geweldig, maar sommigen zijn echt uitgegroeid en zullen binnen niet afzienbare tijd gaan scheuren. Wij hopen met slimme herplant groen te blijven, stormschade te vermijden en wel meer licht en zon in ons project te kunnen verwelkomen. Ook ten aanzien van parkeren moet het plan wel geschikt zijn voor mensen om er tot ver in hun negentigste te kunnen blijven wonen. Het woord is aan de gemeente.... belangstelling genoeg, nu al meer dan 110 geinteresseerden in Gouda. Sowieso kan een 2e locatie aantrekkelijk worden.

Ouder Nieuws

Er komt weer een College, het Knarrenhof hoort nu binnenkort of we door kunnen, of de door gemeente mogelijk gemaakte locatie daadwerkelijk voor senioren geschikt gemaakt mag worden. Onze verbeterde verkaveling met wel voldoende auto-bereikbaarheid en wel voldoende zonlicht ligt al even bij de gemeente Gouda. Ook voor de val van het College lag een voorganger daar al. Ambtelijk was immers discussie ontstaan over in hoeverre standbaardbeleid hier van toepassing is of toch niet. We wachten samen met onze ambtelijke gesprekspartner op het moment dat er weer een college is in Gouda. Uiteraard hopen we dat het College onze voorstellen deelt, ofwel dat ze een andere locatie aanbiedt die wel geschikt is voor een groep 50+.

Samen met de gemeente hebben we een aantal keren goed naar de mogelijke verkaveling op de Oosthoef gekeken. Een wezenlijk onderdeel van lang zelfstandig wonen is uiteraard wel dat je er ook met de auto goed kunt komen. Hoe we dat precies doen is nog onder discussie. Op 12 juli was er weer een informatie-avond in Gouda. Er zijn al 13 huishoudens die graag hier willen gaan wonen. De discussie over de - naar onze mening essentiele autobereikbaarheid - was een van de onderwepen. Er is veel enthousiasme, we gaan dus door en brengen een bod uit op de grond. discussie punten zijn het parkeren en het groen. Iedereen is daar gek op, maar de locatie is nu bijna topzwaar met hele grote bomen als populier en plataan, niet de meest duurzame bomen. Opgeven voor Gouda of de informatie kan bij nel@knarrenhof.nl. U kunt dit ook doen 

mei 2016

Eind mei hadden we een bijeenkomst in de - te slopen school - op de locatie Oosthoef 7, de plek waar een Gouds Hof KAN verschijnen. Ook al hebben we pas de donderdag voor het weekend kranten en facebook benaderd, op de avond zelf zijn er 32 mensen waarvan 7 uit de buurt. En datis mooi! We hebben een brief bij de omwonenden in de bus gedaan dat ze ook welkom zijn. Noaberschap geldt immers niet alleen in je eigen project. De grote opkomst die binnen 3 werkdagen komt is een goed teken. We hebben het concept toegelicht en de voorlopige voorkeursvariant qua verkaveling (zie onder) toegelicht. Let op, dit is nog GEEN ontwerp, het is slechts een 1e schets hoe het zou kunnen werken.  We schatten de prijzen VON voor koop nu in op een woning van 7m20 bij 11m diep (!) begane grond + boven + gemeenschappelijke tuin + zo mogelijk een gemeenschappelijke klushuur op een prijs vanaf VON € 180.000. Maar er zijn nog veel afhankelijkheden, er kan zo maar nog 10% wijziging optreden. Maar dat zullen wij als eerste aan ons leden kenbaar maken. We zijn immers een Stichting voor en door u. Serieus geinteresseerden kunnen zich tot 5 juni opgeven bij nel@knarrenhof.nl

We hebben 2x overleg gehad met de gemeente over de mogelijkheden op Oosthoef 7. Uiteraard is een belangrijk onedrdeel de groene uitstraling omdat de locatie in/ aan een groen kralensnoer gelegen is. Op 23 mei a.s. hadden we dan ook vanaf 19.30u een informatie-avond voor eenieder die in een Gouds Hof geinteresseerd is.

We hebben een brief van de wethouder ontvangen dat we 6 maanden de tijd hebben om te kijken of we een groep mensen enthousiast kunnen krijgen voor een Knarrenhof op de locatie Oosthoek 7 in de wijk Bloemendaal in Gouda. Het is een locatie nabij groen en op enige honderden meters van een wijkwinkelcentrum. We werken op volgorde van inschrijving. Wie het eerst komt (het langst trouw is) wie het eerst maalt.

Wethouder Rogier van Tetteroo gaf in het najaar van 2014 aan geinteresseerd te zijn in het maatschappelijke concept 'de Knarrenhof'. In een gesprek met hem en zijn staf gaf hij aan graag te willen laten onderzoeken of dit concept ook in Gouda een goede voedingsbodem heeft. Daarvoor heeft de wethouder en zijn staf ons gewezen op mogelijkheden in de gemeente. In het voorjaar van 2015 zijn we bij al deze locties en grondeigenaren langsgegaan. Hieruit kwam een duidelijke voorkeur van ons waarvan wij denken dat de potentiele Goudse Knarren interesse in kunnen hebben. Momenteel is de gemeente op ons verzoek aan het kijken of ze minimaal 1 van deze locaties voor ons kan reserveren. Want met een dergelijke optie kunnen we concreet gaan werven in Gouda.

 

Gouda (vereniging io) Gouda (vereniging io) Gouda (vereniging io) Gouda (vereniging io) Gouda (vereniging io)