Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Amersfoort (vereniging)

Update april 2018 

Afgelopen 16 april heef het 'Hof van Amersfoort' een inschrijving ingediend bij de gemeente Amersfoort voor de locatie CPO 'Sportfondsenbad'. Op dit moment wordt er afgewacht of alle stukken zijn goedgekeurd en hierna zal op, nog onbekende termijn, worden geloot. We wachten samen in spanning af. Na de loting zullen we alle geinteresseerden voor Amersfoort verder informeren. 

Update februari 2018 
We hebben inmiddels een enthousiaste groep initiatiefnemers en de eerste bijeenkomst met geinteresseerden heeft afgelopen week plaatsgevonden. Er is een mooie kans op locatie Sportfondsenbad, waar we graag aan meedoen! Het betreft hier een vijflaags-appartementencomplex, in de koopsector. Er is een enquete in voorbereiding. Deze wordt naar alle leden voor gemeente Amersfoort verzonden per mail. Heeft u ook interesse in de Hof van Amersfoort, locatie Sportfondsenbad. Schrijft u zich dan snel in, dan ontvangt u de enquete. 

Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina 'Contact en inschrijven'.

Ouder nieuws
De gemeente Amersfoort heeft ons uitgenodigd om mee te doen met de CPO-aanbesteding op het Sportfondsenbad. Uiteraard doen wij mee! Amersfoort is een hele populaire woonstad, er hebben zich dan ook meer dan 130 mensen als geinteresseerde in een hofwoning in deze stad ingeschreven. Maar omdat de stad zo populair is, en wij niet alleen voor het top-segment willen bouwen, en omdat wij geen miljoenen aan investerend vermogen op afroep beschikbaar hebben blijkt het helaas erg lastig om aan locaties te komen. In totaal hebben we al 18 mogelijke locaties aangedragen bij de gemeente, maar we blijven zoeken! Ooit hadden we een locatie, maar de hoogopgeleide en welgestelde buren gaven 'fijntjes' aan dat het een Raad van State traject zou worden. 'Uw concept is prachtig, maar niet in onze achtertuin....' Teleurstellend! Wij werken uit principe alleen aan projecten met een positieve energie, en gaan onze leden niet belasten met jarenlange juridische procedures. Als de buurt ons niet wil dan houdt het op. Dat project hebben we dus weer teruggegeven.

Amersfoort (vereniging)