Welkom bij Knarrenhof

een pagina
terug
thuis

Hoe?

Hieronder de projectmatige uitleg hoe we werken, stap voor stap is dit onze werkwijze. Vaak loopt elk proces net weer anders, maar vanuit dit onderstaande model passen we onze aanpak aan de situatie aan. 

Maar hier een video met een deelneemster en initiatiefneemster (resp. Agnes en Liedeke) in een intervniew van het Stedelijk Museum Zwolle over de hof. Voor de video [KLIK HIER]

Voor onze digitale brochure om zaken na te lezen of om door te sturen aangelijkgestemden VOOR BROCHURE KLIK HIER

Voor onze blanco flyer waar u zelf de plaatsnaam van voorkeur op kunt plaatsen en verspreiden KLIK HIER. Let wel, voor de flyer en brochure geldt dat het bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat die uitsluitend gebruikt mogen worden om Knarrenhof te promoten en dat er geen wijzigingen mogen worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Knarrenhof.

Ons stappenplan

Stap 1: Start
Het project kan op diverse manieren starten. Het mooist is het als mogelijke eindgebruikers zich bij ons melden met het verzoek dit concept in hun woonplaats te realiseren omdat ze er graag in zouden willen wonen. Hier hoe tot nog toe al projecten zijn begonnen:

Stap 2: locatie-beschikbaarheid
In de 2e stap wordt zekerheid gezocht van de beschikbaarheid van minimaal 1 locatie. Een geschikte locatie vinden op loopafstand van een supermarkt is immers niet makkelijk. Professionals weten hoe lang dit kan duren. Om geen enthousiasme te verliezen in een langlopend locatie-zoekproces willen we eerst minimaal 1 realistische mogelijkheid hebben. Meer locaties zoeken en eventueel een meest favoriete hieruit kiezen kan later. Wel is het onze ervaring dat onder geïnteresseerden soms veel ideeën leven die zowel  bij grondeigenaars als gemeente en marktpartijen nog niet bekend zijn.

Stap 3: Crowd Sourcing
Er wordt middels diverse media geïnteresseerden geworven. Op moment dat we meer dan 15 geïnteresseerden/ 10 huishoudens hebben plannen we een bijeenkomst. Soms stellen we dat nog uit als er nog geen concreet zicht is op een locatie.

Stap 4: Organisatie
Als we voldoende interesse hebben gaan we ons organiseren door het oprichten van een lokale Knarrenhof Vereniging. Ook benoemen we dan eerst een tijdelijk bestuur in de opbouw-fase. Na verloop van tijd kan dan een bestuur gekozen worden uit de deelnemers. Op moment dat we een vereniging zijn kunnen we bij sommige overheden ook een CPO-subsidie aanvragen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap. In gewone mensentaal: groepen mensen die gezamenlijk met behulp van een professional een project ontwikkelen. Overheden willen graag dat mensen zelf de baas zijn over hun eigen woning. Dit levert namelijk meer maatwerk en doorgaans zijn de bewoners in dergelijk projecten ook meer tevreden omdat het simpelweg voor hen tot betere woningen leidt.

Stap 5: IPvW en spelregels
Door middel van fysieke gesprekken of digitale informatie worden de wensen, mogelijk-heden en middelen van geïnteresseerden in beeld gebracht. Zo ontstaat er een Individueel Programma van Wensen. Dit is vakjargon voor de voor uw situatie en middelen ideale woning. Ook stellen we op basis van deze informatie een aantal woonregels op. Het concept van uw Knarrenhof moet immers ook in de toekomst gegarandeerd zijn.

Stap 6: Contractvorming
Dit kan zijn op gebied van grond, maar ook voor de eindgebruikers in de vorm van Reserverings-over-eenkomsten.  Deze stappen zijn en maatwerk en heel persoonlijk. Allen worden nadrukkelijk met de eindgebruikers opgesteld met maar een doel: hoe kunnen we het voor u meest ideale project met de laagst mogelijke woonlasten realiseren?

Stap 7: Inkoop, Financiering, bouwvoorbereiding
Aannemers, financiers, duurzaamheid, energie, zorg, onderhoud, …… Al deze zaken moeten worden ingekocht, en dat kunnen we samen met u doen. Bij een project met alleen koop kunnen we vrijwel alles zelf met u organiseren. Projecten met ook sociale huur en vrije sector huur vragen de betrokkenheid van een exploitant of een ‘’verhuurder’’. Dit kan een corporatie zijn of een belegger, ook kan het zijn dat we vanuit de Stichting Knarrenhof Nederland dit zelf organiseren.

Fase 8: In aanbouw/Gebouwd/Lang Wonen met plezier
Lang wonen met plezier is niet alleen door de uitgekiende opzet van de woningen en de tuinen. Dit moet ook gerealiseerd worden door goede afspraken over het gemeenschappelijke onderhoud van de collectieve tuin, de woningen en de hobbyruimte. Al naar gelang de behoefte en de middelen wordt gekeken wat u zelf wilt en kunt doen – dit drukt ook de kosten – en waarin u als groep ontzorgt wilt worden. Het betekent dat er een goed en gedragen stel sociale spelregels moet zijn, maar dat ook het toezicht daarop geregeld is. Tijdens de ontwikkeling stellen we deze regels op met u. Het bestuur van de Knarrenhof heeft in deze fase het karakter van een Vereniging van Eigenaren gekregen. De groep kan zelf regels wijzigen. Vanuit de continuïteit en het oorspronkelijk gedachtengoed zal ook iemand van de Stichting Knarrenhof Nederland betrokken blijven.