Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Amersfoort (vereniging)

Het Hof van Amersfoort: Update november 2017

We hebben veel geïntersseerden in Amersfoort. Ook is er zicht op een mooie kans op het Sportfondsenbad! Dat is natuurlijk super en wij mogen hieraan mee doen. We doen graag mee in de aanbesteding van deze locatie. Waar we nu naar opzoek zijn zijn enthousiaste trekkers die dit samen met ons willen gaan doen. Wij werken namelijk samen met mensen en niet vóór mensen. Zou u hier samen met ons aan willen trekken? We hebben uw hulp nodig. Stuur dan een mailtje naar nel@knarrenhof.nl 

Ouder nieuws

In Amersfoort is recent weer een sterke toename van het aantal geinteresseerden. Wellicht gonzen de kans voor het Sportfondsenbad rond. Binnenkort zullen we een mail uitdoen met de vraga welke avn dez emensen ons willen helpen in het bestuur van de vereniging Amersfoort. Want alleen met uw energie en inspanning kunnen we echt een deuk in een pakje boter slaan.

Voor inschrijving KLIK HIER

De gemeente Amersfoort heeft ons uitgenodigd om mee te doen met de CPO-aanbesteding op het Sportfondsenbad. Uiteraard doen wij mee! Amersfoort is een hele populaire woonstad, er hebben zich dan ook meer dan 130 mensen als geinteresseerde in een hofwoning in deze stad ingeschreven. Maar omdat de stad zo populair is, en wij niet alleen voor het top-segment willen bouwen, en omdat wij geen miljoenen aan investerend vermogen op afroep beschikbaar hebben blijkt het helaas erg lastig om aan locaties te komen. In totaal hebben we al 18 mogelijke locaties aangedragen bij de gemeente, maar we blijven zoeken! Ooit hadden we een locatie, maar de hoogopgeleide en welgestelde buren gaven 'fijntjes' aan dat het een Raad van State traject zou worden. 'Uw concept is prachtig, maar niet in onze achtertuin....' Teleurstellend! Wij werken uit principe alleen aan projecten met een positieve energie, en gaan onze leden niet belasten met jarenlange juridische procedures. Als de buurt ons niet wil dan houdt het op. Dat project hebben we dus weer teruggegeven.

Een aantal mensen van de 1e orde hebben dan ook na een paar jaar proberen de handdoek in de ring geworpen. We snappen dat, maar als professionals houden we wel vol! Ook hier zal ooit een kans komen voor CPO voor de smallere en gemiddelde beurs. Binnenkort zullen we vragen wie van onze geinteresseerden er nog voor gaat en zijn of haar schouders onder willen zetten. Wij kunnen als stichting slechts faciliteren wat de mensen zelf aan energie mobiliseren. Tips voor locaties en opgeven zijn beiden welkom!  info@knarrenhof.nl

Ouder Nieuws

Helaas hebben we de locatie Scheltemalaan moeten afstoten. Hier in de ons gebruikelijke transparantie het waarom. Er was wel degelijk interesse in dit hogere prijssegment, maar er waren toch 2 redenen om van doorgaan af te zien. Ten eerste bleek dat in het prijssegment vanaf € 398.000 (voor Amersfoort vrij normaal, voor Knarrenhof erg hoog) er onder de geintereseerden niet veel animo was om samen ruimtes te delen. En laat de mogelijkheid om wat samen te doen (nooit de verplichting!) nou net een basis-principe zijn van Knarrenhof.

Nog belangrijker was echter dat het gesprek met vertegenwoordigers van omwonenden in een nog hoger prijssegment bepaald moeizaam ging. Ook al wilden wij alle groen op de erfscheiding handhaven en verzwaren, vergroenen, verbeteren, ook al was ons plan maar 1 laag = kap en is het door gemeente Amersfoort ook als wenselijk beschouwd, ook al hebben we door een 'groen' bureau de staat van eht groen nauwkeurig in beeld gebracht en gesteld dat wij nooit dichter op de erfgrens zullen gaan bouwen als de omwonenden, een aantal van de omwonenden liet er geen greintje twijfel over bestaan. Zij vonden het concept 'volstrekt niet passend' , veel te massaal etc. Zij wilden of een groot stuk van dit terrein voor de eigen tuin (....), of een afstand van de nieuw te bouwen woningen ten opzichte van de erfgrens met hun eigendom die vele malen groter was dan hun eigen achtertuin diep is. ''En anders wordt het een lange procedure en gaan we naar de Raad van State'' werd ons vriendelijk toegelacht.

Omdat wij een gewone-mensen collectief zijn die drijven op positieve energie hebben we daar geen zin in. Ouderwets burgerfatsoen en 'noaberschap' vinden wij belangrijk, ook direct buiten onze projecten. We hebben geen trek in een traject waar ons concept niet welkom is. 

Amersfoort (vereniging)