Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Utrecht

Hof van Utrecht: Update januari 2017

HELAAS GEEN COHENLAAN. We kregen net de mail binnen dat we niet door zijn naar de laatste rond, Jammer! We hebben de vraag nog uitstaan naar het waarom. Hopelijk is er dit keer wel een CPO-organisatie geselecteerd, want ook ontwikkelaars mochten mee doen...

We hebben ruim voldoende belangstellenden voor een bod op de Cohenlaan. Wat wil je ook met al ruim 700 geinteresseerden voor ons concept en onze CPO-aanpak in de Doms-stad. Omdat dit een tender is van de gemeente Utrecht (waar misschien wel 40 partijen aan mee doen ook niet CPO...) hebben we dus niet bijster veel kans. Maar niet geschoten altijd mis, 2,5% kans is ook een kans. De wethouders gaven wel aan dat grondgebonden hofjes niet realistisch zijn in verband met het door de gemeente vereiste minimum-grondbod. Dat kunnen we beamen, want bij die grondprijs komt dat neer op Hofjeswoningen vanaf € 399.000 en dat kan alleen de bisschop betalen.

Dus doen het wet anders. De mensen die geinteresseerd zijn en zich eerder via ondestaand linkke hebben aangemeld zullen onze indieningsstukken thuiskrijgen. Gewoon transparant. Want als we ontwikkelaars zijn dan wel zachtgoedontwikkelaars. Bij ons gaan de mensen boven de stenen. Wordt vervolgd!

Voor inschrijven bij Knarrenhof KLIK HIER

Er is ook een 2e mogelijke locatie aangedragen. Deze zijn we nu aan het bestuderen. het helpt ons erg als we een aantal Utrechtenaren hebben die hun denkkracht, netwerk, en schouders hieronder willen zetten. Wij kunnen als Landelijke Stichting alleen maar presteren als er lokale energie wordt aangeboden. Dan gaan we samen aan deze kar trekken. De eerste ideeen voor de aanbesteding van de locatie Cohenlaan zijn bedacht. Nu wordt een en ander uitgeschetst. Omdat er in de aanbestedingsstukken weinig meer stond over CPO is contact gezocht met wethouder Paulus Jansen. Wat zeer uitzonderlijk - en sportief is! - is dat deze binnen 1 dag zelf terugbelde. In ons gesprek benadrukte hij dat nadrukkelijk de Cohenlaan wel voor CPO bedoeld is. De wethouder werd nieuwschiering naar ons concept Knarrenhof en vroeg of we deze aan hem en 2 collega-wethouders willen presenteren. Uiteraard doen we dat! We zijn er zeer verguld mee dat de bestuurders in Utrecht het biezondere van onze aanpak herkennen. Het grote aantal geinteresseerden in ons concept in Utrecht zal daar ook zeker een rol in spelen.

Informatie en inschrijven kan via de Knop Inschrijven en Informatie [KLIK HIER] op onze contact-pagina. Als deze bij u niet werkt (dit varieert per PC-instelling) kunt u ook klikken op het mailadres onder de knop [KLIK HIER]. Vergeet daarbij alstublieft niet de plaatsnaam van uw interesse weer te geven! Zonder uw hulp en inzet zijn we kansloos!

 

Ouder Nieuws: Zomer 2016

Utrecht mag zich verheugen over zeer veel belangstelling voor de Knarrenhof, Er zijn inmiddels 360 geinteresseerden voor Knarrenhof in de Domstad. Helaas is het bij populaire woonsteden als Amersfoort, Amsterdam en Utrecht heel moeilijk om aan een locatie te komen. Maar er is weer een kans! We hebben ons uiteraard aangemeld voor de CPO-aanbesteding Cohenlan. De gemeente had ons ook nog gevraagd of we wel meededen met deze aanbesteding. Dat doen we zeker! Dit najaar krijgen we de stukken en eind november moeten we onze inschrijving en grondbod indienen. We doen mee! We blijven op zoek naar andere locaties. Opgeven voor Utrecht en vragen kan via info@knarrenhof.nl. Wij leggen het dan voor aan de projectmanager Utrecht Rutger Oolbekkink. 

6 april 2016 

Een van onze ruim 300 geinteresseerden In Utrecht gaf terecht aan dat op de website weinig nieuws stond over Utrecht.  U heeft gelijk, sorry! Hierbij gelijk aangepast.

Inmiddels zijn er 335 mensen die zich voor een Hof in Utrecht hebben opgegeven. Afgelopen jaren zijn we voor meerdere locaties gegaan waarvan de corporatie of gemeente aangaf dat deze voor groepsprojecten oftewel CPO (jargon voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap) bestemd was. Helaas werden die locaties of ingetrokken, of werd de eis gesteld dat je met een ontwikkelaar moest samenwerken die in recente verleden al een aantal projecten had gerealiseerd. Of we kregen een afschrift van een advertentie in een groot bouwblad waar ontwikkelaars werden uitgenodigd om het hoogste bod uit te brengen voor deze voormalige CPO-locatie. Met wel de toevoeging dat Knarrenhof ook mocht meedoen....

Wij zijn echter geen ontwikkelaar maar een belangenorganisatie. Wij maken optimale kwaliteit voor onze leden en zullen in een 1 op 1 prijscontext met marktpartijen het qua grondbod altijd verliezen van marktpartijen, want onze minimum-kwaliteitseisen blijven keihard en we leveren maatwerk in plaats van seriematige optimalisatie.

Desalniettemin gaan we door. Een aantal enthousiaste Utrechters hebben recent met ons om tafel gezeten. We gaan de Vereniging Hof van Utrecht oprichten. Zo krijgen we meer mogelijkheden om de politiek en pers beter aan te spreken. Mensen die zich willen aanmelden of informatie willen kunnen dit doorgeven op onze contactpagina klik hier

Momenteel doen we aan de voorbereiding van weer zo een selectieprocedure mee. Het zou toch vreemd zijn dat in zo een vooruitstrevende politieke stad met veel beleid over CPO en burgerparticipatie en energie van onderop dat dit alleen door ontwikkelaars gefaciliteerd zou worden? Het team Utrecht staat er klaar voor, u ook?

 

Utrecht