Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Groningen (vereniging)

Update januari 2018 

Zie hieronder een bericht van het bestuur van 'Vereniging Noabershof Groningen':

Sinds 01-12-2017 zijn we officieel de Vereniging Noabershof Groningen, onderdeel van Stichting Knarrenhof Nederland. Een aantal activiteiten in de afgelopen periode:

Er is een brief naar de fractievoorzitters van politieke partijen gegaan. We hebben gevraagd  toekomstgericht mee te denken om  op een passende locatie hofjes voor 50-plussers te realiseren en dit ook op te nemen in het partijprogramma.

Ook is er een brief naar de wethouders gestuurd met de vraag om een passende locatie, waarbij naast zorg en welzijn voor de bewoners, het financiële belang voor de gemeentelijke begroting duidelijk is gemaakt.

We hebben als bestuur een gesprek gehad met de heer J. Haks, Ontwikkelmanager gebiedsontwikkeling en grondzaken Gemeente Groningen. Onze belangrijkste vraag was uiteraard: een locatie. De heer Haks geeft aan dat er zowel op langere als kortere termijn mogelijkheden zijn. Te denken valt aan Meerstad en het gebied van de Suikerunie. Ook in te renoveren wijken kunnen de uitgangspunten van hofjeswonen in de toekomst worden meegenomen. Binnenkort gaan we in gesprek met een ambtenaar van de gemeente om meer helderheid te krijgen wat betreft locaties en planning.

We hebben een bijeenkomst voorafgaand aan de gemeentelijke Commissie Bouwen en Wonen georganiseerd. Hier heeft Peter Prak een uitstekende uiteenzetting gegeven van het Knarrenhof-concept. Op dit moment proberen we dat ook te realiseren voorafgaand aan de Commissie Zorg en Welzijn.

En weet U, Stichting Knarrenhof is er niet alleen voor kopers. U kunt zich ook aanmelden voor een (sociale) huurwoning.

Ouder nieuws 

De vereniging in Groningen is bijna opgericht!! Sinds april is er een bestuur bestaande uit:

Ger Koenen: voorzitter
Klaas Sybrandy: secretaris
Klaaske van Barneveld: penningmeester
Truus Vrijdaghs: algemeen lid
Fred van der Heijden: algemeen lid

De vereniging krijgt de naam Naoberhof Groningen. Deze vereniging is deel van de landelijke Stichting Knarrenhof. In de aanloop naar de vereniging is hard gezocht naar een locatie (voor de gemeente Groningen). Na vier intensieve jaren is er helaas nog steeds geen locatie beschikbaar. 

Het bestuur heeft nu de politieke partijen en de bestuurders van de gemeente Groningen aangeschreven en aandacht gevraagd voor deze problematiek. In januari 2018 hopen we gesprekken te hebben met de woordvoerders op het gebied van ruimte, wonen, zorg, welzijn van de diverse fracties in de gemeenteraad.

We kunnen nog niets over de bouwplannen zeggen, want alle ontwikkelingen zijn afhankelijk van de grootte van de locatie waarop gebouwd kan worden. Op 3200 m2 kunnen ongeveer 16 grondgebonden wooneenheden gebouwd worden en op 1500m2 moet in de hoogte gebouwd worden. Als het zover is, betrekken we alle belangstellenden (voor die locatie) bij de bouwplannen.

Het bestuur wil regelmatig updates op deze pagina verzorgen over de ontwikkelingen van Naoberhof Groningen. Mocht u als belangstellende voor een locatie in de gemeente Groningen iets te melden hebben, dan kunt u dat mailen aan de secretaris van de vereniging Naoberhof, Klaas Sybrandy (klaassybrandy@gmail.com). Misschien kent u iemand in uw omgeving of kunt u zelf de locatie problematiek aan de orde stellen bij politici of bij de politieke partijen. Hoe meer mensen hiervoor aandacht vragen, des te beter. Dit mailadres is niet voor inschrijven! Ook enthousiast geworden? Voor inschrijven kijk op onze pagina 'Contact en inschrijven'.

Voor algemene vragen kunt u mailen naar info@knarrenhof.nl

Locaties buiten de stad

Naast Garmerwolde zijn we bezig met een andere locatie een paar kilometer buiten 'Stad'. We proberen daar -na de periode van exclusiviteit voor eigen dorp- ook de mogelijkheid voor Groningers te creëren die 'd’Olle Grieze' binnen zichtbereik willen houden. Ook zijn we nog steeds bezig met een kleine locatie net buiten de stad. Er wordt onderhandeld over grondposities, maar het duurt allemaal erg lang. Tips voor locaties blijven altijd welkom!

 

Groningen (vereniging) Groningen (vereniging) Groningen (vereniging)